ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สำนักงานบริหาร ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ พุธ, 26 พฤศจิกายน, 2014 - 10:18
สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจะซื้อจะขายเครื่องเขียน จำนวน 49 รายการ ศุกร์, 21 พฤศจิกายน, 2014 - 11:14
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต พร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 1 เครื่อง พุธ, 19 พฤศจิกายน, 2014 - 10:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรด-ด่างก๊าซ และสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง พุธ, 19 พฤศจิกายน, 2014 - 10:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ HLA ด้วยเทคนิค SSO พุธ, 19 พฤศจิกายน, 2014 - 10:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ Gel Liss/Coombs จำนวน 720,000 tests และ Gel Neutral 260,000 tests พุธ, 19 พฤศจิกายน, 2014 - 10:28
สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ จันทร์, 17 พฤศจิกายน, 2014 - 15:02
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 712 กล่อง จันทร์, 10 พฤศจิกายน, 2014 - 17:58
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตึกประสงค์ พานิชภักดี จันทร์, 20 ตุลาคม, 2014 - 11:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) จำนวน 1 เครื่อง ศุกร์, 10 ตุลาคม, 2014 - 10:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนชนิด High speed แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ศุกร์, 10 ตุลาคม, 2014 - 10:36
สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 24 รายการ พุธ, 8 ตุลาคม, 2014 - 09:14
เลื่อนกำหนดวัน และ เวลา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอำนวยนรธรรม อังคาร, 7 ตุลาคม, 2014 - 13:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อก๊าซไนโตรเจนเหลว จำนวน 70,000 กิโลกรัม พุธ, 1 ตุลาคม, 2014 - 15:50
สำนักงานบริหาร ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2558 อังคาร, 23 กันยายน, 2014 - 14:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 งาน พุธ, 17 กันยายน, 2014 - 10:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต 13 รายการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 เดือน พุธ, 17 กันยายน, 2014 - 09:59
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. พุธ, 17 กันยายน, 2014 - 09:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ ชนิด EDTA ขนาดบรรจุ 3 ml. พุธ, 17 กันยายน, 2014 - 09:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างกำจัดและป้องกัน ปลวก-หนู-แมลงสาบ-หนู จำนวน 1 งาน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 จันทร์, 1 กันยายน, 2014 - 14:51

สวทช.SCBInet