ประกาศผลผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2562

คณะกรรมการโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประกาศผลการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2562 จำนวน 27 คน เพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัล ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ประเภทมีโรคประจำตัว กลุ่มอายุ  60-69 ปี 1. นางสมลักษณ์        ธนไพศาลกิจ   (รางวัลยอดเยี่ยม)       อายุ 65 ปี 2. นางสุวรรณา           อภิศุภะโชค                                  อายุ 60 ปี 3.นางพรทิพย์           ห่านตระกูล                                  อายุ…

รองประธาน IFRC ภูมิภาคอเมริกา เยี่ยมคารวะผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายมิเกล วิลลาโรเอล รองประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ภูมิภาคอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย ในโอกาสที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยได้มีการหารือถึงความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างสภากาชาดไทยกับสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และสภากาชาดประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และอเมริกา นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์และสวนงูสถานเสาวภา

อาสายุวกาชาด จาก 9 สถาบันในจังหวัดตราด ร่วมฟื้นฟูต้นไม้ ในโครงการป่าที่ภักดี

วันที่ 9 มีนาคม 2562 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 173 คน จาก 9 สถาบันในจังหวัดตราด ได้แก่ กศน.อำเภอแหลมงอบ กศน.อำเภอเกาะช้าง กศน.อำเภอเมืองตราด กศน.อำเภอคลองใหญ่ กศน.อำเภอบ่อไร่ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูต้นราชพฤกษ์ ด้วยการกำจัดวัชพืช พรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนต้นไม้ที่สำนักงานยุวกาชาดได้ร่วมกันปลูกไว้เป็นปฐมฤกษ์ในโครงการป่าที่ภักดี เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเริ่มต้นปีแห่งการฉลองกิจการยุวกาชาดไทย ที่จะอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่แลนด์มาร์คให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ อาทิ…

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมเพื่อประชาชน เน้นการนอนสำคัญต่อชีวิต

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ และหัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กรรมการแพทยสภา และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก” World Sleep Day 2019 ; Healthy Sleep, Healthy Aging ภายใต้คำขวัญ “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว” ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ ศิลปินนักแสดงมาร่วมพูดคุยเรื่องความสำคัญของการนอน ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย กล่าวว่า การนอนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ร่างกายของคนเราจะได้หยุดพักและฟื้นฟู ซ่อมแซม และปรับสมดุลต่างๆ…

เชิญร่วมงานกาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show

สภากาชาดไทยเชิญชวนคนรุ่นใหม่ มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือสังคม ร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทยที่ งาน “กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show” ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น LG สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในประกอบด้วยการเปิดรับสมัครจิตอาสาสภากาชาดไทย พร้อมรับบัตรประจำตัวจิตอาสาที่มีให้เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานนี้เท่านั้น เรียนรู้การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED กิจกรรมบันเทิงจากเหล่าศิลปินดาราและเกมชิงของรางวัลมากมาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 ณ ประเทศเนปาล

นายสวนิต คงสิริ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ซึ่งจัดโดยสภากาชาดเนปาลและสหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562  ในโอกาสนี้ได้พบปะสนทนากับนายเดฟ รัตนะ  ดักกวา เลขาธิการสภากาชาดเนปาล เรื่อง การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางของสภากาชาดเนปาลด้วย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จสูงสุดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ภายใต้แผน Movement-Wide Recovery Plan “One Plan” หาแนวทางและวิธีการนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อสร้างความยั่งยืน และยกระดับการดำเนินงานเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของสภากาชาดประเทศต่างๆ  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสวนิต คงสิริ ได้ไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางของสภากาชาดเนปาลหลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2558 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยเงินบริจาคของประชาชนไทยผ่านทางสภากาชาดไทยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

งานขอบคุณฮีโร่ใจบุญในโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”

วันที่ 4 มีนาคม 2562 สภากาชาดไทย โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานขอบคุณฮีโร่ (บริษัท) ใจบุญ และฮีโร่บริจาค ในโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” เพื่อพิชิต 10 ล้านกิโลเมตร พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่อง AED ต่อชีวิตคนไทยทั้งประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกอุปการเวชกิจ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป้าหมายที่ตั้งไว้ครั้งแรกคือ 2,000,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาเพียง 7 วัน จึงชวนคนไทยสร้างสถิติใหม่ 10,000,000 กิโลเมตร ทุกกิโลเมตรจะเปลี่ยนเป็นยอดเงินเพื่อเป้าหมายในการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ โดยสภากาชาดไทยได้รับเงินสนับสนุนจากฮีโร่(บริจาค)ใจบุญ และฮีโร่บริจาคที่ร่วมกันทำภารกิจซื้อเครื่องกระตุกหัวใจให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด โดยโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED จำนวน 1,600 เครื่อง (1 เครื่อง…

งานวันการได้ยินโลกประเทศไทย 2562

วันที่ 3 มีนาคม 2562  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสถาบันการแพทย์ต่างๆ จัดงานวันการได้ยินโลก 2562  (World Hearing Day Thailand 2019) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้ความรู้เกี่ยวการตรวจประเมินการได้ยิน และการคัดกรองการได้ยินในเด็ก ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการได้ยิน และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันอันตรายจากเสียง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น. ณ สวนลุมพินี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสุข มีวิสัยทัศน์ด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และเพื่อให้กระชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ทุกระดับชั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ทำบันทึกความร่วมมือกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันนโยบายด้านหู คอ จมูก เนื่องจากปัญหาการได้ยินเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่กระทรวงให้ความสำคัญและต้องการให้ประชาชนมีการได้ยินที่ดี”…

สภากาชาดไทยมุ่งมั่นสานต่อภารกิจ 99 ปี แห่งการบรรเทาทุกข์

เกือบศตวรรษที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ตามหลักมนุษยธรรมดังปณิธานในวันแรกของการก่อตั้งสำนักงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2463 ที่ว่า “เพื่อยกระดับคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน” และในโอกาส ครบ 99 ปี ในปีพ.ศ. 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม “99 ปี สู่ปีที่ 100 แห่งการให้ด้วยใจรัก” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามแห่งการ “ให้” ที่ส่งต่อไปยังผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคม อาทิ การจัดประชุมวิชาการด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การพัฒนางานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและการบริการทางการแพทย์ การรณรงค์รับประทานโฟเลตก่อนตั้งครรภ์เพื่อป้องกันลูกพิการ การจัดทำ Application พ้นภัย การพัฒนาศักยภาพชุดธารน้ำใจฯ การจัดทำหนังสือที่ระลึก และโปสการ์ดที่ระลึก 100 ปีสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นต้น พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร…

“เป็นมะเร็งก็มีลูกได้” บริการด้านการรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสาวนาวิชาการ “เป็นมะเร็งก็มีลูกได้” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอุบัติการเกิดโรคมะเร็งและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งในปัจจุบัน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเสวนา ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในปัจจุบันอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ส่งผลให้การรักษามะเร็งมีประสิทธิภาพดีขึ้นทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสหายจากมะเร็งได้  อย่างไรก็ตามการรักษามะเร็งด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น การผ่าตัด รังสีรักษา หรือเคมีบำบัด มักส่งผลให้ผู้ป่วยทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสูญเสียความสามารถในการเจริญพันธุ์และการมีบุตรภายหลังจากการรักษามะเร็งหายแล้ว  หรือผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ต้องได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา หรือเคมีบำบัด ได้แก่ โรคทางระบบโลหิตวิทยา เช่น Systemic Lupus Erythematosus (SLE) เป็นต้น โดยผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะรังไข่หยุดทำงานและอาจจะไม่สามารถมีบุตรได้ในอนาคต  ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านเทคโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology; ART) ได้มีการพัฒนาวิธีการเก็บรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ (Fertility Preservation)…