ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในรูปแบบ Virtual Concert

ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในรูปแบบ Virtual Concert พบกับศิลปินมากมาย รวมพลมาสร้างความสุข ความสนุกกันแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น ซานิ นิภาภรณ์ อาร์ม กรกันต์ บูม ภูมิ โอ The Star Idol เต๋า ภูศิลป์ เอวา ปวรวรรณ และLast Idol Thailand แล้วพบกันวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ทางเพจ Thai Red Cross Society (https://www.facebook.com/ThaiRedCrossSociety) ห้ามพลาด ความสนุกแบบจัดเต็ม ทั้งร้อง ทั้งเต้น รวมถึงพูดคุยกับแต่ละท่านว่ามีจุดเริ่มต้นในการทำงานอาสาอย่างไรบ้าง งานนี้ชมฟรี แล้วพบกัน มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย http://onelink.to/huvxhg @trcvolunteer #รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย #อาสากาชาด #วันอาสาสมัครสากล…

ทำบุญใหญ่ในเดือนเมษายน

ชวนคนเกิดเดือนเมษายน ทำบุญใหญ่กับสภากาชาดไทย โดยร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา มอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขบัญชี 045-231390-2 หรือบัญชีออมทรัพย์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ เลขบัญชี 023-1-25888-7 และเชิญชวนแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ได้ที่ www.letthemseelove.com

สภากาชาดไทยจัดงานแสดงความยินดีและพิธีมุทิตาจิตแด่ นายแผน วรรณเมธี ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานบริหารกลาง สภากาชาดไทย จัดงานแสดงความยินดีและพิธีมุทิตาจิต แด่ นายแผน วรรณเมธี ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ

สภากาชาดไทยรับมอบรางวัล “องค์กรหัวใจทองคำ” ช่วยบรรเทาสาธารณภัยโควิด-19

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรหัวใจทองคำ” ประจำปี 2564 (Golden Heart Award 2021) จัดโดย สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม MAYFAIR โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

พิธีส่งมอบ “ของขวัญยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา”

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในการงาน ส่งมอบ “ของขวัญยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา” โครงการป่าภักดี โดยมีพระมหาไมตรี ปุญญามะรินโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานกลาง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับพระราชทานรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ”

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับพระราชทานรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ” ประเภท “หน่วยงาน” ในงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และวิธี RT-PCR

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK  (Antigen Rapid Test Kit) และ Rapid real-time RT PCR  เพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  โดยวิธีการตรวจ Antigen Rapid Test Kit (ATK) คือ การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Professional use ที่ต้องใช้ไม้สำลี Swab จมูกตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์  ส่วนวิธีการตรวจด้วยวิธี Rapid real-time RT PCR  เป็นการ Swab จมูกเพื่อเก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบนเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกและทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีความแม่นยำสูงช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อในระยะเริ่มแรกถึงแม้จะมีเชื้อน้อยก็ตาม  ทั้งนี้ คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Rapid Test Kit) ในราคา 300…

หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศิลปิน ดารา คณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด นักเรียน และนักศึกษา ในนามอาสายุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” คร้ังที่ 2 พร้อมเปิดป้าย ประชาสัมพันธ์ แจกสติกเกอร์ “ขอบคุณ ที่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” รณรงค์สร้าง จิตสานึก ให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชน และชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม ณ บริเวณสี่แยกอโศก-เพชรบุรี กรุงเทพฯ

สภากาชาดไทยลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

สภากาชาดไทยบริจาคเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่สภากาชาดยูเครน เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้วิกฤติความขัดแย้ง

สภากาชาดไทยได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมแก่สภากาชาดยูเครน จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (673,000 บาท) และได้เปิดรับบริจาคเงินจากสาธารณชน เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้วิกฤติความขัดแย้ง