แถลงข่าวเพื่อนพึ่งภาฯ

แถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย องค์การการกุศลไม่แสวงหากำไร จัดตั้งตามพระดําริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ แถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”ภายใต้แนวคิด “25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธาน ร่วมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิฯ และนายฐิติวัฒน์ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ การจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด 25 ปี…

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง      ที่ชั้น 1 อาคารภุมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยผู้ป่วยสามารถเดินทางมาใช้บริการได้ทางประตู 6 ด้านถนนราชดำริ ตรงข้ามสวนลุมพินี

ช่วยเวียดนาม

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในเวียดนาม

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินถล่มในภาคกลาง ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สภากาชาดไทยได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นจำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 926,600 บาท และส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อสภากาชาดเวียดนามต่อเหตุอุทกภัยและดินถล่มในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อันเป็นผลมาจากฝนตกหนักและพายุหลายลูก ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 157 คน และมีผู้สูญหาย 68 คน น้ำท่วมบ้านเรือนมากกว่า 360,000 หลังและโรงเรียน 106 แห่ง พืชผลเสียหายในพื้นที่มากกว่า 12,000 เฮคตาร์ ปศุสัตว์และเป็ดไก่ตายไปกว่า 767,000 ตัว ใน 9 จังหวัด ถนนสายหลักได้รับความเสียหายจำนวน 16 สาย และถนนสายรองคิดเป็นความยาวกว่า 161 กิโลเมตร ใน 4 จังหวัด และทำให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คน ต้องการที่พักพิงชั่วคราว และขาดแคลนน้ำดื่ม อาหาร และรายได้ ในการนี้ สภากาชาดเวียดนามได้มอบเครื่องอุปโภค…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศฯ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยเป็นความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ซึ่งมี  สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน  กรมอุตุนิยมวิทยา  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย รวม 19 หน่วยงาน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กล่าวว่า “โครงการฯ นี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคี 19 หน่วยงานข้างต้น ได้ร่วมกันพัฒนา WEB และ MOBILE APPLICATION “พ้นภัย” ซึ่งมีฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลสำคัญอื่นที่เป็นประโยชน์จากหลายหน่วยงาน ทำให้ประชาชน สามารถเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและใช้แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย…

แถลงข่าววันเอดส์โลก

แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ นางสาวนภสร วีระยุทธวิไล (ปุยเมฆ) และนายณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ (แพทริค) ศิลปินดารา บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ  ห้องประชุม 7A ชั้น 7 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม ทางโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งสภากาชาดไทยได้รับนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้น ด้วยการจัดกิจกรรมในวันที่ 1…

เจ็บนี้เพื่อเธอ

กาชาดชวนโพสต์ภาพและข้อความ #1to3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมส่งต่อความดีบนโลกสังคมออนไลน์กับโครงการ “1to3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ” สร้างกระแสการบริจาคโลหิตบน Social Media ผ่าน Facebook หรือ Instagram เพียงโพสต์ภาพและข้อความพร้อมติด hashtag #1to3blood #เจ็บนี้เพื่อเธอ #plus1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต พร้อมตั้งค่าข้อความเป็น Public (สาธารณะ) เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็น 1 ในผู้ “ให้” ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2563  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ต้องจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ถึงแม้ว่าแต่ละปี สามารถจัดหาโลหิตได้เพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน ที่ไม่มีวาระโอกาสสำคัญในการรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต อาจทำให้การบริจาคโลหิตขาดความสม่ำเสมอ รวมทั้งพบว่ามีผู้บริจาคโลหิต ปีละ 1 ครั้ง มากถึงร้อยละ 67.6 แต่การบริจาคโลหิตสามารถทำได้ทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงมีแนวคิดการนำกระแส…

ชวนคนสุขภาพดี หนีผีมาให้เลือด ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชวนคนสุขภาพดีแต่งแฟนซีผี ๆ หรือชุดไทยสวย ๆ บริจาคโลหิต ในโครงการ “31 October 2020 วันเพ็ญเดือนสิบสอง หนีผีมาให้เลือด” ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นับเป็นโอกาสดียิ่งที่มีวันสำคัญของชาวไทย และชาวต่างชาติ นั่นคือ วันฮาโลวีน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวันปล่อยผีในคืนวันที่ 31 ตุลาคม ในต่างประเทศส่วนใหญ่นิยม จัดงานเฉลิมฉลองและร่วมสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน โดยจะแต่งแฟนซีผีในแบบต่างๆ รวมถึงในประเทศไทย ก็ได้รับเอาวัฒนธรรมมาประยุกต์เพื่อสนุกกับเทศกาลนี้กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน และจากประวัติของ วันฮาโลวีน คือ การทำบุญของชาวคริสต์ ซึ่งสอดคล้องกับการทำบุญของคนไทยอีกด้วย วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญของชาวไทย โดยจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือ วันขึ้น…

พิธีเปิดบ้านทรงไทย

กาชาดเปิดรับบริจาคโลหิตในบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) แห่งแรกในประเทศไทย

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) โดยจัดตั้งเป็นห้องรับบริจาคโลหิตประจำ หรือ Fixed Station แห่งใหม่ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตรูปแบบวิถีใหม่ ลดการแออัดของผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และเป็นหน่วยสนับสนุนในการรับบริจาคโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และนางทิพวรรณ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางซื่อ ณ บ้านเลขที่ 1423 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร   ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุแผน กล่าวว่า งานบริการโลหิต จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2495 เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอของสภากาชาดสากล และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่องานบริการโลหิตมาอย่างยาวนาน ดังพระราชดำรัส…

รับสมัครนักแสดงจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด เปิดรับสมัครนักแสดงจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักแสดงจิตอาสา ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-70 ปี ร่วมเป็นหนึ่งในละครหน้าประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ เนื่องในโอกาส 100 ปี ยุวกาชาดไทย ผ่านฝีมือผู้กำกับการแสดงระดับประเทศ คุณวินัย ปฐมบูรณ์ ผู้สนใจส่งข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว  ชื่อ–สกุล อายุ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่วนสูง น้ำหนัก รูปถ่ายไม่เกิน 4 รูป (เห็นใบหน้าชัดเจน) ผลงาน ประสบการณ์ด้านการแสดง (ถ้ามี) ข้อความนำเสนอตัวเองด้านอาสาสมัครหรือกิจกรรมกับกาชาด (ถ้ามี) ส่งไปที่ E-mail penprapa.k@redcross.or.th เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.thaircy.redcross.or.th ออดิชั่น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และ 4 ธันวาคม…

กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดที่ จ.สมุทรปราการ

จากเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดและมีไฟลุกไหม้ ณ บริเวณข้างโรงพัก สภ.เปร็ง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ภายหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือและสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว นำโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือและมอบชุดธารน้ำใจฯ อีกทั้ง ยังได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ นอกจากนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย