ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

บัตรประจำตัวผู้บริจาคหายครับ

บัตรหายครับ
นาย มงคลชัย วันจันทร์
เกิด 12/9/2520
รหัสบัตรประชาชน 3310401025341
ที่อยู่ 30/329 ม.8
ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180

ขอบัตรใหม่ครับ

ขอเปลียนชื่อเป็น พระธมกร คุณพทฺโธ ที่อยู่ ม.วัฒนาธานี 12/287 หมู่4 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอกกรุงเทพ 10530

บัตรบจิจาคอวัยวะหายและขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ครับ

บัตรบริจาคอวัยวะหายคับ เลขที่บัตรประชาชน1350400013334 และขอเปลี่ยนที่อยุจากเดิมที่แจ้งไว้ เปลี่ยนเป็น 34/1 ซ.เทวรัตน์ ถ. กรุงเทพฯ - นนท์ แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800

ทำบัตรบริจาคร่างกายหายค่ะ

เลขบัตรประชาชน 3509900783875 ชื่อ นางสาวมัณทนา ประสาท 1/112 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ขอเปลี่ยนจากการบริจาคร่างกายเป็นบริจาคอวัยวะแทน

ผมต้องการจะยกเลิกการบริจาคร่างกาย แล้วขอเปลี่ยนเป็นการบริจาคอวัยวะแทนครับ 

แจ้งเปลี่ยนชื่อ

แจ้งเปลี่ยนชื่อค่ะ รหัส339572 ชื่อเดิม นางสาวรจนา ภานุมาศ ชื่อใหม่ นางสาวตญารัฐ ภานุมาศ ที่อยู 24/2 หมู่3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ขอบคุณค่ะ

บัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะหายค่ะ

ชื่อ อริสา ภูมิภาค
บัตรประจำตัวประชาชน 1 3499 00397 776
ที่อยู่ 544 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

รบกวนส่งบัตรใหม่ให้หน่อยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

บัตรบริจาคอวัยวะหายค่ะ

บัตรบริจาคอวัยวะหายค่ะ
นางสาวบงกช ทองสดายุ
เลขบัตรประชาชน 3200100784731
ที่อยู่ 103/11 หมู่2 ถนนพระยาสัจจา
ต.เสม็อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

กลุ่มเป้าหมาย

อยากทราบข้อมูลการบริจาคอวัยวะ ช่วงอายุที่มีการบริจาค เพศ อาชีพ และด้านจิตวิทยา ข้อมูลด้านสถิติ ใช้ทำรายงานครับ

ทำบัตรประจำตัวผู้บริจาคหาย

รบกวนส่งบัตรปรำจำตัวให้ใหม่เนื่องจากทำหายค่ะ

วรารตน์ นฤเบศไกรสีห์

ที่อยู่ 95/552 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา-บางใหญ่(2) หมู่10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี. 11140

ขอบพระคุณค่ะ

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net