ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Bovine Serum Albumin 30% จำนวน 55 ลิตร ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tray 72 wells จำนวน 8,640 ชิ้น ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:06
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อถุงสำหรับแช่แข็ง Stem cell จำนวน 600 ชุด ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อชุดน้ำยานับจำนวนเม็ดเลือดขาวในผลิตภัณฑ์ Leucoreduce blood จำนวน 2,800 tests ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:03
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต พร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 2 เครื่อง ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติซีรัม จำนวน 10 รายการ ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 15:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะโลหิต จำนวน 520,000 ชุด ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 15:52
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อยาธาตุเหล็ก จำนวน 70,400,000 เม็ด ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 15:49
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีกาชาด ที่ 11 วิเศษนิยม จำนวน 1 งาน ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 14:57
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศุกร์, 6 มีนาคม, 2015 - 09:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อสำลีก้าน (COTTON SWAB) จำนวน 695,300 ก้าน พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อผ้าก๊อซ (Sterilize) ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 650,000 ชิ้น พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อแก้วน้ำพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์ จำนวน 1,500,000 ใบ พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 20,000 กิโลกรัม และถุงพลาสติกเขียว จำนวน 2,000 กิโลกรัม พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:41
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Taq DNA Polymerase for PCR จำนวน 50,000 เอนไซม์ยูนิต พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ Rabbit Complement Class I (ABC) จำนวน 870 ml. และ Rabbit Complement Class II (DR) จำนวน 800 ml. พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:34
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก (ทรงกลม) ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ Mouse monoclonal antibodies (mAbs) specific จำนวน 4 รายการ พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหลอดแก้วขนาดเล็กสำหรับบรรจุโลหิต Micro Hematocrit Tube Red Code จำนวน 1,470 กล่อง พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:27
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติเจน HLA-A ด้วยเทคนิค SSP intermediated res จำนวน 204 Tests พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:25

สวทช.SCBInet