สภากาชาดไทย

หัวข้อคำถาม
อยากบริจาคผม เพื่อทำวิกผมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง    ,หน่วยงาน : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
จาก
คุณ สุภัทรา, E-mail : pum.supattra@gmail.com
เนื้อความคำถาม
อยากทราบการบริจาคผม เพื่อทำวิกผมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
1. ที่ไหน รับบริจาคบ้าง
2. ผมต้องยาวเท่าไร ถึงจะรับบริจาค หรือผมแบบไหนใช้ได้หรือไม่ได้บ้าง
เนื้อความคำตอบ
สามารถหาข้อมูลใน www.google.co.th