น้ำท่วมสงขลา

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันที่​ 7​ มกราคม​ 2564​ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา​ ​นาง​พวง​ศรี​ นุ่น​ชู​คัน​ธ์​ รอง​นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ และนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านบ้านแลแบงกว่า 50 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากเขาบาโหย และเขาแดงไหลมารวมกันที่หมู่บ้านแลแบงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้น้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านจำเป็นต้องอพยพออกจากหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยเป็นการชั่วคราว​ ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาทวี มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน และอำเภอนาทวีได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำข้าวกล่องและแจกจ่ายน้ำดื่มแก่ประชาชนอีกด้วย อำเภอนาทวีมีพื้นที่ประสบภัย 7 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,000 ครัวเรือน รวม 14,950 คน อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จำนวน…

น้ำท่วมยะลา

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบันนังสตา และอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นหน่วยกำลัง จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจฯ ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาจำนวน 60 ชุด ต่อมา เวลา 11.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลลำใหม่ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นหน่วยกำลัง จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด

ช่วยแรงงานข้ามชาติที่ถูกทิ้ง

ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ถูกนายจ้างนำมาปล่อยที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการกาชาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่แรงงานข้ามชาติจากจังหวัดสมุทรสาครที่ถูกนายจ้างนำมาปล่อยทิ้งไว้ จำนวน 18 คน ที่ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้แรงงานทุกคนจะต้องถูกกักตัวเพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ Local Quarantine ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เยียมกลุ่มเปราะบางชัยนาท

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทออกเยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบางในสังคม

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้สูงอายุของจังหวัดชัยนาทคือนายม้วน แก้วทอง ผู้สูงอายุกว่า 100 ปี ณ ตำบลคุ้มสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ต่อมาเวลา 10.00 น. คณะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้เดินทางต่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ นม ให้แก่ นางสาวแทตติยา โตวิจารย์ บ้านเลขที่ 149/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้คลอดบุตรเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีภาวะโรคแทรกซ้อน คือโรคเบาหวาน และความดันสูง ประกอบกับลูกรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เด็ก เป็นโรคลำไส้อักเสบตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน

สร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

สร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท โดยอำเภอเมืองศรีสะเกษ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่นายเหลี่ยม สุขส่ง ราษฎรบ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ได้มีส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมมอบปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพด้วย  

ช่วยแรงงานข้ามชาติ จ.ปทุมธานี

มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติ จ.ปทุมธานี

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางนภาภรณ์ จินดาวรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจาก IFRC และผู้บริจาคร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเอง พร้อมแจกชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำนวน 170 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ Myanmamdf อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

น้ำท่วมสุโขทัย

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 25​ สิงหาคม​ 2563 เวลา 10.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้​อมด้วย​ นายอำเภอเมืองสุโขทัย​​​ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และหน่วยอาสาสมัคร​ ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด เพื่อ​ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม​บ้านเรือน และพื้นที่เกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนัก​ ในพื้นที่หมู่ที่​ 1 และหมู่ที่​ 7​​ ตำบลปากแคว​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้  สำนักงานอาสากาชาด สภากาาชาดไทย สนับสนุนภารกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก โดยจัดตั้งรถประกอบอาหารฯ มื้อเที่ยงและมื้อเย็น วันละ 4,000 ชุด ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ระหว่างวันที่ 24 -28 สิงหาคม 2563

น้ำท่วมน่าน

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

จากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันส่งผลกระทบต่อประชาชน เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม ยาป้องกันน้ำกัดเท้า ยากันยุง ให้แก่ศูนย์ผู้ประสบภัยอำเภอเวียงสาเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน 2,500 ครัวเรือน ในพื้นที่ 17 ตำบล รวม 128 หมู่บ้าน และ ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท และถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในอำเภอสันติสุขด้วย นอกจากนี้ ได้ประสานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งภัย และขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชั่นพ้นภัยต่อไป

น้ำท่วมเลย

ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดเลย

จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเลย วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สภากาชาดไทย นำโดย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันด้วยการมอบถุงยังชีพในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ณ บ้านสูบ อ.เมืองเลย  อ.เชียงคาน และอ.ปากชม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ช่วยโควิดเขตปทุมวัน

บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมด้วยชุดสุขอนามัย และน้ำดื่ม จำนวน 21 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาส ในพื้นที่ 6 ชุมชน ของเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้แก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนซอยกุหลาบแดง ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนพระเจน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อและส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัยด้วย