ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ขอรับบัตรบริจาคอวัยวะใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อค่ะ

ชื่อเดิม อัชฌา มีบุญ เปลี่ยนชื่อเป็น พรหมภัสสร มีบุญ เลขบัตร 724147 ที่อยู่จัดส่ง 171/900 ลุมพินีเพลสพหล-สะพานควาย อาคาร B ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 ขอบคุณค่ะ

สอบถาม

สวัสดีค่ะ ได้เคยบริจาคเอาไว้เกือบ20ปีที่แล้ว แต่บัตรได้หายไปและไม่มั่นใจที่อยู่ทีเคยกรอกไว้ จะกรอกบริจาคใหม่จะทำได้ไหมค่ะ ตอนนี้ใช้ชีวิตมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศ ยังจะทำการบริจาคได้อยู่ไหมค่ะ แต่เคยได้บอกกับครอบครัวเอาไว้ว่าได้บริจาคดวงตาและอวัยวะที่สามารถใช้ได้ไว้กับสภากาชาด มีคำชี้แนะอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะ

บัตรบริจาคอวัยวะและบัตรบริจาคดวงตาหาย

ทำบัตรบิจาคอวัยวะและบัตรบริจาคดวงตาหายรอบกวนช่วยจัดส่งมาให้ใหม่ด้วยครับ

นาย วัฒนา  อ่อนระฮุง

เลขที่ 194 หมู่ 2ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130

โทร.0885699435

บัตรหายค่ะ

บัตรหายค่ะส่งให้ใหม่ได้มั้ยคะ ชื่อน.ส.ยุวดี ตุ่นอินทร์ 16/1 ม.12 ด.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.080-0709098 ขอบคุณค่ะ

บัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาหายค่ะ

ทำบัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะและบัตรประจำตัวผู้ยริจาคดวงตาหายค่ะ ขอความกรุณาออกบัตรใหม่และจัดส่งตามชื่อที่อยู่นี้นะคะ นางสาววิภาวรรณ เติมวัฒนพงศ์ สำนักกิจการนักศึกษา PIM 85/1 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 ขอบคุณมากค่ะ

สอบถามเรื่องบัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะ

เนื่องจากได้กรอกแบบบริจาคอวัยวะไปตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะค่ะ อยากทราบว่าสภากาชาดจะออกบัตรให้ได้หลังจากกรอกแบบแสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะกี่วันค่ะถึงจะได้รับบัตร

ขอรับบัตรใหม่

ชื่อ น.ส.ธิดารัตน์ ศรีแสง พอดีทำบัตรประจำตัวผู้บริจาคหาย ต้องการทำบัตรใหม่

บริจาคเมื่อ 13/07/2013 เลขที่ 690152

รบกวนช่วยส่งบัตรใหม่มาที่ ห้อง 107 อาคาร M.N. แมนชั่น เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 24 แยก 14 (ซอยรื่นรมย์) หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

ขอออกบัตรใหม่

ขอออกบัตรผู้บริจาคดวงตา(ตัวจริง)ส่งทางไปรษณีย์ค่ะ เปรมยุดา ตัณฑวณิช ธ.ทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ฝ่ายประกันภัยธนกิจ ชั้น 6 ห้อง 601 อาคารภคินท์ เลขที่ 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม.10400 (สมัครทางinternet 17/5/58)

บัตรเก่าหายและเปรียนที่อยู่ใหม่

                        เนื่องจากผมใด้ยา้ยที่อยู่ใหม่และของเก่าหายไป  ที่อยู่ตามนี้  นายเมธี ปรีดา 35/1 หมู่5 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สิทธิของผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา

เรียน ผู้ทีั่เกี่ยวข้อง

          อยากจะสอบถามว่า ขณะนี้คุณแม่ซึ่งเป็นผู้ได้รับเหรียญกาชาดชั้นที่ 1  และเป็นผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา

นอนป่วยด้วยเส้นเลืือดสมองแตก รักษาและฟักฟื้นที่ศูนย์ฟักฟื้น(นอน ไม่สามาระช่่วยเหลือตัวเองได้) จะถามค่าใช้จ่ายที่จ่ายทุกๆ เดือนนั้นสามารถ

เบิกได้หรือไม่ และสิทธิที่จะได้รับมีอะไรบ้าง เพราะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ค่อนข้างที่มาก

อยากจะเรียนสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net