บริษัท ฟาบริเนท จำกัด (ลานอเนกประสงค์ ตึก 3-4 และ ตึก 5-6) ถนนพหลโยธิน

วันที่: 
อังคาร, 7 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ลานอเนกประสงค์ ตึก 3-4 และ ตึก 5-6