เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเงินบริจาคผ่าน SMS แก่ศูนย์ดวงตา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานกลาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 922,100 บาท จากเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีนายปราโมทย์ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / รองผู้อำนวยการฝ่าย Creative Marketing Management บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทน เพื่อร่วมสบทบทุนสนับสนุนการพัฒนาการบริการ บุคลากร ระบบ และเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษาและการปลูกถ่ายกระจกตาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ  สภากาชาดไทย ทั้งนี้กลุ่มทรูยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคให้แก่ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่านระบบSMS โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)