ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจะซื้อจะขาย ชุดตรวจแบบ Caseet หรือ Card สำหรับตรวจ ABO/Rh/Reverse Grouping และตรวจ Anti-Human Globulin Anti-IgG,-C3d polyspecific อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:42
ประกวดราคาจะซื้อจะขาย Whole blood leukocyte removal filter อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:31
ประกวดราคาจะซื้อจะขาย ชุดเจาะเก็บพลาสมา อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:28
สอบราคาจ้างบำรุงรัษาเชิงป้องกันระบบควบคุมห้องสะอาด อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:23
สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:19
สอบราคาซื้อ ตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด 2-6 องศา อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:15
สอบราคาซื้อ One-way valve connector อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:12
ประกวดราคาซื้อ ถุงพลาสติกใส จำนวน 27,100 กิโลกรัม และถุงพลาสติกสี จำนวน 1,750 กิโลกรัม พุธ, 7 พฤศจิกายน, 2012 - 15:35
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา อังคาร, 6 พฤศจิกายน, 2012 - 11:21
สำนักงานการคลัง สอบราคาจะซื้อจะขายเครื่องเขียน จำนวน 27 รายการ พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน, 2012 - 14:56
สอบราคาซื้อถุงขยะดำ จำนวน 9,600 กิโลกรัม และถุงขยะแดง จำนวน 6,800 กิโลกรัม อังคาร, 30 ตุลาคม, 2012 - 16:16
สอบราคาซื้อแก้วพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์ อังคาร, 30 ตุลาคม, 2012 - 16:11
สำนักงานการคลัง สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ จันทร์, 29 ตุลาคม, 2012 - 15:42
สอบราคาซื้อสำลีก้อน (ห่อละ 450 กรัม) จำนวน 3,780 ห่อ พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม, 2012 - 15:09
ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด 2x2 นิ้ว 12 ชั้น จำนวน 27,900 ห่อ พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม, 2012 - 13:57
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 21 คูหา ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ศุกร์, 5 ตุลาคม, 2012 - 10:52
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างจัดทำปฏิทินและสมุดไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2556 พุธ, 3 ตุลาคม, 2012 - 16:30
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างทำปฏิทิน และสมุดไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2556 อังคาร, 2 ตุลาคม, 2012 - 14:33
ขายทอดตลาดรถยนต์ของสภากาชาดไทย จำนวน 2 รายการ จันทร์, 24 กันยายน, 2012 - 11:12
สอบราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ Private Link ความเร็ว 1 Mbps พฤหัสบดี, 20 กันยายน, 2012 - 14:12

สวทช.nectecSCBInet

Power By 3Cats.net