บริจาคโลหิต สำนักงานยุวกาชาด

รวมพลังอาสายุวกาชาด บริจาคโลหิตกู้วิกฤตโควิด-19

รวมพลังอาสายุวกาชาด บริจาคโลหิตกู้วิกฤตโควิด-19        นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้การต้อนรับและมอบกำลังใจแก่อาสายุวกาชาด จำนวน 96 คน จาก กศน.เขตตลิ่งชัน กศน.เขตบางแค กศน.เขตดุสิต และอาสายุวกาชาดจากส่วนกลาง ที่มาร่วมในกิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต ประจำเดือนตุลาคม 2564   และกิจกรรม BLOOD HERO ปี 2 ปลุกพลังซูเปอร์ฮีโร่ บริจาคโลหิตกู้วิกฤตโควิด-19 เป็นฮีโร่ได้ง่ายๆ ด้วยการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ       กิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19 สำนักงานยุวกาชาด จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดก้าวสู่ปีที่ 100 โดย สำนักงานยุวกาชาดจัดเป็นประจำทุกๆ เดือน จนถึงเดือนมกราคม 2565 โดยในเดือนพฤศจิกายน กำหนดจัดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564…

ยุวกาชาด

เหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ พร้อม ยุวกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2546  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะ พร้อมด้วยอาสายุวกาชาด  ลงพื้นที่  ณ บ้านคงคาล้อม ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อปลอบขวัญ ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  จำนวน 250 ครัวเรือน

อาสายุวกาชาดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีจัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

  วันที่ 14 ตุลาคม 2564 อาสายุวกาชาดร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจ จำนวน 139 ชุด ร่วมกับนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ช่วยน้ำท่วมจันทบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอขลุง

  วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้อำเภอขลุง นำโดยนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอขลุง พร้อมด้วยปลัดอำเภอขลุง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ่อ ตำบลวังสรรพรส และตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จำนวน 100 ครัวเรือน  พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 175 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

อาสายุวกาชาดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

  วันที่​ 7 ตุลาคม​ 2564 อาสายุวกาชาด สังกัดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จำนวน 2,409 คน ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

อุทกภัยสิงห์บุรี

ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย Ms. Kathryn Clarkson, Head of Country Cluster Delegation of  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย โดยผ่านการร้องขอจากแอปพลิเคชันพ้นภัย รวม 1,380 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงครัวชุมชนปันสุข ณ ชุมชนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองฯ และตรวจเยี่ยมหน่วยเรือท้องเบนสภากาชาดไทย ณ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและอาสายุวกาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.หนองบัวระเหว

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะ นำสมาชิกชมรมยุวกาชาดสังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จำนวน 50 ครัวเรือน

มอบชุดธารน้ำใจฯ จ.นครสวรรค์

ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เพื่อรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  

อาสายุวกาชาดสุโขทัยจัดชุดธารน้ำใจ

อาสายุวกาชาดจังหวัดสุโขทัย จัดชุดธารน้ำใจฯ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย

  วันที่ 28-29 กันยายน 2564 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จำนวน 20 คน พร้อมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ณ วัดปากแคว ตำบลปากแคว อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2,823 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ – ตำบลบ้านกล้วย 1,138 ครัวเรือน – ตำบลเมืองเก่า 488 ครัวเรือน – ตำบลวังทองแดง 504 ครัวเรือน – ตำบลปากแคว 405 ครัวเรือน – ตำบลยางซ้าย 142 ครัวเรือน – ตำบลบ้านสวน 7 ครัวเรือน – ตำบลปากพระ 124 ครัวเรือน – ตำบลตาลเตี้ย 15 ครัวเรือน…

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการช่วยคนตกน้ำ

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ตุ๊กตา ขนม และนม ให้แก่ครอบครัวนายศุภลักษณ์ มหารัตนสกุล อายุ 28 ปี ผู้เสียชีวิตจากการเข้าช่วยเหลือคนตกน้ำที่บริเวณลานชมปิง หัวสะพานตากออก ในเขตอำเภอบ้านตาก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งผู้ที่ตกน้ำว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จ แต่นายศุภลักษณ์ มหารัตนสกุล ที่ลงไปช่วยได้เสียชีวิตลง