ชมรมผู้บริจาคโลหิตวัดเศวตฉัตรวรวิหาร (ศาลาวัดเศวตฉัตรวรวิหาร) ถนนเจริญนคร

วันที่: 
อาทิตย์, 5 พฤศจิกายน, 2017 - 08:30 - 12:00
สถานที่: 
ศาลาวัดเศวตฉัตรวรวิหาร