ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบ

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

สภากาชาดไทยขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน   สภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย และเสียชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายอภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสภากาชาดไทยได้เป็นประธานในการเปิดงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสภากาชาดไทยและผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNHCR) ผู้แทนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทยในการดำเนินงานตามโครงการให้บริการฉีดวัคซีนครั้งนี้ด้วย   ขณะเดียวกัน นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย ซึ่งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก เป็นการดำเนินงานตามหลักมนุษยธรรม ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากแก่เพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ เดือดร้อน และไร้โอกาส ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน…

อุปทูตสหรัฐอเมริกาหารือกับเลขาธิการสภากาชาดไทย

อุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยหารือกับเลขาธิการสภากาชาดไทยเรื่องการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2564 นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สตีเวน โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย  เข้าพบหารือกับ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย  และ ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรข้ามชาติ  ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของสภากาชาดไทย และความเป็นเป็นได้ที่ทางสหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรข้ามชาติดังกล่าว

ซิโนฟาร์ม กาชาด 2

บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชากรข้ามชาติ ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เดินทางไปยังสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย) เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน แก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน พร้อมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย โดยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 จำนวน 550 คน การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชากรข้ามชาติได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ในการลงทะเบียนประชากรข้ามชาติ รวมทั้งความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ชาวไทยและเมียนมา ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

พิธีน้อมรำลึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

      วันที่ 12 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวถวายราชสดุดีแด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติเมื่อครั้งเสด็จฯโรงพยาบาล โครงการเนื่องในพระราชดำริ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้ง แจกต้นไม้จำนวน 100 ต้น ให้กับประชาชนที่มารับบริการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8

  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8 (8th Adult and Travel Immunization Scientific Conference) เรื่อง “Best Practice of Adult and Travel Immunization in Pandemic COVID-19” ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทาง วัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้เดินทาง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ประมาณ 600 คน เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยผู้เข้าร่วมประชุมเข้าฟังการบรรยายผ่านการถ่ายทอดสัญญาณ (Virtual Online Meeting)  

ซิโนฟาร์ม

สภากาชาดไทย บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชากรข้ามชาติ

สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนสำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน       วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชากรข้ามชาติ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนเบื้องต้น 5,000 คน เปิดให้บริการ ดังนี้ – วันที่ 5-8, 11, 16 และ 20 ตุลาคม 2564    ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ – วันที่ 18 และ 19 ตุลาคม…

Here with you

พิธีส่งมอบถังออกซิเจน ให้สภากาชาดเมียนมา ในโครงการ “Here With You”

สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมธรุกิจไทย – เมียนมา และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีส่งมอบถังออกซิเจน ให้สภากาชาดเมียนมา ในโครงการ “Here With You”  เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการโต้ตอบสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด- 19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมธรุกิจไทย – เมียนมา และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง  ในโครงการ Here With You  บริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ถังออกซิเจนขนาด 47 ลิตร จำนวน 300 ถัง  พร้อมการหมุนเวียนเติมก๊าซออกซิเจนให้อีก จำนวน  9,000 ถัง  สำหรับการดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิด-19  เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  โดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร. อภิชาติ…

Blood Hero 2

BLOOD HERO ปี2 ปลุกพลังซุปเปอร์ฮีโร่ บริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนซุปเปอร์ฮีโร่ที่มีสุขภาพแข็งแรง บริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19 เพื่อสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาล ที่ต้องนัดผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รับเสื้อยืด “BLOOD HERO” ออกแบบโดย SMILEYHOUND BY GREYHOUND ดีไซน์เนอร์แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย ตลอดเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564  ณ. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ : สถานีกาชาด 11 (วิเศษนิยม บางแค) เดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน, สาขาบางแค, สาขาบางกะปิ, ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท, บ้านทรงไทย ย่านวงศ์สว่าง โรงพยาบาลสาขาฯ เขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ตำรวจ, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, รพ.รามาธิบดี, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, รพ.วชิรพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี…

ซิโนฟาร์ม เขตดินแดง

ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ ลานกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จากสภากาชาดจีน แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีรายได้น้อยและเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีนของหน่วยงานใด  ณ ลานกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร    

18 SEA RCRC

สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 18 แบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 16 และ 17 กันยายน 2564 สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมทางไกลผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 18 โดยมีผู้เข้าประชุม 110 คน นำโดยประธานและเลขาธิการของกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไน ดารุสซาลาม กาชาดกัมพูชา สภากาชาดอินโดนีเซีย องค์การกาแดงลาว สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย สภากาชาดเมียนมา กาชาดฟิลิปปินส์ กาชาดสิงคโปร์ สภากาชาดไทย กาชาดติมอร์-เลสเต และ สภากาชาดเวียดนาม   นอกจากนี้ ผู้บริหารของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน และศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA Centre)  ให้เกียรติเข้าร่วมการหารือในวาระต่างๆ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม และกล่าวเปิดประชุม ตามด้วยคำกล่าวของนายฟรานเชสโก รอคคา…