ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อ Summit Tip จำนวน 15 กล่อง พฤหัสบดี, 26 กันยายน, 2013 - 16:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อ แผ่นตรวจฮีโมโกลบิน จำนวน 798,000 ชิ้น พฤหัสบดี, 26 กันยายน, 2013 - 16:50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยา Anti-Human globulin Anti-IgG, -C3d:Polyspecific สำหรับ Antibody screeningจำนวน 800,000 tests พฤหัสบดี, 26 กันยายน, 2013 - 16:33
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างจัดทำปฏิทินสภากาชาดไทย ประจำ 2557 จันทร์, 23 กันยายน, 2013 - 09:13
สำนักงานอาสากาชาด ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ศุกร์, 30 สิงหาคม, 2013 - 13:19
สอบราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาเอชแอลเอ แอนติเจนระดับ High Resolution ด้วยวิธี PCR-SSP จันทร์, 26 สิงหาคม, 2013 - 11:57
สอบราคาซื้อ อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ จันทร์, 26 สิงหาคม, 2013 - 11:53
สอบราคาซื้อ ตู้ทำน้ำแข็งเกล็ดอย่างน้อย 600 กก./วัน ชุดน้ำยาตรวจหา จำนวน 1 ชุด จันทร์, 26 สิงหาคม, 2013 - 11:46
สอบราคาซื้อ ตู้เย็นชนิดยืนที่อุณหภูมิ 4 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จันทร์, 26 สิงหาคม, 2013 - 11:42
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนนวน 12 เครื่อง พุธ, 21 สิงหาคม, 2013 - 09:53
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จำนวน 5 รายการ พุธ, 21 สิงหาคม, 2013 - 09:52
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ศุกร์, 16 สิงหาคม, 2013 - 10:28
สำนักงานการคลัง ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ศุกร์, 16 สิงหาคม, 2013 - 10:23
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน ศุกร์, 9 สิงหาคม, 2013 - 14:01
ประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 15 เครื่อง พุธ, 7 สิงหาคม, 2013 - 17:02
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จำนนวน 8 รายการ พฤหัสบดี, 1 สิงหาคม, 2013 - 10:48
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนนวน 11 เครื่อง พฤหัสบดี, 1 สิงหาคม, 2013 - 10:48
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บพลาสมา ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:24
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ สำหรับ Single dose platelet ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:22
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ ที่ใช้กับเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิต สำหรับ Double dose platelet ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:20

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net