บมจ. ธนาคารกรุงไทย (บริเวณลานแอโรบิค) ถนนสุขุมวิท 3

วันที่: 
ศุกร์, 3 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
บริเวณลานแอโรบิค