ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อ ถุงสำหรับแช่แข็ง Stem Cell พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2013 - 09:41
ประกวดราคาซื้อ Fetal Bovine Serum พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2013 - 09:35
ประกวดราคาซื้อ ถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะโลหิต พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2013 - 09:30
สอบราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ต อังคาร, 2 เมษายน, 2013 - 11:21
สอบราคาซื้อ ตู้แช่แข็งชนิดตั้งพื้น -30ํc จำนวน 2 ตู้ พุธ, 20 มีนาคม, 2013 - 15:13
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์บัตรผู้บริจาคโลหิต (Plastic card) จำนวน 10 เครื่อง ศุกร์, 15 มีนาคม, 2013 - 15:58
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall จำนวน 1 เครื่อง ศุกร์, 15 มีนาคม, 2013 - 15:51
สอบราคาซื้อ ตู้แช่แข็งชนิดตั้งพื้น -30ํc จำนวน 2 ตู้ อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:48
สอบราคาซื้อ ชุดน้ำยานับเม็ดเลือดขาวในผลิตภัณฑ์ Leucoreduce blood จำนวน 2,400 test อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:45
สอบราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติเจนชนิด HLA class 1 B จำนวน 160 test อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:41
สอบราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 3 เครื่อง อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:39
สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HLA และ H NA antibody (Labscreen multi) จำนวน 200 tests อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:37
สอบราคาซื้อ Monoclonal mouse anti-human antibody CD20, CD3, CD45, CD19 ชนิดละ 500 tests อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:31
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดสงขลา จันทร์, 18 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:25
ประกวดราคาซื้อ หลอดพลาสติกชนิดไม่มีสารป้องกันการแข็งตัวของโลหิต หลอดพลาสติกชนิดมีสารป้องกันการแข็งตัวของโลหิต ชนิด CPDA และหลอดพลาสติกชนิดมีสารป้องกันการแข็งตัวของโลหิต ชนิด EDTA อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:36
ประกวดราคาซื้อ ยาธาตุเหล็ก จำนวน 50,000,000 เม็ด อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:18
ประกวดราคาซื้อ เข็มเจาะปลายนิ้ว จำนวน 900,000 ชิ้น อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:15
ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวัดและแยกชนิดฮีโมโกลบิน จำนวน 30,000 tests อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:09
ประกวดราคา จ้างทำฉลากถุงบรรจุโลหิต (Blood bag label) จำนวน 1,350,000 ดวง อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:06
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บพลาสมา จำนวน 2,400 ชุด อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 12:59

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net