ข่าว

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีวันพ่อ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 5 ธันวาคม 2559
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด โครงการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 255​9 ณ อาคาร ภปร...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 6 ธันวาคม, 2016 - 16:07
รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง
  รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 6 ธันวาคม, 2016 - 14:37
อาสาสมัครร่วมกันบรรจุสิ่งของบรรเทาภัยหนาว
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 กลุ่มอาสาสมัครโครงการมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน จากศาสนจักรพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อังคาร, 6 ธันวาคม, 2016 - 08:50
คำถามที่พบบ่อยเรื่องวิตามินโฟลิก (Frequently asked questions; FAQs)
คำถามที่พบบ่อยเรื่องวิตามินโฟลิก (Frequently asked questions; FAQs) โดย แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย   โฟเลตและวิตามินโฟลิกคืออะไร -ทั้งโฟเลตและวิตามินโฟลิกคือ วิตามินบี 9ทั้งคู่...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เสาร์, 3 ธันวาคม, 2016 - 15:57
การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Asvanced R Porgramming Language for Data Analysis and Staistical Applications (R2017)
ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 101อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 1 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 2 ธันวาคม, 2016 - 16:04
เข้าอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง จำนวน 4 หลักสูตร
ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.NSTDAacademy.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 2 ธันวาคม, 2016 - 15:58
สำนักราชเลขาธิการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพรมหากษัตริย์ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 2 ธันวาคม, 2016 - 08:44
ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เสด็จสวรรคตแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที    ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 2 ธันวาคม, 2016 - 08:28
สภากาชาดไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์แสดงพลังแห่งความภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสนี้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 1 ธันวาคม, 2016 - 15:23
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี และตู้กดน้ำเย็น
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีและตู้กดน้ำเย็น รวมมูลค่า 2,011,335 บาท(สองล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)...
ข่าวประชาสัมพันธ์ พุธ, 30 พฤศจิกายน, 2016 - 15:40

สวทช.SCBInet