ชี้แจงศูนย์บริการโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชี้แจงไม่มีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19

จากข่าวบุคลากรสภากาชาดไทย ติดเชื้อ COVID-19 ที่เป็นกระแสในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้เกิดความวิตกกังกลของหมู่ประชาชน ในการเดินทางมาบริจาคโลหิตหรือมารับบริการที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชี้แจงว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีหน้าที่จัดหาและให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่างๆ ต้องทำงานประสานกับหลายภาคส่วน จากข่าวที่เผยแพร่เป็นกระแสสังคมว่าบุคลากรสภากาชาดไทยติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ผู้บริจาคโลหิตและผู้รับบริการ มีความวิตกกังวล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นอย่างมาก ในส่วนของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ขอชี้แจงว่าไม่มีบุคลากรคนใดติดเชื้อ COVID-19 ด้วยมาตรการที่ป้องกันอย่างเข้มงวด ดังนี้ บุคลากรที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตัว ปฏิบัติงานที่บ้าน ไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ/ภาคฯ จัดรถ รับ-ส่ง บุคลากรกรณีที่ไม่มีรถส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ บุคลากรทุกคนต้องวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ บุคลากรทุกคน ต้องไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง หรือแหล่งที่มีผู้คนจำนวนมาก บุคลากรนำอาหารจากบ้านหรือซื้ออาหารเข้ามารับประทาน ไม่ไปนั่งรับประทานที่ร้านอาหารภายนอก ส่วนมาตรการความปลอดภัยเรื่องการบริจาคโลหิต มีมาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19  ผู้บริจาคโลหิตทุกคนต้องคัดกรองตนเอง…

เชิญชวนบริจาคดวงตาออนไลน์

เชิญชวนบริจาดวงตาออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคดวงตา ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eyebankthai.redcross.or.th  โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จะทำการจัดส่งบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ในระบบ สอบถามโทร. 0 2256 4039 หรือ 0 2256 4040 ในวันและเวลาราชการ

เลือดไม่พอจ่าย

โรงพยาบาลขาดเลือดเข้าขั้นวิกฤติทั่วประเทศ วอนคนไทยช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดีช่วยกันบริจาคโลหิต อย่างเร่งด่วน ชี้สถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ทำให้โลหิตขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤติทั่วประเทศ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ หลายแห่ง ที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง มีความต้องการเลือดสูงมาก แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทุกแห่งทั่วประเทศ หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด และสถาบันการศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตบริจาควันละ 700 – 900 ยูนิต เท่านั้น ลดลงมากถึงร้อยละ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2512 มีการประกาศขาดเลือดบ่อยๆ แต่ครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ที่วิกฤติมากอีกครั้งหนึ่ง เพราะโรงพยาบาลใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ประกาศขาดเลือดพร้อมๆ กัน หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้…

มอบเงินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทานแก่สภากาชาดไทย

  วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทานแก่สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินพระราชทาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

เสาวภาปรับเวลาทำการ

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา ปรับเวลาทำการ

เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ปรับเวลาให้บริการฉีดวัคซีน ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดทำการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2564 ติดตามข่าวสารของสถานเสาวภา ได้ที่เว็บไซต์ www.saovabha.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2252 0161-4 หรือ 0 2252 0167

สวนงู

สวนงู สถานเสาวภา งดกิจกรรมคล้องงูที่คอ และปรับเปลี่ยนเวลาสาธิตการจับงู

เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สวนงู สถานเสาวภา ของดกิจกรรมคล้องงูที่คอเเละถ่ายรูปกับงูหลาม หลังการเเสดงการสาธิตการจับงู เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเวลาการเเสดงสาธิตการจับงู ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เป็นเวลา 14:00 น. ตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สวนงู สถานเสาวภา เปิดทำการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. และปิดทำการชั่วคราวในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปจนกว่าสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิค-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

905 พระราชทานแจกันดอกไม้

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน เยี่ยมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน เยี่ยม นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนางสาววีราพร วิจิตร์แสงศรี บุตรสาวเป็นผู้แทนรับมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยมาในโอกาสนี้ด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และพักรักษาตัวอยู่ในห้องแยกผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาได้ย้ายเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

พระราชทานแจกันดอกไม้นายกเหล่ากาชาด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้ พร้อมตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปเยี่ยมนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ภริยาของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสแสดงความห่วงใยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ทั้ง 2 คน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง หายจากอาการป่วยโดยเร็ววัน และทรงรับทั้ง 2 คน ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสแสดงความห่วงใย และพระราชทานกำลังใจแก่นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์…

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร รับมอบข้าวสาร 10 ตัน จากเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบข้าวสาร จำนวน 10 ตัน จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

สภากาชาดไทย ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 26 ธันวาคม 2563 โดยมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 พร้อมน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 160,472 ชุด  มูลค่า 105,911,520 บาท  ในพื้นที่ 68 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น หากไม่มีการป้องกันและเฝ้าระวังในกลุ่มดังกล่าว ดังนั้น สภากาชาดไทย จึงได้ประสานความร่วมมือกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) และยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดทำ โครงการ “รวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ขึ้น เพื่อให้กลุ่มประชากรและแรงงานข้ามชาติ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรมตลอดจนช่วยให้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน  โดยโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19…