บมจ.ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่ากาศยาน AOB) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่: 
จันทร์, 6 พฤศจิกายน, 2017 - 09:30 - 15:00
สถานที่: 
ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่ากาศยาน AOB