ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างบริการบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 16:29
สอบราคาซื้อ เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดโลหิตอัตโนมัติ ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 16:17
ประกวดราคาจ้าง ทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 16:08
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 15:54
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 15:35
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ แบบ Double dose พฤหัสบดี, 6 กันยายน, 2012 - 11:11
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ แบบ Single dose พฤหัสบดี, 6 กันยายน, 2012 - 11:03
ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HLA-C locus (Intermediate resolution) ด้วยเทคนิค PCR-SSO พฤหัสบดี, 6 กันยายน, 2012 - 10:55
ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HIV/HCV/HBV โดยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) พฤหัสบดี, 6 กันยายน, 2012 - 10:45
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างพิมพ์นิตยสารสนองโอฐ ประจำปีงบประมาณ 2556 พุธ, 5 กันยายน, 2012 - 10:19
ประกาศ สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง อังคาร, 4 กันยายน, 2012 - 09:35
สำนักงานอาสากาชาด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จันทร์, 3 กันยายน, 2012 - 16:08
สำนักงานกลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการบริหารจัดการอาคารสวางคนิเวศ เฟส 1 สมุทรปราการ พุธ, 29 สิงหาคม, 2012 - 13:54
สำนักงานการคลัง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานการคลังสภากาชาดไทย ศุกร์, 24 สิงหาคม, 2012 - 11:09
สำนักงานการคลัง สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ศุกร์, 24 สิงหาคม, 2012 - 11:06
ประกวดราคาซื้อ เครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบพกพา อังคาร, 21 สิงหาคม, 2012 - 09:36
ประกวดราคาซื้อ ขวดบรรจุน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ขนาด 10 มล. อังคาร, 21 สิงหาคม, 2012 - 09:32
ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดทางโลหิตวิทยา อังคาร, 21 สิงหาคม, 2012 - 09:21
ประกวดราคาซื้อ เครื่องผนึกฝาครอบอัตโนมัติ จันทร์, 20 สิงหาคม, 2012 - 16:24
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเม็ดโลหิตแดงชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ จันทร์, 20 สิงหาคม, 2012 - 15:55

สวทช.nectecSCBInet