ข่าว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.นครนายก
                  เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2558  นางภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 9 มีนาคม, 2015 - 15:36
อยุธยาเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแก่ผู้สูงอายุ
              นางทักษณิภร ปุตรเศรษณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ  โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จันทร์, 9 มีนาคม, 2015 - 15:26
หลักสูตรบริหารธุรกิตมหาบัณฑิบ สถาบันการจัดการปะญญาภิวัฒน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 6 มีนาคม, 2015 - 15:08
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศุกร์, 6 มีนาคม, 2015 - 15:06
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
          วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย...
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ศุกร์, 6 มีนาคม, 2015 - 09:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อสำลีก้าน (COTTON SWAB) จำนวน 695,300 ก้าน
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อผ้าก๊อซ (Sterilize) ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 650,000 ชิ้น
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อแก้วน้ำพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์ จำนวน 1,500,000 ใบ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 20,000 กิโลกรัม และถุงพลาสติกเขียว จำนวน 2,000 กิโลกรัม
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:41
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Taq DNA Polymerase for PCR จำนวน 50,000 เอนไซม์ยูนิต
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:37

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net