ข่าว

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด และการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
                สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการอบรม หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด และคู่มือการอบรมเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2557...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 9 ธันวาคม, 2014 - 16:42
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2558
          วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง ประเภทโควตาภาคตะวันออก ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 31 ตุลาคม...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 9 ธันวาคม, 2014 - 10:27
เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และประชุมเตรียมงานวันเด็ก ณ ศูนย์ราชการุณย์ฯ
          คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมี นายวิรัต  อสัมภินาวงศ์...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 9 ธันวาคม, 2014 - 09:22
มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยหนาว
          คุณพรธิชา  วงศ์ยานนาวา ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้แทนพนักงานบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมี นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 9 ธันวาคม, 2014 - 09:12
เสวนาโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 6 อัมพาต อัมพฤกษ์ ป้องกันและรักษาหายขาดได้
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนาโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 6  หัวข้อ “อัมพาต อัมพฤกษ์: ป้องกันและรักษาหายขาดได้” ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อาทิตย์, 7 ธันวาคม, 2014 - 15:57
รพ. จุฬาฯ ตรวจสุขภาพฟรี ถวายพ่อของแผ่นดิน 5 ธันวา
รพ. จุฬาฯ เปิดบริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวา “วันพ่อแห่งชาติ”                                    ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 5 ธันวาคม, 2014 - 11:26
ประกาศผลตัดสินการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพวาดในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”   มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 4 ธันวาคม, 2014 - 16:31
เชิญชวนสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจหลักสูตรการอบรมคุณธรรม 12 ประการ ติดต่อได้ที่สำนักงานยุวกาชาด
                    สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการอบรมหลักสูตรคุณธรรม 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับสถานศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ โดยการสร้างวิทยากรแกนนำยุวกาชาด และจัดทำหลักสูตรการอบรม...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 4 ธันวาคม, 2014 - 16:29
สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ให้สภากาชาดไทยและบริษัทไลน์ ทำสติ๊กเกอร์ครั้งแรก ในประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ให้สภากาชาดไทยและบริษัทไลน์ ทำสติ๊กเกอร์ครั้งแรก ในประเทศไทย  ชุดแชทได้บุญ  แชร์ได้กุศล  (Chat & Charity)พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลด 4ธ.ค.2557  รายได้มอบสภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 4 ธันวาคม, 2014 - 16:18
นายกเหล่ากาชาดดูงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยให้การต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 20 คน  เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง บทบาทหน้าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฎิบัติตามภารกิจการรับบริจาคอวัยวะ บรรยายโดย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 4 ธันวาคม, 2014 - 16:09

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net