เรียนรู้ สนุก KID กับสภาชาดไทยในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

“อนาคตของชาติ” เป็นคำที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากคำว่าอนาคตของชาตินั้นหมายถึง เด็กและเยาวชนที่จะต้องดูแลประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้า เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญต่อการอบรมและเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ในประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และในปี 2561 นี้   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย ปรับโฉมใหม่พร้อมให้บริการประชาชน

ดีเดย์!! วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์จักษุมาตรฯ ปรับโฉมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งตรวจวัดสายตาฟรีโดยจักษุแพทย์ พร้อมประกอบแว่นด้วยเลนส์คุณภาพเยี่ยมในราคาย่อมเยา และนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสายตาอีกด้วย นอกจากนี้ ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคากรอบแว่น (มีจำนวนจำกัด) สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 18 เมษายน 2561 เท่านั้น! ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 8.30-11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2251 7853-6 ต่อ 1104

เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ออกให้บริการ ที่วัดสำแล จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ณ วัดสำแล ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบตู้ยา และถุงยังชีพสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

ผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 ต่อมา เสด็จเข้าอาคาร 72 ปี พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปญฺญาธโร) ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยและพระราชทานของที่ระลึกแก่บุคคลต่างๆ ที่ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 120 ราย โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดประมวลราษฎร์จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำรวจความเสียหายและมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 หน่วยเคลื่อนที่เร็วสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อยด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  และนายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง ตำบลเกรียงไกร และตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสววรค์ เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมเยี่ยมเยียนและมอบชุดธารน้ำใจฯ และน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบอุทกภัย

หน่วยปฐมพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณกระทรวงกลาโหมและสถานกาชาดที่ 2 แพร่งภูธร