ข่าว

สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 12
  สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ108...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 3 มิถุนายน, 2016 - 16:10
บำเพ็ญกุศล หม่อมเจ้าจงกลนี วัฒนวงศ์
วันนี้ (1 มิถุนายน 2559) สภากาชาดไทย และ มูลนิธิจงกลณี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันสิ้นชีพิตักษัยของหม่อมเจ้าจงกลนี วัฒนวงศ์ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา  ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการสถานเสาวภาเป็นประธานในงาน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 3 มิถุนายน, 2016 - 16:09
“รพ.จุฬาลงกรณ์” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อประชาชน
    วันที่  2  มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว  “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส”  เฉลิมพระเกียรติ  84 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 3 มิถุนายน, 2016 - 15:59
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
  วันที่ 3 มิถุนายน 2559  เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 3 มิถุนายน, 2016 - 15:38
ขอเชิญชวนร่วมพิธี "อาจาริยปูชา" ประจำปีการศึกษา 2559
  ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะจัดงานพิธีอาจาริยปูชา ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30-11.00 น. ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 8 และโถงแพทยพัฒน์    
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 2 มิถุนายน, 2016 - 15:12
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดบริการคลินิกพิเศษ(นอกเวลาราชการ)
  คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย จะเปิดบริการคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) เพื่อตรวจรักษาผู้ติดเชื้อ และจำหน่ายยาต้านไวรัส ทุกวันพุธ, ศุกร์ และวันเสาร์ โดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 นี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 2 มิถุนายน, 2016 - 14:42
อาสายุวกาชาด ร่วม ปลูก ธรรม ปัน เป๋า กับน้องผู้ด้อยโอกาส
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด กว่า 50 คน บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับน้องๆ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่น้อง ๆ มากมาย อาทิ ชวนน้องฟังธรรม...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 2 มิถุนายน, 2016 - 14:13
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสัมครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.sit.kmutt.ac.th/content/Master-PHD1-2559  หรือโทรสอบถาม 02-470-9850
ข่าวประชาสัมพันธ์ พุธ, 1 มิถุนายน, 2016 - 15:03
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเชิญชวนบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตและการจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2559
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติก­ารเรื่อง เทคนิคการเชิญชวนบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสี­ยชีวิต และการจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2559...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 31 พฤษภาคม, 2016 - 15:22
สภากาชาดไทย จับมือองค์การกาแดงลาว จัดประชุมประสานความร่วมมือ ครั้งที่ 1
สภากาชาดไทย จับมือองค์การกาแดงลาว จัดประชุมประสานความร่วมมือ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแผน วรรณเมธี เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมระหว่างสภากาชาดไทยกับองค์การกาแดงลาว ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก ประจำปี 2559 ณ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 31 พฤษภาคม, 2016 - 09:52

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net