หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง =ให้โอกาสผู้ป่วย

เนื่องในวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “1 คนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ