ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ทำบัตรค่ะ จะขอบัตรใหม่

ชื่อ ธัญย์ทิชา  ตรีสุคนธ์  74 ม.22 ต.แก่งหางแมว  อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  22160

 

เปลี่ยนชื่อ

3 1017 00550 51 2  ชื่อเดิม  ดรุณี สุธีจารุวัฒน

เปลี่ยนเป็น กษิรา สุธีจารุวัฒน โทร.081-8608332

กรุณาส่งบัตรมาที่  107/8 ม.3 เอื้ออาทรวัดกู้ 2 ซ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บัตรบริจาคอวัยวะหายค่ะ

ต้องการบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่หายค่ะ ชื่อปราณิศา คำแก้ว เลขที่บัตรประชาชน 3500600611515 เลขท่ี่ 39 หมู่ 8 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับการรักษาของผู้ป่วยในวาระสุดท้าย จะขัดกับการบริจาคอวัยวะหรือไม่

กรณีที่ผู้ป่วยได้เคยทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับการรักษาของผู้ป่วยในวาระสุดท้าย หรือไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพื่อยืดความตาย หรือให้พ้นจากความทรมานจากการเจ็บป่วย ตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
จะขัดกับหลักการหรือเงื่อนไขในการบริจาคอวัยวะหรือไม่?
หรือมีผลกระทบกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการบริจาคอวัยวะหรือไม่?

บัตรประจำตัวผู้บริจาคหายครับ

ชื่อ นาย มงคลชัย วันจันทร์
เกิด 12/09/2520
รหัสบัตรประชาชน 3310401025341
ที่อยู่ 30/329 ม.8
ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180

บัตรประจำตัวผู้บริจาคหายครับ

บัตรหายครับ
นาย มงคลชัย วันจันทร์
เกิด 12/9/2520
รหัสบัตรประชาชน 3310401025341
ที่อยู่ 30/329 ม.8
ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180

ขอบัตรใหม่ครับ

ขอเปลียนชื่อเป็น พระธมกร คุณพทฺโธ ที่อยู่ ม.วัฒนาธานี 12/287 หมู่4 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอกกรุงเทพ 10530

บัตรบจิจาคอวัยวะหายและขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ครับ

บัตรบริจาคอวัยวะหายคับ เลขที่บัตรประชาชน1350400013334 และขอเปลี่ยนที่อยุจากเดิมที่แจ้งไว้ เปลี่ยนเป็น 34/1 ซ.เทวรัตน์ ถ. กรุงเทพฯ - นนท์ แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800

ทำบัตรบริจาคร่างกายหายค่ะ

เลขบัตรประชาชน 3509900783875 ชื่อ นางสาวมัณทนา ประสาท 1/112 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ขอเปลี่ยนจากการบริจาคร่างกายเป็นบริจาคอวัยวะแทน

ผมต้องการจะยกเลิกการบริจาคร่างกาย แล้วขอเปลี่ยนเป็นการบริจาคอวัยวะแทนครับ 

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net