เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield

เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล

สภากาชาดไทย ร่วมกับ  MedAsa  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาฯ  และบริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล ตามโรงพยาบาลต่างๆ วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กลุ่ม MedAsa หรือ “สยามชีวาภิบาล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัย สภากาชาดไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับงานอาสา ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาฯ  และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield ที่บ้านเพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันแพทย์และพยาบาลเป็นเสมือนด่านหน้าที่ต้องคอยรับมือกับโรค COVID-19 และ Face Shield คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องแพทย์และพยาบาล ซึ่งขณะนี้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการปฎิบัติงานสู้กับวิกฤต COVID-19 สิ่งที่เราคนไทยสามารถช่วยได้ในวิกฤตนี้คือ การจัดทำ Face Shield อยู่ที่บ้าน โดยผู้ที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัคร สามารถสมัครผ่าน https://medasa.org/ โดยอาสา ร่วมทำ Face shield…

หน่วยเรือเวชพาหน์ จ.อุทัยธานี

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการรักษาประชาชน จ.อุทัยธานี

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ออกปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ การบริการทางด้านทันตกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย และการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และมอบตู้ยาสามัญประจำบ้านให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ดังนี้ – วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง อ.เมืองอุทัยธานี – วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ วัดหลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง – วันที่ 4 มีนาคม 2563  ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง – วันที่ 5 และ 6 มีนาคม 2563…

แถลงข่าววิ่งพ้นภัย

แถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนายนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน ประธาน MDTR Thailand 2019-2020 แถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย By MDRT Thailand โดยมี นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ และ หมอแล็บแพนด้า-นายภาคภูมิ เดชหัสดิน ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ MDTR Thailand จัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย By MDRT Thailand…

รถจักษุปราจีน

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาให้กับพระสงฆ์ แม่ชี นักบวชทุกศาสนาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่มีปัญหาโรคตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อกระจก ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2563 พร้อมกันนี้ได้เปิดตาพระสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกแล้ว และถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่มีปัญหาโรคตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ต่อมา มูลนิธิโรตารีสากลร่วมกับสโมสรโรตารีในสหรัฐอเมริกา และศูนย์โรตารีในประเทศไทย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ปฏิบัติงานผ่าตัดผู้ป่วยบนรถเคลื่อนที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน

99 ปี บรรเทาทุกข์

99 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ครบ 99 ปีสู่ปีที่ 100 พร้อมเดินหน้าผลักดันแอปพลิเคชั่น พ้นภัย และเตรียมจัดงานวิ่งพ้นภัย เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวาระต่าง ๆ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ภายในงานมีบริการทางการแพทย์และกิจกรรม OPENHOUSE เยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย บูธนิทรรศการ การฝึกการรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงสามมิติ (VR ฝึกดับเพลิง) การสาธิตการปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED รวมถึงบริการตรวจมวลสารร่างกาย และการแสดงดนตรีเพื่อมอบความสุขแก่ผู้ร่วมงาน พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ กล่าวว่า “สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มีภารกิจใน พ.ศ. 2563 ในการผลักดันโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือแอปพลิเคชั่น พ้นภัย ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับภัยพิบัติได้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความสับสนของข้อมูล ทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตรงตามความต้องการ รวมถึงลดปัญหาความซ้ำซ้อนและความไม่ทั่วถึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายใต้แนวคิด…

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 ณ จังหวัดเลย

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด “กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” ณ จังหวัดเลย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงคาน อำเภอเมือง ฯ และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ประกอบด้วย กิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,500 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 1,508 ชุด  มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น ยา เวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการเพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 30 ครอบครัวต่อวัน กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งเดิมชื่อกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ.2545…

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดกัลยาณมิตร

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดกัลยาณมิตร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 21 ชุด มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดกัลยาณมิตร ซอยอรุณอัมรินทร์ 6 แขวงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ 

ช่วยผู้อพยพ อ.สังขละบุรี

ช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุปะทะบริเวณบ้านบ่อญี่ปุ่น อ.สังขละบุรี

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เกิดเหตุปะทะระหว่างทหารเมียนมากับทหารมอญบริเวณบ้านบ่อญี่ปุ่น หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรีให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาฝั่งไทยบริเวณหน้าบีเอสเอ็น รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ​และบริเวณวัดเตาถ่านจำนวนกว่า 450 คน และดำเนินการตั้งโรงครัวเพื่อให้การช่วยเหลือตามหลักการกาชาด จากนั้น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT) ร่วมกับ นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรีและนายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี นางสาวเขมิกา ประเสริฐสม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ ประเมินความต้องการจำเป็นเบื้องต้น พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ หน่วยเคลื่อนที่เร็วได้มอบชุดธารน้ำใจ ฯ ชุดอุปกรณ์สำหรับเด็กอ่อน ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดสุขอนามัย ผ้าห่ม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นอื่น…

แถลงข่าวภัยหนาว 2563

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 จังหวัดเลย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด“กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” ณ จังหวัดเลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประธานในพิธี เปิด “กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับจังหวัดเลย กองทัพอากาศ  สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด  คุณภูพินธ์ ไค พร้อมด้วยกลุ่มอาสากาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) CENTRAL Group การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น…

โครงการ Big Cleaning Day

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จัดโครงการ Big Cleaning Day

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “Big Cleaning Day เพื่อพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒” ร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บขยะ และกิ่งไม้ บริเวณแนวรั้ว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี  โดยมีการทำความสะอาดบริเวณแนวรั้วสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย สถานเสาวภา และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์และถนนพระรามที่ 4 เพื่อให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบ ปลอดภัย และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเสียสละเพื่อองค์กร ร่วมกัน