อาสายุวกาชาดบริจาคโลหิต

อาสายุวกาชาด จำนวน 103 คน รวมพลังบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ร่วมบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ สำนักงานยุวกาชาดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อฉลอง 99 สู่ 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย โดยรณรงค์ให้อาสายุวกาชาดร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกเดือนจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565  อาสายุวกาชาดจะรวมพลังบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด โทร. 0 2252 5002-3 กด  1

ความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ผนึกกำลังรับมือ “ภัยคุกคามต่อความอยู่รอด”ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ เชิญชวนองค์กรด้านมนุษยธรรมทั่วโลกร่วมลงนามกฎบัตรภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กรมนุษยธรรม (Climate and Environment Charter for Humanitarian Organizations) ซึ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกันนำเสนอเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา กฎบัตรฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อผนึกกำลังระหว่างหน่วยงาน ร่วมกันทำความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนกว่า 97.6 ล้านคนทั่วโลก (โดยเฉพาะผู้คนที่เผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบอยู่แล้ว) “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษยธรรม และเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาคส่วนมนุษยธรรมต้องให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกรวมถึงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ เข้าใจระดับภัยคุกคามนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงมีงานอีกมากที่ต้องเร่งลงมือทำเพื่อลดภัยอันตรายที่ชุมชนต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ เพื่อช่วยชุมชนดังกล่าวสร้างความเข้มแข็งและปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ และเพื่อให้องค์กรมนุษยธรรมร่วมกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย” นายจากัน ชาปาเกน เลขาธิการ IFRC กล่าว   พันธสัญญาเจ็ดประการของกฎบัตรฉบับนี้ได้แก่ เร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและช่วยเหลือกลุ่มคนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบสูงสุดจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทำให้งานด้านมนุษยธรรมมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเร็ว ให้ผู้นำท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยการให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและคิดค้นหนทางแก้ไขปัญหาโดยอ้างอิงจากหลักฐาน ทำงานร่วมกันทั้งในภาคส่วนงานด้านมนุษยธรรมและภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โน้มน้าวให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและมีเป้าหมายที่สูงขึ้นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายและวัดผลความคืบหน้าของการดำเนินการควบคู่กับการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ให้ได้   ปัจจุบัน วิกฤติสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในทุกมิติ ทั้งทางด้านร่างกายไปจนถึงสภาพจิตใจ อาหาร น้ำ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และแม้ว่าวิกฤตนี้จะส่งผลต่อทุกคน…

ครัวพระราชทานตรัง

พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดตรัง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 12 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   โดยในวันนี้ (17 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอเมืองตรัง จำนวน 3,750 ชุด ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จากนั้น ประธานและคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านควน…

IFRC เข้าเยี่ยมเลขาธิการ

หัวหน้าคณะผู้แทนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางแคททรีน คลาร์คสัน หัวหน้าคณะผู้แทนให้การสนับสนุนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้มีการหารือถึงความร่วมมือด้านมนุษยธรรมกับสภากาชาดไทย  รวมทั้งความร่วมมือกับสภากาชาดประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ

บริจาคยาต้านไวรัส

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์รับมอบยาต้านไวรัสจากบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางโชติรส อำนวยสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาจาก บริษัท Mylan Laboratories Ltd., ประเทศอินเดีย มอบยาต้านไวรัส RICOVIR-EM (30’s) จำนวน 6,000 ขวด รวมมูลค่า 5,760,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ “เพร็พ” พระองค์โสมฯ” (Princess PrEP) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ลงนามสัญญา

สถานเสาวภาลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจี

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีพร้อมน้ำยาทำละลาย ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด โดย นายลือชา วรวิวรรธน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค และนางสาวทิพย์สุคนธ์ เกิดทรัพย์ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตวัคซีนบีซีจีตั้งแต่ต้นน้ำจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งภารกิจหลักคือการผลิตวัคซีนบีซีจีให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยดำเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP/PICs (Good Manufacturing Practice)และมีการควบคุมกำกับคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับวัคซีนบีซีจีหรือวัคซีนป้องกันวัณโรคได้ถูกกำหนดอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค…

ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564

สภากาชาดไทย ชวนคนไทยบริจาคโลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติขาดโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในเขตกรุงเทพฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่าวันที่ 14  มิถุนายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปี ค.ศ.1930 ในการนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17 ในปี พ.ศ. 2564 มีคำขวัญว่า “Give…

วางพวงมาลาวันอานันฯ

ผู้บริหารสภากาชาดไทยวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคารอปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ช่วยเหลือสภากาชาดอินเดีย

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือสภากาชาดอินเดียเพื่อตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อสภากาชาดอินเดีย และสนับสนุนเงินช่วยเหลือในการตอบโต้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสาธารณรัฐอินเดีย เป็นจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 3,152,000 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  ซึ่งขณะนี้ สาธารณรัฐอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 27 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 300,000 คน   สภากาชาดอินเดียได้ปฏิบัติการตอบโต้การระบาดใหญ่ในครั้งนี้ ด้วยการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการปฐมพยาบาล จัดตั้งศูนย์กักตัว พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรับมอบและจัดสรรความช่วยเหลือต่างๆ จากนานาประเทศ     **เครดิตรูปภาพจากทวิตเตอร์และเว็บไซต์สภากาชาดอินเดีย **Photo Cr. : Twitter and website Indian Red Cross Society  

เครื่องอัลตราซาวด์รพระราชทาน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการวิกฤติ

นายแพทย์สุุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องอัลตราซาวด์พระราชทาน ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ในการจัดซื้อ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 อาการวิกฤติ โดยมีนางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้เชิญเครื่องอัลตราซาวด์พระราชทาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย