ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

เป็นมะเร็งระยะที่1 บริจาคไม่ไหมค่ะ

เป็นมะเร็งระยะที่1 บริจาคไม่ไหมค่ะ

ไม่แน่ใจคะว่าเคยบริจาคอวัยวะที่สภากาชาดไทยรึเปล่า

เคยสมัครบริจาคอวัยวะไปครั้งหนึ่งแต่ว่าหลายปีแล้วคะ ทีนี้กระเป๋าเงินหาย บัตรได้หายไปด้วย เลยไม่แน่ใจว่าได้บริจาคที่นี่รึป่าว ชื่อที่ใช้บริจาคคะ  ดวงนภา  แป้นศิริมงคลกุล  

ยังไม่ได้บัตร

ยังไม่ได้บัตรเลยครับ ส่งไปนานแล้ว

นาย พชรพล ทวีสุข

นางสาว กนกวรรณา ภูมิสายดอน

ยังไม่ได้บัตร

ยังไม่ได้บัตรบริจาคอวัยวะ กับ บัตรบริจาคดวงตาค่ะ
ส่งรายละเอียดข้อมูลไปเกือบ4 เดือนตอนนี้ยังไม้ได้บัตรเลยค่ะ

นางสาวปรียนันท์ ศรีสว่าง
581 ม.4 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

อยากสอบถามเรื่องบริจาคร่างกายค่ะ

ถ้าหากว่ายื่นความจำนงจะบริจาคทั้งร่างกายและบริจาคอวัยวะจะสามารถทำได้หรือไม่คะ?

คือสงสัยว่าถ้าหากเรายื่นความจำนงว่าบริจาคร่างกาย แต่อวัยวะบางอย่างสามารถใช้งานได้ อวัยวะนั้นสามารถมอบให้คนไข้ที่ต้องการใช้อวัยวะนั้นได้หรือเปล่า หรือว่าถ้ายื่นว่าบริจาคร่างกายอย่างเดียวก็คือพอเสียชีวิตก็นำร่างกายไว้ให้นักศึกษาแพทย์เรียนรู้อย่างเดียวเลย แม้ว่าอวัยวะบางอย่างจะพอใช้งานได้ก็ตาม 

ยังไม่ได้รับบัตร

ได้แจ้งความจำนงวขอบริจาคอวัยวะไว้ 
ผ่านมา 3 เดือนแล้วยังไม่ได้รับบัตรเลยค่ะ

นางสาววิลัยวรรณ ผลประเสริฐ (เลขบัตร ปชช. 1269900117910)

ชื่อผิดค่ะ แจ้งทำบัตรใหม่

สวัสดีค่ะ คือดิฉันได้บัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะมาสักพักแล้ว หมายเลขบัตร 667497 ชื่อ นางสาวจีรภา ช่วยตุด ค่ะ แต่ในบัตร ชื่อ นางสาวจีรดา ช่วยตุด ซึ่งมันผิด
ดิฉันเลยมีความประสงค์ขอแจ้งทำบัตรใหม่ รายละเอียดที่อยู่ ยังเป็นที่อยู่เดิม แต่ขอรบกวนส่งมาที่ทำงานได้มั้ยค่ะ เพราะนานๆทีถึงจะได้กลับบ้าน

#ที่อยู่ตามข้างล่างนี้นะค่ะ
อส.ทพ.หญิง จีรภา ช่วยตุด
มว.ทพ.หญิง กกล.ทพ.จชต.
ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง
อ.หนองจิก จ.บัตตานี 94170
#ขอบคุณค่ะ

บัตรบริจาคอวัยวะหายค่ะ และย้ายที่อยู่ด้วย ทำเรื่องบริจาคไว้สิบกว่าปีแล้วค่ะ ขอความอนุเคราะห์ส่งบัตรให้ใหม่ทีนะคะ

นางนุชนารถ  อังคกุล  แจ้งบริจาคอวัยวะไว้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนอยู่จังหวัดราชบุรี  ขณะนี้ย้ายที่อยู่มาจังหวัดเลย บัตรหาย  ขอความอนุเคราะห์ส่งบัตรให้ใหม่ด้วยนะคะ หรือ ต้องทำเรื่องบริจาคใหม่  หาก ส่งบัตรใหม่ได้เลย ส่งที่  บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ ๕  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

 

ยังไม่ได้รับบัตร

ส่งเอกสารยื่นบริจาคอวัยวะไปตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 ตอนนี้ยังไม่ได้รับบัตรเลยค่ะ

รบกวนตรวจสอบให้ที ชื่อ นางสาวเพียงดาว  ป้องแดง

ที่อยู่ 139/122 หมู่บ้านศรีทอง หมู่1 ตำบลเชียงรากน้อย

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180

ขอรับบัตรใหม่

สวัสดีค่ะ ทำบัตรบริจาคอวัยวะหาย จะรบกวนขอให้ส่งบัตรใบใหม่ให้ด้วยนะคะ นางสาวดารากร วงสุเพ็ง 6002/77 แฟลต ช.2 ซ.ประชาสงเคราห์1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   ขอบคุณมากค่ะ :)

สวทช.SCBInet