ข่าว

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ SWABSTICK With 2% And 70% Alocohol ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวก่อนเจาะโลหิต จำนวน 1,162,500 ซอง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:52
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาวิตามิน B1-6-12 สำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2,400,000 เม็ด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:49
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Folic-Acid สำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2,400,000 เม็ด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดน้ำยา PRA CLASS I จำนวน 250 ชุดทดสอบ และชุดน้ำยา PRA CLASS II จำนวน 250 ชุดทดสอบ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับปลอดเชื้อ ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 800,000 ซอง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:31
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวและสำรวจพื้นที่ประสบภัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
       เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560  นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  นางสาวสุดใจ  เครือวณิชธรรม ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 09:30
รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน สภากาชาดไทย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (10 ม.ค. 60)
  สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคผ่านรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติม call...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 13 มกราคม, 2017 - 14:25
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย เพื่อผู้ป่วยอนาถา
                                                                    ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 13 มกราคม, 2017 - 11:53
คณะชมรมวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 3 มอบเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
                                           เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 รศ.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการสภากาชาดไทย นำคณะชมรมวิทยาลัยพลังงาน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 13 มกราคม, 2017 - 11:06
สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส
วันที่ 11 มกราคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 12 มกราคม, 2017 - 14:22

สวทช.SCBInet