อาสากาชาด

อาสากาชาดมอบเงินสมทบทุนสร้างตึกศรีเสาวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี

อาสากาชาดมอบเงินสมทบทุนสร้างตึกศรีเสาวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี อาสากาชาดปฏิบัติงาน นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผู้ดูแลอาสากาชาดและ พร้อมคณะมอบเงินจำนวน300,000 บาท ( สามแสนบาท)  เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างตึกศรีเสาวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โดยมี นายแพทย์สมยศ โล่จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบเงิน

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เเละกิ่งกาชาด

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เเละกิ่งกาชาดจังหวัดยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยรักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า ตนเองมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมที่มีประวัติยาวนาน กว่า 128 ปี และเป็นองค์กรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ราชูปถัมภก สภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จึงใคร่ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในองค์กรที่มีเกียรติและเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้บำเพ็ญความดีเพื่อบุญกุศล และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขสภากาชาดไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน…

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด“กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี          เปิด “กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565” โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย    นางวรรณจนา หาญสมุทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี           สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  กองทัพอากาศ  สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กลุ่มเซ็นทรัล  มูลนิธิอิออนประเทศไทย …

เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง นวัตกรรมฝีมือคนไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวในหัวข้อ เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง นวัตกรรมฝีมือคนไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หรือ และบริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Chula HFNC (Chula High Flow Nasal Cannula ) เพื่อใช้รักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยจากการติดเชื้อจากโควิด– 19 และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ นับว่าเป็นเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูงเครื่องแรกที่ผลิตได้โดยคนไทย สามารถลดการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 จะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงมากกว่าร้อยละ 15 ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง โดยพบว่าสามารถลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจและอัตราการเสียชีวิตได้ หลังจากการทดสอบ เครื่อง Chula HFNC  ในอาสาสมัครปกติทั้งหมด 5 คน รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบที่รักษาตัวในห้อง ICU ทั้งหมด 10…

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ให้กำลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เเละให้กำลังใจ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบหมายให้อาสายุวกาชาดประจำอำเภอแก่งคอย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ต.สองคอน และต.บ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 16 คน

จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 12

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 12” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยผ่านกิจกรรมการทอดผ้าป่าดวงตามหากุศลณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชวินัยสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 12” ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีกุศลจิต ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 และสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564มีเป้าหมาย คือ ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 50,000 ราย จากผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการฯ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา (ตั้งแต่วันที่…

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน

สำนักงานอาสากาชาด ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน

วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 อาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 29 จำนวน คน ร่วมภารกิจบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย นำไปมอบให้กับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยอาสากาชาดร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 7,500 ชุด ณ โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

พิธีบวงสรวง”สารคดีกึ่งละครเชิงประวัติศาสตร์” เพื่อเฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย 100 ปี

พิธีบวงสรวง”สารคดีกึ่งละครเชิงประวัติศาสตร์” เพื่อเฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย 100 ปี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานในพิธีบวงสรวง”สารคดีกึ่งละครเชิงประวัติศาสตร์” เพื่อเฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีหม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกา ครูใหญ่โรงเรียนราชินี นายวินัย ปฐมบูรณ์ ผู้กำกับ เข้าร่วมในพิธีฯ ณโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร สำหรับสารคดีกึ่งละครเชิงประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย ในโอกาส 100 ปี แห่งการสถาปนา โดยจะมีกำหนดฉายในวันที่ 27 มกราคม 2565 ทาง YouTube Channel และ Facebook อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

รัฐบาลจีน ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 แสนโดส แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการโต้ตอบการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ของสภากาชาดไทย วัคซีนดังกล่าวได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยเป็นครั้งที่ 2 ที่สภากาชาดไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สภากาชาดไทยจะนำวัคซีนดังกล่าวไปฉีดให้กับกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ

อาสากาชาดปฏิบัติงานออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

อาสากาชาดปฏิบัติงานออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 1 – 27 พฤศจิกายน 2564 อาสากาชาด จำนวน 155 คน ร่วมสนับสนุนในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 64,748 คน และมีอาสากาชาดปฏิบัติงานออกหน่วยฉีดวัคซีน จำนวน 155 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล