ข่าว

สำนักงานอาสากาชาดจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี2557
วันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2557 สำนักงานอาสากาชาด ได้จัดการสัมมนาบุคลากรของสำนักงาน เรื่อง "สู่เป้าหมาย :> งานได้ผล คนมีความสุข" ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคาร สำนักงานอาสากาชาด โดยมี คณะผู้บริหาร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในช่วงเช้า และ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 16 มิถุนายน, 2014 - 10:56
อาสากาชาดร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก
14 มิถุนายน 2557 นางอวยพร สีหนาท ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานแผนกส่วนประกอบโลหิต(พลาสมา) นำสมาชิกอาสากาชาดร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติโดยการเตรียมโลหิตก่อนปั่น ปิดสายถุงบรรจุโลหิต ติดสติกเกอร์หมู่โลหิต...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 16 มิถุนายน, 2014 - 09:25
เครือข่ายอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม จ.ปราจีนบุรี
                เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมในโครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรมโดยนางสาวจิตรา พรหมชุติมา...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 13 มิถุนายน, 2014 - 16:27
Inter RCY Meet & Greet‏ เปิดโลกทัศน์แก่อาสายุวกาชาด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมในต่างประเทศ
               เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Inter RCY Meet & Greet ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ณ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 13 มิถุนายน, 2014 - 15:58
ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน 100 ปี รพ. จุฬาฯ
            กว่า100ปี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย สถาบันแห่งการให้ ด้วยพระราชดำริของ“พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระยุพราช...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 13 มิถุนายน, 2014 - 09:26
แถลงข่าว “งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)” ประจำปี 2557
“งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)”ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน  2557ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                    ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน, 2014 - 15:31
รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
                  ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน, 2014 - 10:47
ส่งเสริมจิตอาสา สร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม จ.ลำปาง
                        เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมในโครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน, 2014 - 09:22
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จ.อุบลราชธานี
        สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน, 2014 - 09:06
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่อง "ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้าน "กระจกตาและผิวดวงตา"
  เชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9  วันนี้ (11 มิถุนายน 2557 ) เวลา 14.00-15.00 น. สัมภาษณ์สดอาจารย์แพทย์หญิงอุษณีย์ เหรียญประยูร ฝ่ายจักษุวิทยา  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พุธ, 11 มิถุนายน, 2014 - 09:45

สวทช.nectecSCBInet