ข่าว

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนเช็ค-แชร์-โชว์ ภาพบริจาคโลหิตผ่าน App:“Sticgo”
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ App:Sticgoซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น  ใหม่ล่าสุดที่ผลิตโดยคนไทย แอพฯ นี้มีสติ๊กเกอร์น่ารักหลายรูปแบบ โดยจะโชว์สติ๊กเกอร์การ์ตูนกรุ๊ปเลือด พร้อมข้อความเชิญชวนบริจาคโลหิต ให้ผู้บริจาคได้ตกแต่งภาพ เช็คอิน และ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 16:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-JK a และ Anti-JK b
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยหลักการแก็สโครมาโตกราฟี (GC) จำนวน 1 เครื่อง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:19
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อ Fetal Bovine Serum, 500 ml. จำนวน 600 ขวด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:17
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้เย็นชนิดยืนที่ทำอุณหภูมิ 2-6 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 ลิตร จำนวน 5 ตู้
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งชนิดแนวตั้งทำอุณหภมูิ - 30 องศา หรือต่ำกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 425 ลิตร จำนวน 7 ตู้
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตทางโลหิตวิทยา จำนวน 224,000 test
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ขนาด 10 มล. จำนวน 450,000 ชุด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ จำนวน 76 เครื่อง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติกเพาะเลี้ยงเซลล์ ขนาดพื้นที่ 175 ตารางเซนติเมตร จำนวน 15,000 ขวด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:53

สวทช.nectecSCBInet

Power By 3Cats.net