ข่าว

มอบเงินช่วย ประเทศเมียนมาร์
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายกำธร ศิลาอ่อน เป็น ผู้แทนนายอมเรศ ศิลาอ่อน มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ประเทศเมียนมาร์ โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบ ณ ห้องรับรอง...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 1 กันยายน, 2015 - 13:57
ประธานสภากาชาดเนปาล พร้อมด้วยคณะ เข้าพบเลขาธิการฯ หารือ การสร้างศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล
ประธานสภากาชาดเนปาล พร้อมคณะ หารือการสร้างศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล    วันที่ 27สิงหาคม 2558 Mr.Sanjiv Thapa ประธานสภากาชาดเนปาล พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ       นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 1 กันยายน, 2015 - 13:53
ขอเชิญร่วมงานวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 1 กันยายน, 2015 - 12:03
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ Fetal bovine serum จำนวน 500 ขวด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง อังคาร, 1 กันยายน, 2015 - 10:47
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ จำนวน 18,400 ชุด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง อังคาร, 1 กันยายน, 2015 - 10:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำยา HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน 8,700,000 test
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง อังคาร, 1 กันยายน, 2015 - 10:42
กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
          คณะผู้เกษียณอายุสภากาชาดไทย จำนวน 105 คน ที่จะเกษียณอายุการทำงานประจำปี 2558 ได้เข้าร่วมสัมมนาที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ในโครงการ”สุขเกษม วัยเกษียณ” ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 1 กันยายน, 2015 - 10:07
โครงการประกวดร้องเพลงสำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย (TRC Singing Contest)
ประกวดร้องเพลงสำหรับบุคลากรสภากาชาดไทยชิงที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ                  วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 1 กันยายน, 2015 - 09:05
อาสา..รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา‏
            นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นำอาสายุวกาชาดชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกิจกรรม (อาสา..รักษ์สิ่งแวดล้อม) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 1 กันยายน, 2015 - 08:57
งานแถลงข่าว “โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 4”
สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 4” เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯ ระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย   วันที่ 25 สิงหาคม 2558 สภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 31 สิงหาคม, 2015 - 16:45

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net