ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)  พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 2 คณะ ดังนี้ คณะที่ 1 นายสวัสดิ์ โชติพานิช และครอบครัว คณะที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ต่อมา…

ทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 07.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา ทรงบาตรพระสงฆ์ 32 รูป ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี   สภากาชาดไทยถือกำเนิดขึ้นในต้นรัตนโกสินทรศก 112 (พ.ศ. 2436) ขณะนั้นได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์สยาม” เหตุการณ์ทวีความรุนแรงจนเกิดการสู้รบ และส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่ทว่าไม่มีองค์กรการกุศลใดๆ ให้ความช่วยเหลือและให้การพยาบาลทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้น ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เห็นว่าสตรีชาวสยามสามารถมีบทบาทสนับสนุนช่วยเหลือเหล่าทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสงครามได้ จึงชักชวนและรวบรวมสตรีอาสาสมัคร และได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) ขอให้ทรงนำความขึ้น กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ขึ้น…

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 332

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.54 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ แก่ผู้เสี่ยงอันตราย ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตราย พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะที่สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ สมทบทุนเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ…

ทรงเป็นประธานเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52” (The 52nd Diplomatic Red Cross Bazaar) จัดโดย สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย และสถานทูตจากประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ มิสซิสอนิต้า รุสดิ ประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2562  ภริยาเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย มิสซิสพัน เผิง รองประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2562 ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย มิสซิสดาติน แคททิรีน่า ประธานจัดทำสลากคณะภริยาทูต ประจำปี 2562 ภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการรอยัล พารากอน ฮอลล์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตจากประเทศต่างๆ…

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ณ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ สภากาชาดไทย

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ครบรอบ 97 ปี

วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ครบรอบ 97 ปี โอกาสนี้ได้ประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้แก่ยุวกาชาดดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 10 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 15 ราย จากนั้น มีพระดำรัสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 97 ปี อีกทั้งยังทอดพระเนตรการแสดงกลางแจ้งชุด “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และเสด็จกลับ กิจการยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม เพื่อมุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี มีใจเมตตากรุณา…

ทรงเปิดอาคารเกษตรเมธี จ.ลำพูน แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง

วันที่ 24 มกราคม 2562 สมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ณ ทอดพระเนตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโครงการพัฒนา​คุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเกษตรเมธี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้สนใจ ตามที่ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรในโรงเรียน รวมทั้งเป็นที่เป็นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด “เกษตรเมธี ๙ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย อาจารย์วิทยา ญาณจินดา ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ผู้มีอุปการคุณต่อสำนักงานอาสากาชาด ร่วมกันสร้างขึ้น

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2562 จากนั้น พระราชทานพรปีใหม่ แก่บุคลากรสภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสด็จขึ้นชั้น 9  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 ตามระเบียบวาระ อาทิ           – ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ ได้แก่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเสนอ (ร่าง) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน           – การอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ…

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ ตึกวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ต่อมา เสด็จเข้าห้องโถงชั้นล่าง ทอดพระเนตรการแสดงของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ และเสด็จเข้าห้องทรงงาน ชั้น 2 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้มีอุปการคุณ จำนวน 6 คณะ ได้แก่ (1) หม่อมหลวงสิริณา จิตตาลาน และครอบครัว (2) นางส่องศรี สุคนธชาติ และครอบครัว (3) นางนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และคณะ (4) นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท็อปเจริญ และคณะ (5)…