เยี่ยมโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ศาตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ และคณะทำงานจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามจุฬา ฯ ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ อาคารจันทนยิ่งยง ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ โรงพยาบาลสนามจุฬา ฯ เป็นโรงพยาบาลสนามด้านโรคระบาด ระดับที่ 1 มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง ได้มาตรฐานตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะนำมาใช้กับผู้ป่วย ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 ที่ไม่มีความรุนแรง มีการดูแลที่ไม่มีความซับซ้อน สามารถตรวจรักษาโดยแพทย์ในเบื้องต้นและพิจารณาส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ศักยภาพสูงกว่าอย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนิสิต บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ที่ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่มีอาการหรืออาการน้อย และไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้

US Embassy

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สตีเวน โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย และ นายเดวิด มิวล์กี ผู้ประสานงานฝ่ายกิจการผู้อพยพประจำเอเชียตะวันออก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร  ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความพร้อมของสภากาชาดไทยในการเข้ามาของผู้หนีภัยจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริเวณชายขอบประเทศไทย และการระบาดระลอกที่ 3 ของโรคโควิด-19 โดยอุปทูตสหรัฐฯ แจ้งว่า ยินดีให้การสนับสนุนสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ประกวดภาพวาด

นิทรรศการภาพวาด “มนุษยธรรมคืออะไร”

14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และนางบาร์บารา วิบเมอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Red Cross Movement Art Exhibition” และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “มนุษยธรรมคืออะไร” ณ ชั้น 3 โซนลิฟวิ่งฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน   กลุ่มองค์กรกาชาด จัดการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “มนุษยธรรมคืออะไร” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านมนุษยธรรมและการทำงานของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดืออนแดงระหว่างประเทศ โดยทำงานร่วมกับศิลปินไทย ได้แก่ อภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ นริศรา เพียรวิมังสา และชนารดี ฉัตรตระกูล ณ อยุธยา เพื่อให้ศิลปินตีความและสะท้อนแนวคิดของงานด้านมนุษยธรรมในรูปแบบของตัวเอง การประกวดภาพวาดครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 95 ชิ้น แบ่งเป็นหัวข้อตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานในกลุ่มองค์กรกาชาด ได้แก่ สภากาชาดไทย (TRCS)…

เอกอัครราชทูตเนปาลเข้าพบท่านเลขาธิการ

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายคเณศ ประสาท ธกาล (His Excellency Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย Mrs. Pratigya Rai เลขานุการโท ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง และเพื่อขอบคุณสภากาชาดไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในปี 2558

สภากาชาดไทยสนับสนุนการปฎิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดฟิลิปปินส์

สภากาชาดไทยสนับสนุนการปฎิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดฟิลิปปินส์ต่อสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโกนี สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจถึงกาชาดฟิลิปปินส์ และโอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 915,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดฟิลิปปินส์ต่อสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโกนี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หลังจากพายุดังกล่าวพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของเกาะลูซอน ซึ่งเป็นเกาะหลักของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และต่อมาได้ทวีความรุนแรงเป็น “ซูเปอร์ไต้ฝุ่น” ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บ 165 คน สร้างผลกระทบต่อประชาชนกว่า 1,190,000 คน และทำให้บ้านเรือนกว่า 50,000 หลังได้รับความเสียหาย ก่อนหน้านี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพายุดีเปรสชั่นโอเฟล พายุฤดูร้อนซอเดล และพายุไซโคลนโมเลฟ กาชาดฟิลิปปินส์ได้ปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติในทันทีโดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยปฏิบัติการกู้ภัย พร้อมทั้ง ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านจิตใจและสวัสดิการอื่น ๆ แก่ผู้ประสบภัย รวมถึง ร้องขอความช่วยเหลือในการตอบโต้ภัยพิบัติจากกองทุนเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน (The Disaster Relief Emergency Fund –…

ช่วยเวียดนาม

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในเวียดนาม

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินถล่มในภาคกลาง ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สภากาชาดไทยได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นจำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 926,600 บาท และส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อสภากาชาดเวียดนามต่อเหตุอุทกภัยและดินถล่มในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อันเป็นผลมาจากฝนตกหนักและพายุหลายลูก ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 157 คน และมีผู้สูญหาย 68 คน น้ำท่วมบ้านเรือนมากกว่า 360,000 หลังและโรงเรียน 106 แห่ง พืชผลเสียหายในพื้นที่มากกว่า 12,000 เฮคตาร์ ปศุสัตว์และเป็ดไก่ตายไปกว่า 767,000 ตัว ใน 9 จังหวัด ถนนสายหลักได้รับความเสียหายจำนวน 16 สาย และถนนสายรองคิดเป็นความยาวกว่า 161 กิโลเมตร ใน 4 จังหวัด และทำให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คน ต้องการที่พักพิงชั่วคราว และขาดแคลนน้ำดื่ม อาหาร และรายได้ ในการนี้ สภากาชาดเวียดนามได้มอบเครื่องอุปโภค…

สภากาชาดไทยสนับสนุนการปฎิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดเลบานอน

สภากาชาดไทยสนับสนุนการปฎิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดเลบานอน ต่อสถานการณ์การระเบิดของสารแอมโมเนียมไนเตรท ณ ท่าเรือเบรุต สาธารณรัฐเลบานอน   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สภากาชาดไทย ได้โอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 1,562,500 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดเลบานอน ในเหตุการณ์การระเบิดใหญ่ของสารแอมโมเนียมไนเตรท ปริมาณราว 2,750 ตัน ที่จัดเก็บในคลังสินค้าของท่าเรือเบรุต สาธารณรัฐเลบานอน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตแล้ว 171 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 6,000 คน นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจถึงกาชาดเลบานอนต่อภัยพิบัติดังกล่าว ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ได้มีหนังสือถึง กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงประเทศต่างๆ แสดงจุดยืนการเป็นหนึ่งเดียวกับกาชาดเลบานอน และ IFRC ได้มอบทุนฉุกเฉินบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief Emergency Fund)…

ครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

งานแถลงข่าว “โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ”

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในงานแถลงข่าว “โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” เพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อีกทั้งเพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่ถูกกักกันโรคและขาดแคลนอาหาร หรือประสบวิกฤติเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มที่มีความเปราะบาง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยมีสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมี นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูต สมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายคริสโตเฟอร์ ราสซี หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) คุณมาร์ทา โกเมส เดอ แอนเดรด หัวหน้าทีมคุ้มครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ…

สภากาชาดไทยรับมอบหน้ากากอนามัยและเงินสนับสนุนจาก ICRC

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน100,000 ชิ้น เงินสนับสนุนการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 500,000 บาท และ สื่อเพื่อการเรียนรู้ เรื่องโรคโควิด-19 ในภาษาไทย และ ภาษาต่างๆ ของกลุ่มผู้พลัดถิ่นและแรงงานต่างด้าวอีกจำนวน 5 ภาษา จากนาย คริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อำนวยการ และนายบรูโน ปอมมิเยร์ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย ในการตอบโต้และป้องกันภัยจากการระบาดของโรค โควิด-19 โดยเน้นที่การสนับสนุนและดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้พลัดถิ่น และแรงงานต่างด้าว โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รวมเป็นเกียรติในการรับมอบ

70 ปีอนุสัญญาเจนีวา

ครบรอบ 70 ปีอนุสัญญาเจนีวา ฉบับปี พ.ศ. 2497

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี อนุสัญญาเจนีวา ฉบับปี พ.ศ. 2497 ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นจริงและความเกี่ยวข้องของอนุสัญญาเจนีวาในโลกหลายมิติในยุคร่วมสมัย” (Actuality &  Relevance of the Geneva Conventions in the Contemporary Multi-Dimensional World) ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross – ICRC) ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานมีการกล่าวสุนทรพจน์ โดย พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ นายคริสตอฟ ซุสแตร์ หัวหน้าคณะผู้แทน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ…