วันพยาบาลสากล

เรื่องราวของนางฟ้าชุดขาว เนื่องในวันพยาบาลสากล

“ดิฉันมาเป็นพยาบาลด้วยความหวังที่จะช่วยเหลือผู้คน และทำประโยชน์ให้กับสังคม การเป็นพยาบาลสอนดิฉันเป็นคนซื่อสัตย์ อดทน และมีปฎิภาณไหวพริบ ในฐานะที่เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่ง ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำความฝันสำเร็จและจะเดินหน้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป” ..คุณกุริมากล่าวด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม เรื่องราวของนางฟ้าในชุดขาว หรือ คุณกุริมา จันทร์แก้ว ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 27 ปีก่อน ตอนเธอตัดสินใจเข้าสมัครเป็นนักเรียนพยาบาลของสภากาชาดไทยด้วยแรงผลักดันของคุณแม่ที่เห็นความสำคัญของการเป็นพยาบาลและความผูกพันธ์ที่มีกับสภากาชาด หลังจากศึกษาจบคุณกุริมาได้ทำงานอยู่ในหลายหน่วยงานของโรงพยาบาลจุฬาฯ แต่เหตุการณ์ที่เธอประทับใจมากที่สุดคือการได้ไปออกหน่วยแพทย์ผ่าตัด ตา หู คอ จมูกเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามเขมรแดง ที่เขาอีด่าง ตั้งแต่การผ่าตัดเล็กๆ ไปจนถึงเหตุการณ์บีบหัวใจที่คนไข้ต่อมทอนซิลโตมากจนอาการเข้าขั้นวิกฤติ แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดี แม้ว่าภาระหน้าที่ในครั้งนั้นจะทำให้เธอต้องทำงานติดกันถึง 7 วันต่อสัปดาห์โดยไม่มีวันหยุด และอาจทำให้รู้สึกท้ออยู่บ้าง แต่คุณกุริมาก็ไม่เคยเหนื่อย เพียงเพราะว่าเธอรักในอาชีพพยาบาลและมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคนไข้มีสุขภาพดีและแข็งแรงขึ้น จากพยาบาลภาคสนาม สู่ตำแหน่งผู้ตรวจการที่คอยอบรมพยาบาลรุ่นน้อง คุณกุริมาเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ทำงานหนักและมุมานะเพื่อความสำเร็จ ที่มา: คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย #สุขสันต์วันพยาบาลสากล#HappyInternationalNursesDay

มอบหน้ากาก 300,000 ชิ้น

สำนักงานยุวกาชาด ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 300,000 ชิ้น

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าสภากาชาดไทย จำนวน 300,000 ชิ้น ที่ดำเนินการตัดเย็บโดยความร่วมมือร่วมใจของพลังจิตอาสาสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ ให้แก่ นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาด สำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย พ.ศ.2560-2564 ในหัวข้อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ

ครัวพระราชทานสมุทรสาคร

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยสภากาชาดไทยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งครัวพระราชทานฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีทั้งประชาชนคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ การเปิดโครงการครัวพระราชทานฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม นี้ ซึ่งเป็นวันกาชาดโลกด้วยนั้น สภากาชาดไทย ในฐานะสมาชิกกาชาดสากลดำเนินงานภารกิจมาถึง 127 ปี จะได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภารกิจด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิและการเมืองใด ๆ อีกด้วย              วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย…

ส่งมอบแมส 100000 ชิ้น

สภากาชาดไทยรับมอบหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้น จากกระทรวงแรงงาน

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รับมอบหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น ซึ่งตัดเย็บโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 จาก ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูง ร่วมด้วย ณ ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

จัดการศพ

ICRC เผยการวางแผนเพื่อรับมือกับร่างของผู้เสียชีวิตจาก COVID-19

การวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับร่างของผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 เป็นสิ่งสำคัญ เจนีวา – คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 อาจเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการจัดการศพหรือร่างผู้เสียชีวิตได้อย่างเหมาะสมแต่หากมีการเตรียมการและวางแผนที่ดีพอก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวที่รอดชีวิต แต่หากล้มเหลวอาจหมายถึงการที่ต้องฝังร่างของผู้เสียชีวิตไว้ในหลุมฝังศพขนาดใหญ่ และมีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและสถานที่ที่นำร่างผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ไม่ละเอียดพอ และ ทำให้ญาติผู้เสียชีวิตไม่ทราบว่าท้ายที่สุดแล้วร่างของบุคคลอันที่เป็นที่รักถูกฝังไว้ที่ไหน “การวางแผนเพื่อรองรับจำนวนของผู้เสียชีวิต ไม่ได้หมายความว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากขึ้น แต่การวางแผนไว้ล่วงหน้ามีความจำเป็น และอาจต้องมีการดำเนินงานเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่ครอบครัวและสังคมในวงกว้างต้องเผชิญ เราต้องการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อร่างผู้เสียชีวิตอย่างไร้เกียรติและศักดิ์ศรี” โอราน ฟินเนอกาน ผู้อำนวยการแผนกนิติเวช ประจำ ICRC กล่าว ในหลายประเทศ แม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งหรือการสู้รบ แต่สถานที่ดำเนินการจัดการศพและสถานที่เก็บศพที่มีอยู่ก็เต็มไปด้วยร่างผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ดังกล่าวอาจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการสู้รบ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีขีดความสามารถจำกัดในการรับมือกับร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ดังนั้น สิ่งที่จะต้องมี คือการจัดตั้งหรือนำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินมาใช้ ก่อนที่วิกฤติใด ๆ จะเกิดขึ้น จนทำให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินรับมือไม่ไหวและขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการระบุตัวตนและการจดบันทึกเอกสารเกี่ยวกับร่างผู้เสียชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการอำนวยความสะดวกด้านกระบวนการขอรับใบมรณบัตร การจดทะเบียนผู้เสียชีวิต และใบอนุญาตฝังร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกต้อง “หลายคนมักจะไม่เห็นความสำคัญของกระบวนการด้านนิติเวช จนกว่าผู้เสียชีวิตคนนั้นจะเป็นคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นแม่ พี่ชาย หรือลูก คุณจึงต้องให้ความใส่ใจอย่างถี่ถ้วนว่ามีการจัดการอย่างถูกต้องกับร่างของผู้เสียชีวิต หากประเทศต่าง ๆ เริ่มวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจจะช่วยทำให้มีการจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตได้อย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรี…

ช่วยแรงงานต่างด้าว จ.นครปฐม

สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว จ.นครปฐม

สภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว จ.นครปฐม วันที่ 24 เมษายน 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฯ กระทรวงสาธารณสุข เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 500 ชุด แก่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าตลาด ตลาดศรีสามพราน และชุมชนยายชา ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังจัดทำแผ่นพับ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษากัมพูชา สำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ด้วย

พิธีปล่อยคาราวาน

ปล่อยคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด มุ่งหน้าจังหวัดสงขลา

สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ปล่อยคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด โดยสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดสงขลา ในการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้ โดยมี นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานโครงการอาสาร่วมใจ สู้ภัยโควิด สภากาชาดไทย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้สนับสนุนโครงการฯ ร่วมด้วย ณ บริเวณหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย   สำหรับขบวนคาราวานฯ นี้ จะเป็นการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ลอตแรกของโครงการฯ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกัน PPE เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ประสานการรับมอบและช่วยดำเนินการแจกจ่ายไปยังจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากและมีชาวไทยที่กำลังเดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย จากนั้นจะทยอยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคให้ครบทั่วทุกภูมิภาค นอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของบริจาคทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน รวมถึงประชาชน ร่วมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีกด้วย…

ช่วยแรงงานต่างด้าว

สภากาชาดไทย ผนึกกำลังกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

สภากาชาดไทย ผนึกกำลังกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและชุดธารน้ำใจ ฯ โควิด  วันที่ 20 เมษายน 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางไปเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 และหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากการหยุดชะงักของระบบเศรษฐกิจ ทำให้เดือดร้อนขาดรายได้แต่ยังต้องรับภาระค่าอาหารและค่าที่พักอาศัย ตามโครงการความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดกุ้ง และ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ กล่าวว่า “เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เราได้มาทำงานใกล้ชิด ลงพื้นที่ด้วยกัน ในส่วนของสภากาชาดไทยเองก็จะช่วยหนุนเสริม ในส่วนที่เกิดการติดขัด เราก็จะมาเสริมทำให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำพร้อม ๆ กันกับการควบคุมโรคในคนไทย สภากาชาดไทยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของการควบคุมโรคและในเรื่องของมนุษยธรรม ทั้งนี้แม้ว่าเราจะควบคุมโรคในกลุ่มคนไทยได้ดี แต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้ ก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถควบคุมวิกฤตโควิด-19…

สภากาชาดไทยรับมอบถุงซิป

สภากาชาดไทยรับมอบผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติกจากกระทรวงแรงงาน

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ถุงซิปพลาสติกสำหรับบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 102,000 ชิ้น สำหรับใส่สิ่งของเอนกประสงค์ อาทิ เงินและเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา จาก ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ “HERO” ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน 

ยุวกาชาดเข้าพบกระทรวงแรงงาน

สำนักงานยุวกาชาด มอบผ้าสาลูแก่กระทรวงแรงงานเพื่อนำไปตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 13 เมษายน 2563 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้าและสกรีนผ้า ประกอบด้วย บริษัท พีเอสเค การ์เม้นท์ จำกัด, บริษัท เทพวรรณ สปอตกรุ๊ป จำกัด และบริษัท มะลิกู๊ด (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูง ในการมอบผ้าสาลู จำนวน 67 ม้วน เพื่อนำไปมอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศสำหรับตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ต่อไป