การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (หน้าอาคารใหม่ 9 ชั้น) ถนนพระราม 9

วันที่: 
พุธ, 1 พฤศจิกายน, 2017 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
หน้าอาคารใหม่ 9 ชั้น