คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชั้น 4 ห้อง 401) ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่: 
อังคาร, 7 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ชั้น 4 ห้อง 401