ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดแก้วขนาดเล็กสำหรับบรรจุโลหิต จำนวน 1,470 กล่อง ศุกร์, 3 เมษายน, 2015 - 11:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ ศุกร์, 3 เมษายน, 2015 - 11:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tip สำหรับเครื่องหยดตัวอย่างโลหิต Biomak NX จำนวน 460,032 ชิ้น ศุกร์, 3 เมษายน, 2015 - 11:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มดูด-จ่ายของเหลว จำนวน 1 ชุด ศุกร์, 3 เมษายน, 2015 - 11:34
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายฯ พุธ, 1 เมษายน, 2015 - 11:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน Virtual พุธ, 1 เมษายน, 2015 - 11:03
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในรั้ว และทางเข้าโครงการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 งาน ศุกร์, 27 มีนาคม, 2015 - 16:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบควบคุมห้องสะอาดและงานตรวจสอบความถูกต้องของห้องสะอาด และอุปกรณ์สำหรับฝ่ายต่างๆ จำนวน 1 งาน ศุกร์, 20 มีนาคม, 2015 - 17:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบมือถือ จำนวน 31 เครื่อง ศุกร์, 20 มีนาคม, 2015 - 17:02
ประกาศเช่าพื้นที่ออกร้านในงานกาชาด2558 พฤหัสบดี, 19 มีนาคม, 2015 - 18:28
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Anti-D โคลน RUM-1 จำนวน 10 ลิตร ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:09
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Bovine Serum Albumin 30% จำนวน 55 ลิตร ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tray 72 wells จำนวน 8,640 ชิ้น ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:06
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อถุงสำหรับแช่แข็ง Stem cell จำนวน 600 ชุด ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อชุดน้ำยานับจำนวนเม็ดเลือดขาวในผลิตภัณฑ์ Leucoreduce blood จำนวน 2,800 tests ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:03
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต พร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 2 เครื่อง ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 16:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติซีรัม จำนวน 10 รายการ ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 15:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะโลหิต จำนวน 520,000 ชุด ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 15:52
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อยาธาตุเหล็ก จำนวน 70,400,000 เม็ด ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 15:49
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีกาชาด ที่ 11 วิเศษนิยม จำนวน 1 งาน ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 14:57

สวทช.SCBInet