ผ่าตัดปากแหว่ง จ.ชัยภูมิ

ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ ณ จ.ชัยภูมิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย สร้างรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น” ณ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 27 มกราคม 2563 นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น” โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  และโรงพยาบาลชัยภูมิ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น นิ้วติด นิ้วเกิน แผลหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น ขึ้นในปี พ.ศ.2541 และในปี พ.ศ. 2548 สภากาชาดไทย…

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดกัลยาณมิตร

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดกัลยาณมิตร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 21 ชุด มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดกัลยาณมิตร ซอยอรุณอัมรินทร์ 6 แขวงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ 

น้ำท่วมนราธิวาส

เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายอำเภอ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัด และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาส ที่ 2 ร่วมกันจัดถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดนราธิวาส จากนั้น นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และร่วมปรุงอาหารที่โรงครัวพระราชทาน พร้อมทั้งแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ประสบภัย ณ มัสยิดดารูลมูฮิบบะฮ์ หมู่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ นอกจากนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิสาวได้เดินทางไปในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ ได้แก่ ผ้าโสร่ง ผ้าถุง เสื้อยืด กางเกง ผ้าห่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 186 คน  ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเทศบาล 4 อำเภอสุไหงโก-ลก ด้วย ทั้งนี้ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)…

ช่วยผู้อพยพ อ.สังขละบุรี

ช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุปะทะบริเวณบ้านบ่อญี่ปุ่น อ.สังขละบุรี

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เกิดเหตุปะทะระหว่างทหารเมียนมากับทหารมอญบริเวณบ้านบ่อญี่ปุ่น หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรีให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาฝั่งไทยบริเวณหน้าบีเอสเอ็น รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ​และบริเวณวัดเตาถ่านจำนวนกว่า 450 คน และดำเนินการตั้งโรงครัวเพื่อให้การช่วยเหลือตามหลักการกาชาด จากนั้น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT) ร่วมกับ นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรีและนายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี นางสาวเขมิกา ประเสริฐสม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ ประเมินความต้องการจำเป็นเบื้องต้น พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ หน่วยเคลื่อนที่เร็วได้มอบชุดธารน้ำใจ ฯ ชุดอุปกรณ์สำหรับเด็กอ่อน ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดสุขอนามัย ผ้าห่ม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นอื่น…

บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอัคคีภัยเขตบางกอกน้อย

บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอัคคีภัยเขตบางกอกน้อย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยนางสาวศิริพร วงศ์วัฒนวรรณ พยาบาล 4 และคณะ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 15 ชุด แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยจรัญสนิทวงค์ 34 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำหรับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน 15 ครอบครัว

บรรเทาวาตภัย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

บรรเทาวาตภัย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สภากาชาดไทยช่วยเหลือประสบอุทกภัย รวม 13 จังหวัด

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและพายุคาจิกิ โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม จำนวน 56,162 ชุด (1 ชุด สามารถยังชีพได้ 3 วัน ต่อ 1 ครอบครัว) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม พิษณุโลก พิจิตร ศรีสะเกษ และเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 56,162,000 บาท  โดยวันที่ 18 กันยายน โตโน่ – ภาคิน คำวิลัยศักดิ์…

สภากาชาดไทยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยชาวอุบลราชธานี

  จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากเป็นจังหวัดท้ายน้ำ สภากาชาดไทยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อ.กุดข้าวปุ้น อ.เขมราฐ อ.เขื่องใน อ.ตระการพืชผล อ.ศรีเมืองใหม่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.โขงเจียม อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง อ.น้ำขุ่น อ.นาจะหลวย อ.สิรินธร อ.วารินชำราบ และอ.สว่างวีระวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน และยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อาทิ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม จำนวน 11,249 ชุด (ชุดธารน้ำใจ 1 ชุด สามารถยังชีพได้ 3 วัน ต่อ 1 ครอบครัว) มีบริการรับส่งประชาชนด้วยเรือท้องแบนและรถยูนิม็อก รวมทั้งมีหน่วยปรุงอาหารสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับด้วยตนเองได้ สภากาชาดไทย โดยเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางโดยเรือท้องแบนนำอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น นอกจากการมอบชุดธารน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ว…

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ

กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ รวมมูลค่ากว่า 32 ล้านบาท

  สถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี กระบี่ ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี และระนอง รวม 105 อำเภอ 381 ตำบล 1,666 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 57,138 ครัวเรือน สถานการณ์พายุโซนร้อน “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้…

สภากาชาดไทยพร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล”

สภากาชาดไทยพร้อมรับภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล

สภากาชาดไทยพร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุโพดุล (PODUL) ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนโพดุล ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์ไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี กระบี่ ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี และระนอง รวม 73 อำเภอ…