ข่าว

เซนต์คาเบรียลมอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
          มาสเตอร์วิโรจน์ กิจเจริญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และคณะ เป็นตัวแทนครูและนักเรียน มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยมี นางสาวสมสิริ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พุธ, 24 มิถุนายน, 2015 - 15:40
งานสัปดาห์พยากรณ์ เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8
                วันที่ 18 – 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 – 19.00 น. ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โดย คณะภริยาองคมนตรี ร่วมกับ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม และมูลนิธิสิริวัฒนา เซสเซียร์ฯ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 23 มิถุนายน, 2015 - 14:13
โครงการเสริมทักษะ Counseling ในยุคเริ่มยาต้านไวรัสที่ทุกระดับ CD4
  วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการเสริมทักษะ Counseling ในยุคเริ่มยาต้านไวรัสที่ทุกระดับ CD4 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 23 มิถุนายน, 2015 - 10:05
โครงการจัดงานบริการวิชาการและวิชาชีพ เปิดบ้านเยี่ยมชม open house
โครงการจัดงานบริการวิชาการและวิชาชีพ  เปิดบ้านเยี่ยมชม open house เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558               ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 22 มิถุนายน, 2015 - 15:18
โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (Child Care Training Program) เปิดรับสมัครแล้ว
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นอนาคตของชาติ ประกอบกับทางมูลนิธิฯ เป็นแหล่งฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 22 มิถุนายน, 2015 - 14:50
YWCA สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
          Mrs.Olga Vladomirovna Barskaya ภริยาเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และรองประธานงานออกร้านภริยาทูต มอบเงินจำนวน 150,000 บาท ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 22 มิถุนายน, 2015 - 13:29
มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
          คุณกมลชนก เพชรช่อ มอบเงิน จำนวน 14,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 22 มิถุนายน, 2015 - 13:15
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.กาญจนบุรี
              เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 624 ชุด...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 22 มิถุนายน, 2015 - 13:11
นิคมอุตสาหกรรมไทย ร่วมใจช่วยเนปาล
วันที่ 18 มิถุนายน 2558  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมด้วย  ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  มอบเงินที่ได้จากการบริจาคในโครงการ นิคมอุตสาหกรรมไทย ร่วมใจช่วยเนปาล จำนวน 1,000,000...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 19 มิถุนายน, 2015 - 14:18
สมุทรสงคราม อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 1‏
               เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 1 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 จากโรงเรียนศรัทธาสมุทร  จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 18-19...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 19 มิถุนายน, 2015 - 09:08

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net