Here with you

พิธีส่งมอบถังออกซิเจน ให้สภากาชาดเมียนมา ในโครงการ “Here With You”

สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมธรุกิจไทย – เมียนมา และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีส่งมอบถังออกซิเจน ให้สภากาชาดเมียนมา ในโครงการ “Here With You”  เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการโต้ตอบสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด- 19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมธรุกิจไทย – เมียนมา และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง  ในโครงการ Here With You  บริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ถังออกซิเจนขนาด 47 ลิตร จำนวน 300 ถัง  พร้อมการหมุนเวียนเติมก๊าซออกซิเจนให้อีก จำนวน  9,000 ถัง  สำหรับการดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิด-19  เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  โดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร. อภิชาติ…

Blood Hero 2

BLOOD HERO ปี2 ปลุกพลังซุปเปอร์ฮีโร่ บริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนซุปเปอร์ฮีโร่ที่มีสุขภาพแข็งแรง บริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19 เพื่อสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาล ที่ต้องนัดผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รับเสื้อยืด “BLOOD HERO” ออกแบบโดย SMILEYHOUND BY GREYHOUND ดีไซน์เนอร์แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย ตลอดเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564  ณ. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ : สถานีกาชาด 11 (วิเศษนิยม บางแค) เดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน, สาขาบางแค, สาขาบางกะปิ, ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท, บ้านทรงไทย ย่านวงศ์สว่าง โรงพยาบาลสาขาฯ เขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ตำรวจ, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, รพ.รามาธิบดี, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, รพ.วชิรพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี…

ซิโนฟาร์ม เขตดินแดง

ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ ลานกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จากสภากาชาดจีน แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีรายได้น้อยและเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีนของหน่วยงานใด  ณ ลานกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร    

18 SEA RCRC

สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 18 แบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 16 และ 17 กันยายน 2564 สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมทางไกลผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 18 โดยมีผู้เข้าประชุม 110 คน นำโดยประธานและเลขาธิการของกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไน ดารุสซาลาม กาชาดกัมพูชา สภากาชาดอินโดนีเซีย องค์การกาแดงลาว สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย สภากาชาดเมียนมา กาชาดฟิลิปปินส์ กาชาดสิงคโปร์ สภากาชาดไทย กาชาดติมอร์-เลสเต และ สภากาชาดเวียดนาม   นอกจากนี้ ผู้บริหารของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน และศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA Centre)  ให้เกียรติเข้าร่วมการหารือในวาระต่างๆ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม และกล่าวเปิดประชุม ตามด้วยคำกล่าวของนายฟรานเชสโก รอคคา…

ซิโนฟาร์มบางบอน

สภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตบางบอน

วันที่ 18 กันยายน 2564 ที่วัดนินสุขาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ประสานงานกันจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน โดยมีกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ”ซิโนฟาร์ม” ใน 8 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางบอน บางแค คันนายาว ธนบุรี ดินแดง ราชเทวี ทวีวัฒนาและคลองเตย…

Be the 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ด้วยการบริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยยามวิกฤติขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สุขภาพดี มาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต” ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ รับ “เสื้อยืด Be The 1 Thailand” เป็นที่ระลึก รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตสะสมกว่า 2 เดือน ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์การบริจาคโลหิต ด้วยการคว้า 5 เซียนนักตบลูกยางสาวไทยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในด้านผลงานการแข่งขันรายการต่างๆ ในระดับโลก ประกอบด้วย กิ๊ฟ-วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, ซาร่า-นุศรา ต้อมคำ, หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว, อร-อรอุมา สิทธิรักษ์…

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย”

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย”

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย” เพิ่มทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าร่วมพิธี   โดยโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน จำนวน 1,284 ถุง เพื่อตอบสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน และเยาวชนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และต้องหยุดเรียนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

ซิโนฟาร์มสำหรับกลุ่มเปราะบาง

สภากาชาดไทย เร่งจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากสภากาชาดจีน ให้กลุ่มเปราะบาง

ตามที่สภากาชาดไทย ได้รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่สภากาชาดจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างเร่งด่วน โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ทั้งนี้ จะจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ในชุมชน และจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนด้วย โดยผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพมหานครที่ฝากครรภ์อยู่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยใกล้บ้าน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 1300 อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)…

วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

บริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2564 ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ ผู้บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รับ “เสื้อยืด Thank You Stem Cells Donor” เป็นที่ระลึก รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก จัดขึ้นตามที่องค์กร World Marrow Donor Association กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 38 ล้านราย…

วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบ 119 ปี

วันที่ 10 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี