ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาซื้อ ชุดน้ำยานับเม็ดเลือดขาวในผลิตภัณฑ์ Leucoreduce blood จำนวน 2,400 test อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:45
สอบราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติเจนชนิด HLA class 1 B จำนวน 160 test อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:41
สอบราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 3 เครื่อง อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:39
สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HLA และ H NA antibody (Labscreen multi) จำนวน 200 tests อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:37
สอบราคาซื้อ Monoclonal mouse anti-human antibody CD20, CD3, CD45, CD19 ชนิดละ 500 tests อังคาร, 12 มีนาคม, 2013 - 15:31
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดสงขลา จันทร์, 18 กุมภาพันธ์, 2013 - 10:25
ประกวดราคาซื้อ หลอดพลาสติกชนิดไม่มีสารป้องกันการแข็งตัวของโลหิต หลอดพลาสติกชนิดมีสารป้องกันการแข็งตัวของโลหิต ชนิด CPDA และหลอดพลาสติกชนิดมีสารป้องกันการแข็งตัวของโลหิต ชนิด EDTA อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:36
ประกวดราคาซื้อ ยาธาตุเหล็ก จำนวน 50,000,000 เม็ด อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:18
ประกวดราคาซื้อ เข็มเจาะปลายนิ้ว จำนวน 900,000 ชิ้น อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:15
ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวัดและแยกชนิดฮีโมโกลบิน จำนวน 30,000 tests อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:09
ประกวดราคา จ้างทำฉลากถุงบรรจุโลหิต (Blood bag label) จำนวน 1,350,000 ดวง อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:06
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บพลาสมา จำนวน 2,400 ชุด อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 12:59
สอบราคาซื้อหลอดแก้วขนาดเล็ก สำหรับบรรจุโลหิต (Micro Hematocrit tube) จำนวน 8,000 หลอด ศุกร์, 1 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:31
สอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับ 12 ชั้น จำนวน 800 แพ็ค และสำลีก้าน จำนวน 600 ห่อ ศุกร์, 1 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:22
สอบราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,100 กล่อง อังคาร, 8 มกราคม, 2013 - 09:24
สอบราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 9,000 กล่อง อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 11:39
สอบราคาซื้อพลาสเตอร์ใส จำนวน 4,000 กล่อง อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 11:36
สอบราคาซื้อถุงมือยางแบบไม่ปราศจากเชื้อโรค ชนิดไม่มีแป้ง อังคาร, 18 ธันวาคม, 2012 - 16:59
สอบราคาซื้อถุงมือยางแบบไม่ปราศจากเชื้อโรค ชนิดมีแป้ง อังคาร, 18 ธันวาคม, 2012 - 16:55
ประกวดราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ Barcode เบอร์โลหิต อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 18:05

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net