ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

เรื่องที่อยู่ครับ

สามารถโทรไปเช็คกับเจ้าหน้าที่ว่าที่อยู่เราถูกต้องหรือไม่ ได้ไหมครับ

สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคโลหิต

เพื่อการไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจของผู้บริจาคโลหิต ช่วยลบสิทธิประโยชน์ของการบริจาคโลหิตในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์สารเคมีของไตออกด้วย เพราะทางสภากาชาดเขาลดการตรวจเรื่องไตไปแล้ว ผมเพิ่งไปตรวจสารเคมีในโลหิตมา แต่ไม่มีผลการตรวจเรื่องของไตใดใด ผมโทรเช็ค ปรากฏว่าทางสภากาชาดงดตรวจเรื่องไตแล้ว

 

จากผู้บริจาคโลหิต

สถานะผู้บริจากโลหิตใน sticker ที่ปะในใบกรอกข้อมูลว่า E1 หมายถึงอะไรครับ

สถานะผู้บริจากโลหิตใน sticker ที่ปะในใบกรอกข้อมูลว่า E1 หมายถึงอะไรครับ  ช่วยตอบด้วยครับ 

 

ก่อนหน้านี้เป็น F ครับ

 

ขอบคุณ

สอบถามเรื่องผลการตรวจเลือดครับ

     ผมเป็นคนที่บริจาคเกล็ดเลือดเป็นประจำทุกเดือน  โดย 3 ครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่ 5 เมษายน, 12 พฤษภาคม, 13 มิถุนายน  วันนี้ 25 มิถุนายน วันนี้ผมโทรไปสอบถามผลเลือดที่สภากาชาดที่เบอร์ 02 263 9600-99 ต่อ 1411 เจ้าหน้าที่รับสายและตอบผมทำให้ผมตกใจและกังวลเป็นอย่างมากครับ  เจ้าหน้าที่ตอบว่าต้องรอครบ 3 เดือนถึงจะรู้ผลเลือด  ตอนนี้รู้แค่ว่าเป็นกรุ๊ป O ผลอย่างอื่นไม่ทราบเลย ผมก็พยายามอธิบายเค้าว่าผมบริจาคเกล็ดเลือดทุกเดือนครับ  ทำไมไม่มีผลเลือดผมครับ  และจากความรู้ที่ผมเคยศึกษาจากเว็ปไซด์ต่างๆ

ถามเพิ่มจากข้อล่างครับ

พอดีลืมถามในข้อล่างนะครับ  แล้วเรื่องการแจ้งผลนี่หากที่อยู่ของเราทางสภาอ่านไม่ชัดเจนหรืออ่านไม่ออกจะทำอย่างไรครับหรือจะเช็คจา่กเลขบัตรประชาชนหรือจากชื่อนามสกุลครับ

สงสัยครับ

ถ้าผลเลือดเราผิดปกติทางสภาจะมีหนังสือมาแจ้งประมาณกี่วันนับจากวันบริจาคครับ และถ้าผลเลือดปกติจะส่่งมาหรือเปล่าครับ

กรุ๊ปเลือด

มีความเป็นไปได้มั๊ยคะที่ตอนตรวจหากรุ๊ปเลือดก่อนบริจาคจะมีการตรวจกรุ๊ปเลือดผิดพลาด เพราะว่ากรุ๊ปเลือดที่ตรวจก่อนบริจาคกับตอนเกิดนั้นไม่ตรงกัน

จดหมาย

หลังจากที่บริจาคเลือดไปแล้วจะมีจดหมายแจ้งผลการตรวจเลือดส่งมาที่บ้านหรือเปล่าคะ

สอบถามครับ

คืออยากเรียนถามว่า  ผมได้ไปบริจาคเกล็ดเลือด  ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  สระแก้ว  มาสามครั้ง  อยากทราบว่า  การตรวจคัดกรองการบริจาคเลือดของโรงพยาบาล  สมเด็จพระยุพราช  สระแก้ว  ใช้มาตรฐานเดียวกับ  สภากาชาด  หรือไม่  อย่างไร  ขอบคุณ  ครับ

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net