ข่าว

รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ของสภากาชาดไทย
      รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ของสภากาชาดไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 24 มิถุนายน, 2016 - 09:19
คลีนิคนิรนาม ขยายเวลาตรวจเอดส์
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย  เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันพุธ,  ศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๓๐น. และวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น.    “ตรวจเอดส์ฟรีทุกราย” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม วันตรวจเอดส์แห่งชาติ เวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๓๐น. ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน, 2016 - 16:41
“รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดรับผู้ป่วยยากไร้ คัดกรองมะเร็งลำไส้ช่วยชีวิตฟรี!!
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส”เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน, 2016 - 14:26
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการแก่เภสัชกรและบุคลากรสภากาชาดไทย
ในวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน, 2016 - 09:35
สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเพื่อการกุศล “ได้บุญ - ได้ภาพ”
  สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเพื่อการกุศล“ได้บุญ- ได้ภาพ” วันที่23 มิถุนายน– 17 กรกฎาคม2559   ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พุธ, 22 มิถุนายน, 2016 - 15:40
รองผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
    ดร.ลูอิส ลัวเรส รองผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พุธ, 22 มิถุนายน, 2016 - 11:29
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่4)
    วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จัด “โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ที่ได้รับการบรรจุให้เข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4  โดยมี คุณหญิงชฎา...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 21 มิถุนายน, 2016 - 16:19
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18 (Ex-MSD 18) ณ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย  ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 21 มิถุนายน, 2016 - 16:05
ขอเชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทยเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง (TRC Singing Contest) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 21 มิถุนายน, 2016 - 11:45
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 321
(วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559) เวลา 13.59 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ผู้มีอุปการคุณ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 21 มิถุนายน, 2016 - 09:49

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net