บมจ. ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต (ชั้น 1 อาคาร ABC World) อาคาร เอบีซี เวิล์ด ถนนรามคำแหง

วันที่: 
จันทร์, 6 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
ชั้น 1 อาคาร ABC World