ข่าว

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดวงตา ม.ค. 57
  สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2557   จำนวนดวงตาที่จัดเก็บทั้งหมด จำนวน 70 ดวง จำนวนดวงตาที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว พร้อมจัดสรร จำนวน 57 ดวง จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาประจำเดือน จำนวน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 11 มีนาคม, 2014 - 16:14
นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ปี 2 ทำพิธีมัดตราสังอาจารย์ใหญ่
นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ปี 2 ทำพิธีมัดตราสังอาจารย์ใหญ่                                         วันที่ 10 มีนาคม 2557 ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 11 มีนาคม, 2014 - 11:05
สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่แยกศาลาแดง และประตู 5 สวนลุมพินี
            เนื่องจากสถานการณ์การยุบรวมเวทีของกลุ่ม กปปส. จากเวทีราชประสงค์ ปทุมวัน และอโศก มารวมกันที่เวทีสวนลุมพินี วันที่ 9 มีนาคม 2557 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อาทิตย์, 9 มีนาคม, 2014 - 10:27
สภากาชาดไทยงดจัดงานกาชาดประจำปี 2557
            สืบเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าไปปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2557  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 7 มีนาคม, 2014 - 17:43
การจัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
              ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎา และ กศน.อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง จัดค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษารักษาดินแดน ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 7 มีนาคม, 2014 - 15:36
มอบเครื่องอุปโภค –บริโภค เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
              ดร. อัมพร วัฒนวงศ์ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) รับมอบเครื่องอุปโภค –บริโภค จากพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 7 มีนาคม, 2014 - 09:17
หลักสูตร ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านการจัดการภัยพิบัติ
สภากาชาดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดการภัยพิบัติ                       วันที่ 6 มีนาคม 2557 สภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 6 มีนาคม, 2014 - 16:17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พุธ, 5 มีนาคม, 2014 - 10:36
งาน“ ศิลปินร่วมบุญ เกื้อหนุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ”
งาน“ ศิลปินร่วมบุญ เกื้อหนุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ” การประมูลงานศิลปะ ฉลอง 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   วันที่ 3 มีนาคม 2557 รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็น ประธาน เปิดงาน PREVIEW...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 4 มีนาคม, 2014 - 12:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ดวงเปล่าและผ้าหมึกสำหรับพิมพ์ข้อมูลส่วนประกอบโลหิตในระบบ HIIG จำนวน 2,440,000 ดวง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง อังคาร, 4 มีนาคม, 2014 - 09:39

สวทช.nectecSCBInet