จัดหาหน้ากากอนามัย

เหล่ากาชาดจังหวัดเร่งจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

ปัจจุบันหน้ากากอนามัยมีราคาสูงและขาดแคลน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน สภากาชาดไทยจึงได้ดำเนินการให้เหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เร่งจัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 โดยเน้นในแหล่งชุมชนแออัด สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ เป็นต้น ในเบื้องต้นบางจังหวัดอยู่ในกระบวนการสั่งผลิตและบางจังหวัดได้ทยอยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนแล้ว 

ประกาศสภากาชาดไทย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 3

ประกาศสภากาชาดไทย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 1  ประกาศสภากาชาดไทย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 2

โครงการรถจักษุคลินิกศัลยกรรม จ.สุพรรณบุรี

เลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อย จัดขึ้น เพื่อทำการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา ออกปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจำ ที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว  โครงการนี้ได้ปรับปรุงและพัฒนางานมาเป็นลำดับและยังได้ปฏิบัติงานเชิงรุก ด้วยการออกให้บริการสัญจร โดยออกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอำเภอในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.…

ข้อเท็จจริง : เรื่อง U = U

ข้อเท็จจริง : เรื่อง U = U

U = U คืออะไร U = U หรือ Undetectable = Untransmittable เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 3 โครงการใหญ่ ซึ่งร่วมกันทำในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เป็นการศึกษาที่วางแผนและดำเนินการอย่างรัดกุม มีการตรวจสอบจากหลายฝ่ายเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือที่สุด ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่แล้วในวารสารการแพทย์ระดับชั้นนำ การศึกษาวิจัยดังกล่าว เป็นการติดตามพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของคู่ผลเลือดต่าง (ฝ่ายหนึ่งติดเชื้อเอชไอวี อีกฝ่ายไม่ติดเชื้อเอชไอวี) ใน 2 กรณี คือ คู่ชายกับชาย และคู่ชายกับหญิง โดยฝ่ายที่ติดเชื้อเอชไอวีทั้ง 2 กรณี ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จนมีปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดต่ำมาก คือ ต่ำกว่า 200 copies ต่อซีซีของเลือด หรือที่เรียกว่า “ตรวจไม่เจอ (Undetectable)”   นักวิจัยติดตามคู่ของผู้ติดเชื้อ (ฝ่ายที่ไม่ติดเชื้อ) ทุก 1-2 เดือน โดยให้บันทึกความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ การใส่หรือไม่ใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งทุกคนได้รับข้อมูลอย่างดี พร้อมกับได้รับแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น อีกทั้งสามารถขอรับ Pre-exposure prophylaxis (PrEP) และ…

รวมพลหมู่โลหิตพิเศษ

31 ปี…ด้วยรักจากใจ ครอบครัวหมู่โลหิตพิเศษ Rh-

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “รวมพล (ครอบครัว) หมู่โลหิตพิเศษ ประจำปี 2563” ตอน 31 ปี…ด้วยรักจากใจ โดยมี นายแพทย์พนิต จันทรภักดี ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โอกาสนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิต และส่วนประกอบโลหิต ที่บริจาคโลหิต 3 ครั้งขึ้นไป ต่อปี และต่อเนื่องเป็นเวลา 23 ปี มากที่สุด (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2540 – 31 มกราคม 2563) แก่…

เลขาธิการเยี่ยมผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการสภากาชาดไทยเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความรุนแรง จ.นครราชสีมา

จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30​ น.​ นายแผน​ วรรณเมธี​ เลขาธิการสภากาชาดไทย​ พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และนางสุพิชฌาย์​ วิชิโต​ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบกระเช้าให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความรุนแรงที่รับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา​ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี​ และโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จากนั้น​ เลขาธิการ​สภากาชาดไทย​ เดินทางไปยังสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ​ ที่​  5 จังหวัดนครราชสีมา​ สภากาชาด​ไทย เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน​ โดยมี ทนพญ.ศิริลักษณ์​ เพียกขุนทด​ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่​ 5 จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ​ ทั้งนี้​ สภากาชาดไทยได้สำรวจข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีภูมิลำเนาและหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดและ/หรือกิ่งกาชาดอำเภอต่าง​ ๆ​ รวมถึงสถานีกาชาด เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายตามหลักมนุษยธรรมและดูแลคุณภาพชีวิตตามภารกิจของสภากาชาดไทย​

กาชาดญี่ปุ่นดูงาน

เจ้าหน้าที่สภากาชาดญี่ปุ่นศึกษาดูงาน ณ สภากาชาดไทย

นางสาวคานาโกะ ฮาชิโมโตะ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิต คันโต-โคชิเนทสุ สภากาชาดญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและดูงาน ณ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก โดยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สวนงู สถานเสาวภา เพื่อชมนิทรรศการเรื่องงู และการรีดพิษงู และเยี่ยมชมการสาธิตการปฐมพยาบาลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ต่อมา ตัวแทนสภากาชาดญี่ปุ่นได้เข้ารับฟังการบรรยายที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จากนั้น ดูงาน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แล้วจึงเดินทางไปดูงาน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต การเยี่ยมชมสภากาชาดไทย เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมต่างประเทศระยะสั้นของสภากาชาดญี่ปุ่น เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคโลหิตและโรคเอดส์ในประเทศไทย

โอนเงินบริจาคงวดแรกช่วยไฟป่าออส

สภากาชาดไทยนำส่งเงินบริจาคงวดแรกแก่กาชาดออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สภากาชาดไทยได้นำส่งเงินบริจาคจากประชาชน (งวดแรก) จำนวน 230,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย มอบให้แก่กาชาดออสเตรเลีย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟป่าลุกลาม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สภากาชาดไทย ได้โอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 50,000 เหรียญออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดออสเตรเลีย ในเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ของเครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมทั้ง เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดับไฟป่าในออสเตรเลีย โดยการเปิดบัญชีระดมทุนรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 ซึ่งมียอดเงินบริจาค ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,489,937.93 บาท  

สภากาชาดไทยมอบเงินสนับสนุนปฏิบัติการไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจีน

จากสถานการณ์การระบาดที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งกำลังระบาด ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก สภากาชาดไทย ได้ส่งเงินสนับสนุนปฏิบัติการของสภากาชาดจีนในการตอบโต้ภัยพิบัติจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 045-3-04637-0 หรือบริจาคด้วยตนเองที่ “ห้องรับบริจาคเงิน” ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911 และ 0 2251 1218สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440…