บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ทาวเวอร์ (ชั้น 1) ถนนพระราม 1

วันที่: 
พุธ, 1 พฤศจิกายน, 2017 - 09:30 - 15:30
สถานที่: 
ชั้น 1