ข่าว

ตรวจสภาพรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย เตรียมแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดช่วยผู้ประสบภัย
  เจ้าหน้าที่หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ตรวจสภาพรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย เพื่อรักษาสภาพและซ่อมบำรุงรถให้สามารถใช้งานผลิตน้ำดื่มสะอาด แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พุธ, 29 เมษายน, 2015 - 09:16
สหมงคลฟิล์ม มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาลผ่านสภากาชาดไทย
          คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และทีมนักแสดง มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 28 เมษายน, 2015 - 16:26
บริษัทกิฟฟารีนฯ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
บริษัท กิฟฟารีนฯ  มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล     วันที่ (28 เมษายน 2558)  พ.ญ.นลินี ไพบูลย์  ประธานกรรมการ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 28 เมษายน, 2015 - 14:37
ธนาคารกสิกรไทย มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
ธนาคารกสิกรไทย มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล       วันที่ (27 เมษายน 2558)  ดร.อดิศวร์   หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (ผู้บริหารสายงานสื่อสาร และองค์การสื่อสัมพันธ์) เป็นผู้ตัวแทน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 28 เมษายน, 2015 - 14:21
พิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญกาชาดสดุดีให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสภากาชาดไทย
พิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญกาชาดสดุดีให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสภากาชาดไทย     วันที่ 27 เมษายน 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 28 เมษายน, 2015 - 13:44
วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 122 ปี ประจำปี 2558
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 31 รูป เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 122 ปี      วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น....
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 28 เมษายน, 2015 - 11:25
พิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ปีการศึกษา 2557
          ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เป็นกรณีพิเศษ) รวมทั้งสิ้น 257 ท่าน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 28 เมษายน, 2015 - 10:02
ทอดผ้าป่าสามัคคี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
              รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็น “ประธาน” ในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรัทธาราม ณ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 28 เมษายน, 2015 - 10:00
ต้อนรับคณะศาสตราจารย์ จาก Erasmus University, Netherland ในโอกาสการหารือด้านวิชาการ
            ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เป็นประธานต้อนรับ Prof StevenWJ Lamberts,MD.,Ph.D. Professor of Internal Medicine, General Director...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 28 เมษายน, 2015 - 09:54
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนตลาดปีนังคลองเตย
                นางสาวกมลภรณ์ ส้มเพ็ชร พยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 28 เมษายน, 2015 - 09:40

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net