สวนงู สถานเสาวภา จะเปิดทำการในวันที่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงกลับมาเปิดให้บริการได้ โดยเริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะเริ่มเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งเเต่เวลา 9.30 – 15.30น. และสวนงูจะเเสดงรีดพิษงู เวลา 11.00น. และเเสดงจับงู เวลา 14.30น. เเต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่กลับมาเป็นปกติ สวนงูจะเปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เท่านั้น และยังคงปิดทำการชั่วคราวในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปจนกว่าสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 จะดีขึ้นจนกลับไปเป็นปกติ

การให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

การให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก ในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (วันอาทิตย์ปิดทำการ) โดยผู้ที่จะมารับบริการในวันและเวลาดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง QR Code อย่างน้อย 1 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน สำหรับผู้ที่มารับบริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สอบถามโทร. 0 2252 0161-4 และ 0 2252 0167 หรือ www.saovabha.com  

งดรับซากสัตว์

ประกาศงดรับซากสัตว์และสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้านอกเวลาทำการ

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) และข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จึงของดรับซากสัตว์และสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้านอกเวลาทำการ ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30– 08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น และปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานเสาวภา ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สถานเสาวภา ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน โดย งดให้บริการชาวต่างชาติที่ได้รับวีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศไทย งดให้บริการผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไม่ถึง 14 วัน และงดให้บริการผู้ที่มีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ที่เข้าข่ายหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผู้มารับบริการยังอยู่ในระยะเวลา 14 วันหลังสัมผัสโรค พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการ เป็น วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และปิดทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สอบถามโทร. 0 2252 0161-4 และ 0 2252 0167 หรือ www.saovabha.com

สภากาชาดไทย รณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561

                    องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันวิจัยร่วมกับองค์การอนามัยโลกในการศึกษาวิจัยด้านพยาธิกำเนิดและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้การรักษา ผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เป็นต้นมา ในปีนี้ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลัก ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีก 8 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่…

ทำหมันและฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง ฟรี! ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561

เพจ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561  ประกาศรับลงทะเบียนออนไลน์ ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ฟรี ! เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ลงทะเบียนทำหมันสัตว์เลี้ยง รับจำนวนจำกัด 50 ตัว ขอสงวนสิทธิ์ 1 ครอบครัว ต่อ 1 ตัวเท่านั้น (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะครบจำนวน) อ่านเงื่อนไขและลงทะเบียน คลิกที่นี่ >>> https://goo.gl/forms/6fUS93fcAyrQah3D3   ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง บัดนี้ – 14 กันยายน 2561 (16.30 น.) (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว) อ่านเงื่อนไขและลงทะเบียน คลิกที่นี่ >>> https://goo.gl/forms/qBNCLmQ3fqu5BchB3   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก…

สถานเสาวภาชวนประกวดภาพถ่ายสุนัขและแมว ชิงเงินรางวัล เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึงความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขหรือแมว ในหัวข้อ “เพราะเธอคือเพื่อน” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท และถ้วยรางวัล/เกียรติบัตรจากสภากาชาดไทย กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่สื่อความรักและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขหรือแมว ในหัวข้อ “ เพราะเธอคือเพื่อน ” ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นภาพสีหรือภาพขาวดำก็ได้ อัดขยายขนาดภาพ 8 X 12 นิ้ว ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด10 x 14 นิ้ว โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล พร้อมทั้งส่งไฟล์ภาพในฟอร์เมต JPEG บันทึกในแผ่นซีดีมาพร้อมด้วย ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เช่น ตัดต่อ หรือต่อเติมภาพ และห้ามทำข้อความหรือเครื่องหมายใด ๆ ลงบนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย…

เตรียมความพร้อมเมื่อเจองู ในโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู (ครั้งที่ 19) 28-29 มิถุนายนนี้

  “ฝึกจับงู เตรียมความพร้อมเมื่อเจองู” สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดโครงการดีๆ สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องงูๆ ใน “โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู (ครั้งที่ 19)” วันที่ 28 และ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. เสียค่าธรรมเนียมเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสวนงู เพียง 1,500 บาท ผู้สมัครจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงูจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทดลองฝึกใช้อุปกรณ์ในการจับงู ทั้งงู “มีพิษ” และ “ไม่มีพิษ” และฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด (ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดเรื่องการดูดพิษงูด้วยปากเปล่าและการขันชะเนาะ) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด คือ 20 ท่านเท่านั้น!! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ สวนงู สถานเสาวภา – QSMI Snake Farm