แจ้งย้ายห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุกรรม อาคาร ภปร ชั้น 11

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งแผนการย้ายห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุกรรม จากเดิมที่ อาคาร ภปร ชั้น 11 ย้ายไป อาคาร ส.ธ. ชั้น 13 และชั้น 14 ผู้ป่วยจักษุกรรมลงทะเบียนที่จุดผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคาร ส.ธ. โดยจะปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และนอกเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 โดยจะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อตอบรับนโยบายการบริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4000

เรื่องเล่า…จากบรรเทาทุกข์ ตอน พยาบาลสาธารณภัย สร้างความพร้อมรับภัยพิบัติ

เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติเป็นเรื่องของเราทุกคน “หลังเรียนจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย(ปัจจุบัน คือ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย)ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ก็เข้าบรรจุที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในตำแหน่งพยาบาลสาธารณภัย ถึงปัจจุบันก็ 24 ปีแล้ว เราทำงานทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ซึ่งจะมีทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิด ขณะเกิดเหตุการณ์ และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีการดูแลทั้งด้านสุขภาพและการช่วยเหลืออื่นๆ เพราะ สิ่งสำคัญของพยาบาลสาธารณภัย คือ ต้องทำได้ทุกอย่าง” “ในสมัยนั้นเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติยังไม่ค่อยได้รับความสนใจ ต้องไปศึกษาจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือ ADPC (Asian Disaster Preparedness Center) เริ่มตั้งแต่ยังเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ จนปัจจุบันงานเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของสภากาชาดไทย ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว สามารถพัฒนาจนเป็นคู่มือภาษาไทยสำหรับประชาชน การ์ตูนและแอนิเมชันเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นที่ภูมิใจว่าตอนนี้เราพัฒนามาถึงจุดนี้ได้แล้ว ความตั้งใจในการทำงานด้านนี้ เพราะเราอยากให้ทุกคนดูแลตนเองได้ เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นพวกเขาต้องช่วยเหลือและดูแลตัวเองก่อนที่หน่วยงานต่าง ๆ จะเข้ามา ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯมีการเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติที่หลากหลาย โดยในแต่ละปีจะดูแลชาวบ้านได้ประมาณ 5 ชุมชน และชุมชนติดตามในโครงการการติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ซึ่งการไปเยี่ยมเหมือนเป็นการไปกระตุ้น ไปทบทวนการปฐมพยาบาล หรือเรื่องอื่นๆ อย่างน้อยก็ทำให้เขาเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” “ด้วยความที่เป็นพยาบาลสาธารณภัย ต้องเตรียมการทุกอย่างให้ครบ…

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย New South Wales

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สภามหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย จัดพิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอดส์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อและวงการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ทั้งด้านการตรวจรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งนอกจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้ว ยังมีการสร้างรูปแบบใหม่ของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อ และการทำความเข้าใจกับสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์เพื่อการวิจัยด้านเอดส์ (HIV-NAT) ร่วมกับ Professor David Cooper แห่งมหาวิทยาลัย New South Wales และ Professor Joep Lange แห่งมหาวิทยาลัย Amsterdam ตั้งแต่ปี 2539 อันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกอีกด้วย

16 มิถุนายน วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลตามพระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ที่กําเนิดตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ในนาม “โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม” ซึ่งถือเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย และดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 104 ปี จึงถือให้วันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกำเนิดสถาบัน   สถาบันฯ ได้ปฏิบัติพันธกิจตามเจตนารมณ์ของการสร้างบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทยและประเทศชาติ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งในด้านการผลิตบุคลากรด้านการพยาบาล และจัดการศึกษาการพยาบาลศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนา วิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประเทศชาติและสภากาชาดไทย   โดยในปีนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครบรอบ 104 ปี วิทยาลัยการพยาบาลสภากาชาดไทย) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและอุทิศกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า…

เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9 เพื่อการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพเลี้ยงดูเด็ก และบุคลากรของหน่วยงานที่มีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) (Child Care Training Program) ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ ภายในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเรียนรู้วิธีการดูแลเด็กที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เหมาะสมตามวัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยากรจากภายนอก ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีใจรักเด็กและเจตคติที่ดีต่อเด็ก ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก หรือความผิดที่ได้ทำโดยประมาท ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคร้ายแรงต่อการประกอบอาชีพ มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะมีความเป็นผู้ใหญ่พอ มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูเด็ก เอกสารการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริง…

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และรพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อมา เสด็จเข้าอาคารเทพรัตน์การุญ และเสด็จเข้าห้องเทพรัตน์การุญ 5 เสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  จากนั้นเสด็จไปยังห้องเทพรัตน์การุญ 1  พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารเทพรัตน์การุญ” ต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องเทพรัตน์การุญ 4 ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา จากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ และทอดพระเนตรหน่วยบริบาล หน่วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมทั้งทรงปลูกต้นลั่นทม จำนวน 1 ต้น ต่อจากนั้น เวลา 13.35 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และทรงปลูกต้นมะม่วงอกร่อง จำนวน 1 ต้น จากนั้น…

ทรงเปิดศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และผู้บริหารสภากาชาดไทย ฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์ “กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา” และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และผลการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์จากพลาสมาในผู้ป่วย ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย…

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11 ตามระเบียบวาระ อาทิ – ผลการดำเนินงานคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ อาทิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ – แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย – แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และเสด็จพระราชดำเนินกลับ…

เรื่องเล่า…จากบรรเทาทุกข์ ตอน ปากแหว่งเพดานโหว่ (2/2)

โฟลิกไม่ได้ป้องกันแค่เรื่องปากแหว่งเพดานโหว่ ความพิการทางมือ แต่ลดโอกาสการเกิดความพิการแต่กำเนิดเกือบทุกอย่าง “ตอนหลังเราได้องค์ความรู้มาว่า ความพิการแต่กำเนิดส่วนใหญ่มาจากพันธุกรรม แต่ก็มีบางส่วนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมระหว่างที่แม่ตั้งครรภ์ เช่น แม่สูบบุหรี่ กินเหล้า กินยาบางตัว ติดเชื้อหัดเยอรมัน แต่เดิมเราคิดว่าถ้าเป็นเรื่องพันธุกรรม ป้องกันไม่ได้ แต่เพิ่งมารู้ว่าทั่วโลกเค้ารู้กันมานานแล้วว่าถึงจะเป็นพันธุกรรมก็ป้องกันได้ ถ้าได้กินวิตามินโฟลิกตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน จนกระทั่งตั้งครรภ์ครบ 3 เดือน วันละ 0.4 มิลลิกรัม จะช่วยลดโอกาสความพิการของลูกได้เกือบครึ่ง เป็นงานวิจัยออกมาแบบนี้ องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำมา 20 กว่าปีแล้ว และเมื่อ10 ปีที่แล้วก็ออกคำแนะนำย้ำมาอีกว่า ทั่วโลกควรจะรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิก ที่อเมริกาบังคับเป็นกฎหมายว่าอาหารที่คนรับประทานทุกวันต้องผสมโฟลิกในปริมาณสูงในระดับที่ถ้าตั้งท้อง ตัวอ่อนจะได้รับโฟลิกสูงด้วยเพื่อไปกดการแสดงออกของพันธุกรรม ทำให้เด็กที่ควรจะพิการ ไม่พิการ แต่ยากตรงที่ต้องกินตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เพราะฉะนั้นถ้าไม่บังคับเป็นกฎหมายแล้วทานช้าไป ตัวอ่อนก็พิการไปแล้ว คนอเมริกันเลยได้รับการป้องกันทุกคน และผลจากการบังคับเป็นกฎหมายครบ 20 ปี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่าอัตราความพิการแต่กำเนิดของประเทศเขาลดฮวบนะครับ และเขาก็ยังคงยืดหยัดกฎหมายนี้มาตลอด 20 ปี ทุกวันนี้ 80 กว่าประเทศทั่วโลกที่บังคับเป็นกฎหมาย ส่วนประเทศที่ไม่บังคับกฏหมายก็รณรงค์กันอย่างจริงจังแต่ประเทศไทยยังขาดเรื่องนี้ ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนมัยพิทักษ์ก็พยายามผลักดันอย่างเต็มที่มา 10 กว่าปีแล้ว จนกระทั้งเมื่อ…

missingtypeTH

ชื่อเป็นเหมือนตัวแทนของเรา ถ้าตัวอักษร ABO ซึ่งเปรียบเสมือนกรุ๊ปเลือดในชื่อหายไป เท่ากับลมหายใจของชีวิตผู้ป่วยที่หายไปด้วย มาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญปลดตัวอักษร ABO จากชื่อภาษาอังกฤษของคุณ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต พร้อมกันทั่วประเทศ และอีก 34 ประเทศทั่วโลก วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.11 น. #missingtypeTH