ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

รบกวนขอให้ออกบัตรให้ใหม่

ต้องการขอให้ออกบัตรประจำตัวให้ใหม่  หมายเลขบัตรเลขที่ 467540 ชื่อ นางสาวพรรณปพร  ผดุงเกียรติวัฒนา เนื่องจากบัตรหายค่ะ

 

ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ

ข้า ฯ นางธนัชลวัณ คงเกิด. ขอแจ้ฝการเปลี่ยนชื่อผู้บริจาคอวัยวะ เลขที่ 368005. จากชื่อเดิม. ประภาวัลย์. คงเกิด. เป็นธนัชลวัณ. คงเกิด

การจัดการหลังการเสียชีวิต

ดิฉันได้บริจาคอวัยวะและดวงตาไว้ค่ะ  แต่อยากทราบขั้นตอนว่าหากเสียชีวิตแล้วดิฉันต้องให้ญาติดำเนินการอย่างไรบ้างคะ เพราะอยู่จังหวัดชุมพร และหากดิฉันต้องการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์จะได้หรือไม่หากบริจาคอวัยวะและดวงตาไว้แล้ว ขอทราบขั้นตอนโดยละเอียดนะคะ ว่าหากเสียชีวิตแล้วต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอขอบพระคุณมากค่ะ

 

แจ้งยกเลิกการบริจาคอวัยวะ

จะขอแจ้งยกเลิกการบริจาคอวัยวะ ทำได้อย่างไรคะ เคยแจ้งความจำนงขอบริจาคอวัยวะเมื ่อหลายปีก่อน แต่ตอนนี้มีความประสงค์จะขอยกเลิกการบริจาค เนื่องจาก.. แม่ ทราบแล้ว ไม่ยินยอมค่ะ #รบกวนหน่อยนะคะ

ไม่ได้รับบัตรบริจาคร่างกาย

ดิฉันได้ไปบริจาคอวัยวะร่างกายมาค่ะ  แล้วไม่ได้บัตรผู้บริจาคร่างกาย

อยากทราบว่าบัตรมีความสำคัญมากไหมค่ะ จำเป็นต้องต้องมีไว้หรือเปล่าค่ะ

 

บัตรบริจาคอวัยวะหาย

บัตรบริจาคอวัยวะหาย รบกวนส่งบัตรให้ใหม่ค่ะ

ชื่อระวิวรรณ  เพชรคูหา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ขอบคุณค่ะ

 

บริจาคร่างกายเพิ่มได้หรือไม่

เนื่องจากเคยบริจาคอวัยวะทุกส่วนของรางกายกับสภากาชาด ไปแล้ว แต่อยากจะบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์เพิ่มจะได้หรือไม่

แจ้งบัตรหายค่ะ

แจ้งบัตรหายค่ะ และในภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหม่ค่ะ จาก น.ส.จันทร์นภา มังกรกฤตย์ เป็น น.ส.ณฐ ปริปุณณวิภวกร 56/5 ม.8 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารค่ะ บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 727 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260 รหัสพนักงาน A03623 รบกวนส่งบัตรตามที่อยู่นี้นะคะ  ขอบคุณค่ะ(ส่งนอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน เนื่องจากทำงานต่างจังหวัด และทำงานแบบย้ายที่อยู่เมื่องานจบ)

 

ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะ และ บริจาคดวงตาคะ

สวัสดีคะ ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะ และ บริจาคดวงตาคะ ส่งแบบฟอร์มหลักฐานทางไปรษณีย์ไปเกือบ 2 เดือนแล้วคะ รบกวนเช็คให้หน่อยนะคะ ชื่อ นางสาวกัลญารัตน์ ตันติพิริยะ 5/1 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  ขอบคุณคะ

ยังไม่ได้รับบัตร

ได้แจ้งความจำนงขอบริจาคดวงตา และ อวัยวะไปหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับบัตรค่ะ (เอกสารส่งที่รพ ศิริราช) รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net