ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) พุธ, 11 กุมภาพันธ์, 2015 - 09:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ (ABC) จำนวน 870 ml. (DR) จำนวน 800 ml. อังคาร, 3 กุมภาพันธ์, 2015 - 11:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อชุดตรวจหาเอชแอลเอเอนติเจน HLA-DRB/DQB ด้วยเทคนิค SSP จำนวน 210 test อังคาร, 3 กุมภาพันธ์, 2015 - 11:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อน้ำยารักษาเซลล์ต้นกำเนิด DMSO จำนวน 6,000 ml. อังคาร, 3 กุมภาพันธ์, 2015 - 11:11
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด อังคาร, 3 กุมภาพันธ์, 2015 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด อังคาร, 3 กุมภาพันธ์, 2015 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด อังคาร, 3 กุมภาพันธ์, 2015 - 11:00
สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพก (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง ศุกร์, 30 มกราคม, 2015 - 11:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อถุงมือแบบไม่ปราศจากเชื้อโรค ชนิดไม่มีแป้ง ศุกร์, 23 มกราคม, 2015 - 16:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อน้ำเกลือบรรจุขวด ขนาด 1,000 ml. ศุกร์, 23 มกราคม, 2015 - 16:40
สำนักงานตรวจสอบ ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง ศุกร์, 23 มกราคม, 2015 - 15:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ศุกร์, 23 มกราคม, 2015 - 09:53
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคา เครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด/หลอดพลาสติกเก็บตัวอย่างโลหิตฯ/ชุดน้ำยาสำหรับตรวจ HLA/Whole blood filter/ฉลากถุงบรรจุโลหิต พฤหัสบดี, 22 มกราคม, 2015 - 10:24
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซองลามิเนต/ผ้าก๊อซพับ/ชุดตรวจการติดเชื้อ HIV พฤหัสบดี, 22 มกราคม, 2015 - 10:21
สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ สอบราคาจ้างจัดทำเสื้อที่ระลึกงานกาชาดสำหรับจำหน่าย ประจำปี 2558 อังคาร, 6 มกราคม, 2015 - 16:07
สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพก (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง อังคาร, 30 ธันวาคม, 2014 - 11:15
สำนักงานกลาง ขยายเวลาประกวดราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องยางในพื่นที่โถงส่วนกลางชั้น 2-8 อาคารสวางคนิเวศ เฟส1 จังหวัดสมุทรปราการ พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม, 2014 - 14:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum จำนวน 20,000 tests พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม, 2014 - 14:09
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณ พฤหัสบดี, 4 ธันวาคม, 2014 - 13:59
สำนักงานบริหาร ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ พุธ, 26 พฤศจิกายน, 2014 - 10:18

สวทช.SCBInet