ข้อเท็จจริง : เรื่อง U = U

ข้อเท็จจริง : เรื่อง U = U

U = U คืออะไร U = U หรือ Undetectable = Untransmittable เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 3 โครงการใหญ่ ซึ่งร่วมกันทำในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เป็นการศึกษาที่วางแผนและดำเนินการอย่างรัดกุม มีการตรวจสอบจากหลายฝ่ายเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือที่สุด ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่แล้วในวารสารการแพทย์ระดับชั้นนำ การศึกษาวิจัยดังกล่าว เป็นการติดตามพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของคู่ผลเลือดต่าง (ฝ่ายหนึ่งติดเชื้อเอชไอวี อีกฝ่ายไม่ติดเชื้อเอชไอวี) ใน 2 กรณี คือ คู่ชายกับชาย และคู่ชายกับหญิง โดยฝ่ายที่ติดเชื้อเอชไอวีทั้ง 2 กรณี ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จนมีปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดต่ำมาก คือ ต่ำกว่า 200 copies ต่อซีซีของเลือด หรือที่เรียกว่า “ตรวจไม่เจอ (Undetectable)”   นักวิจัยติดตามคู่ของผู้ติดเชื้อ (ฝ่ายที่ไม่ติดเชื้อ) ทุก 1-2 เดือน โดยให้บันทึกความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ การใส่หรือไม่ใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งทุกคนได้รับข้อมูลอย่างดี พร้อมกับได้รับแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น อีกทั้งสามารถขอรับ Pre-exposure prophylaxis (PrEP) และ…

รวมพลหมู่โลหิตพิเศษ

31 ปี…ด้วยรักจากใจ ครอบครัวหมู่โลหิตพิเศษ Rh-

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “รวมพล (ครอบครัว) หมู่โลหิตพิเศษ ประจำปี 2563” ตอน 31 ปี…ด้วยรักจากใจ โดยมี นายแพทย์พนิต จันทรภักดี ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โอกาสนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิต และส่วนประกอบโลหิต ที่บริจาคโลหิต 3 ครั้งขึ้นไป ต่อปี และต่อเนื่องเป็นเวลา 23 ปี มากที่สุด (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2540 – 31 มกราคม 2563) แก่…

เลขาธิการเยี่ยมผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการสภากาชาดไทยเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความรุนแรง จ.นครราชสีมา

จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30​ น.​ นายแผน​ วรรณเมธี​ เลขาธิการสภากาชาดไทย​ พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และนางสุพิชฌาย์​ วิชิโต​ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบกระเช้าให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความรุนแรงที่รับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา​ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี​ และโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จากนั้น​ เลขาธิการ​สภากาชาดไทย​ เดินทางไปยังสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ​ ที่​  5 จังหวัดนครราชสีมา​ สภากาชาด​ไทย เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน​ โดยมี ทนพญ.ศิริลักษณ์​ เพียกขุนทด​ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่​ 5 จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ​ ทั้งนี้​ สภากาชาดไทยได้สำรวจข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีภูมิลำเนาและหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดและ/หรือกิ่งกาชาดอำเภอต่าง​ ๆ​ รวมถึงสถานีกาชาด เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายตามหลักมนุษยธรรมและดูแลคุณภาพชีวิตตามภารกิจของสภากาชาดไทย​

กต.มอบเงิน

สภากาชาดไทยรับมอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทย เพื่อส่งมอบให้แก่สภากาชาดจีน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทย จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย ในการนี้ สภากาชาดไทย จะดำเนินการส่งมอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวให้แก่สภากาชาดจีนโดยตรงเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฎิบัติงานของสภากาชาดจีน ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  อีกทั้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนจีน ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสฯ

สภากาชาดไทยมอบเงินสนับสนุนปฏิบัติการไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจีน

จากสถานการณ์การระบาดที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งกำลังระบาด ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก สภากาชาดไทย ได้ส่งเงินสนับสนุนปฏิบัติการของสภากาชาดจีนในการตอบโต้ภัยพิบัติจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 045-3-04637-0 หรือบริจาคด้วยตนเองที่ “ห้องรับบริจาคเงิน” ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911 และ 0 2251 1218สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440…

โครงการ plus 1

Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) เป็นโครงการหลักประจำปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของโลหิตด้วยการเพิ่มจำนวนครั้งการบริจาคโลหิต ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยศิลปิน ดารา ร่วมรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิตในโครงการ ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า การบริการโลหิต เป็นภารกิจประการหนึ่งที่สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ทำหน้าที่จัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่มีคุณภาพปลอดภัยและเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ…

แถลงข่าววิ่งพ้นภัย

แถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนายนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน ประธาน MDTR Thailand 2019-2020 แถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย By MDRT Thailand โดยมี นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ และ หมอแล็บแพนด้า-นายภาคภูมิ เดชหัสดิน ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ MDTR Thailand จัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย By MDRT Thailand…

เสวนาวิชาการ Disease X

เสวนาวิชาการ Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์รื่นเริง  ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ “Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดขึ้น ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงปฐมบทไวรัสจากสัตว์สู่คนว่า “ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่าหายนะที่เกิดขึ้นกับมนุษย์มีส่วนหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสที่ผ่านมาจากสัตว์โดยตรงสู่คนหรือผ่านตัวกลาง คือ เห็บ ยุง ไร ริ้น แมลง เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว เริ่มเป็นที่ทราบว่า 60-70% ของเชื้อก่อโรคในคนมีต้นตอมาจากสัตว์ทั้งสิ้น และมีศักยภาพในการทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้ การที่เชื้อจะเข้าคนสู่คนได้นั้นจะต้องมีการสมยอมให้เชื้อผ่านเข้าเซลล์และเนื้อเยื่อได้…

โอนเงินช่วยไฟป่าออสเซ้นเซอร์

สภากาชาดไทยบริจาคเงิน 50,000 AUD พร้อมเปิดบัญชีช่วยไฟป่าออสเตรเลีย

ตามที่ เกิดเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ของประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2562 ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดเข้าสู่ระดับวิกฤตและยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ โดยไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 28 คน ในขณะที่สัตว์ป่าล้มตายจำนวนมากกว่า 500 ล้านตัว และบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 2,000 หลัง สภากาชาดไทย ได้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดออสเตรเลีย และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดับไฟป่าในออสเตรเลีย โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 หรือบริจาคด้วยตนเองที่ “ห้องรับบริจาคเงิน” ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911…

วันเด็กเขาล้าน

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด กิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 117 พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดง โดยเน้นการจัดงานให้เป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 36,000 คน ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ในปีนี้ ตำบลไม้รูดได้จัดนิทรรศการการเจริญพันธุ์และขยายพันธุ์ปูม้า พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 2,888,888 ตัว ลงสู่ทะเล อีกทั้งมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศ การแสดงกระโดดร่มของทหารเรือ การแสดงของทหารพรานนาวิกโยธิน การตอบคำถามชิงรางวัล การประกวดวาดภาพ และเกมเสริมทักษะ เป็นต้น นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด กิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ และประชาชนที่มีจิตกุศล ยังได้นำอาหารและน้ำดื่มมามอบให้กับเด็กและเยาวชนด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้ขอความร่วมมือจากร้านค้าในการงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามโครงการงดเหล้าเฝ้าระวังดูแลเด็ก รวมทั้งขอความร่วมมือให้สูบบุหรี่เฉพาะในบริเวณที่กำหนด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน…