ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จำนวน 5 รายการ พุธ, 21 สิงหาคม, 2013 - 09:52
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ศุกร์, 16 สิงหาคม, 2013 - 10:28
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ศุกร์, 16 สิงหาคม, 2013 - 10:23
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน ศุกร์, 9 สิงหาคม, 2013 - 14:01
ประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 15 เครื่อง พุธ, 7 สิงหาคม, 2013 - 17:02
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จำนนวน 8 รายการ พฤหัสบดี, 1 สิงหาคม, 2013 - 10:48
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนนวน 11 เครื่อง พฤหัสบดี, 1 สิงหาคม, 2013 - 10:48
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บพลาสมา ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:24
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ สำหรับ Single dose platelet ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:22
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ ที่ใช้กับเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิต สำหรับ Double dose platelet ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:20
ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติกเพาะเลี้ยงเซลล์ ขนาดพื้นที่ 175 ตร.ซม. จำนวน 15,000 ขวด ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:16
ประกวดราคาซื้อถุงชุดสำหรับบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มล.แบบ Top and Bottom Systemที่มีตัวกรองเม็ดโลหิตขาวสำหรับเม็ดโลหิตแดง ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:13
ประกวดราคาซื้อ Micro column Agglutination Card Anti Human Globulin จำนวน 120,000 tests และ Micro column Agglutination Neutral Cardจำนวน 100,000 tests ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:07
สอบราคาซื้อ Albumin 30% Bovine Serum จำนวน 55 ลิตร พุธ, 17 กรกฎาคม, 2013 - 09:45
สอบราคาซื้อ ตู้แช่แข็งแบบนอนที่ทำอุณหภูมิในช่วง -25องศา ถึง -35 องศา พุธ, 17 กรกฎาคม, 2013 - 09:41
สอบราคาจ้างต่อเติมพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน พุธ, 17 กรกฎาคม, 2013 - 09:35
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 3 กลุ่ม อังคาร, 16 กรกฎาคม, 2013 - 14:18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย (server) และโปรแกรม (Software) สำหรับระบบเว็บไซต์สภากาชาดไทย อังคาร, 16 กรกฎาคม, 2013 - 10:52
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ศุกร์, 12 กรกฎาคม, 2013 - 14:26
สำนักงานกลาง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารบ้านพัก 3 หลัง บริเวณศูนย์ราชการุณย์ฯ จ.ตราด พุธ, 26 มิถุนายน, 2013 - 14:43

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net