ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกพร้อมกล่อง จำนวน 98,100 อัน จันทร์, 1 กันยายน, 2014 - 14:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 จำนวน 1 งาน ศุกร์, 29 สิงหาคม, 2014 - 11:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อถุงขยะดำ จำนวน 10,400 กิโลกรัม และถุงขยะแดง จำนวน 7,600 กิโลกรัม ศุกร์, 29 สิงหาคม, 2014 - 11:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้อบแห้ง (HOT AIR OVEN) จำนวน 2 ตู้ ศุกร์, 29 สิงหาคม, 2014 - 11:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาสวน กวาดใบไม้ และจัดเก็บขยะมูลฝอย วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 ศุกร์, 29 สิงหาคม, 2014 - 11:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 ศุกร์, 29 สิงหาคม, 2014 - 11:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 จำนวน 1 งาน ศุกร์, 29 สิงหาคม, 2014 - 11:30
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก จำนวน 450,000 อัน พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม, 2014 - 11:00
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประกาศสอบราคาซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว จำนวน 27,000 ลิตร ศุกร์, 22 สิงหาคม, 2014 - 14:48
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 38 เครื่อง จันทร์, 18 สิงหาคม, 2014 - 12:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 10 เตียง ศุกร์, 15 สิงหาคม, 2014 - 10:24
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-JK a และ Anti-JK b พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยหลักการแก็สโครมาโตกราฟี (GC) จำนวน 1 เครื่อง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:19
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อ Fetal Bovine Serum, 500 ml. จำนวน 600 ขวด พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:17
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้เย็นชนิดยืนที่ทำอุณหภูมิ 2-6 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 ลิตร จำนวน 5 ตู้ พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งชนิดแนวตั้งทำอุณหภมูิ - 30 องศา หรือต่ำกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 425 ลิตร จำนวน 7 ตู้ พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตทางโลหิตวิทยา จำนวน 224,000 test พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ขนาด 10 มล. จำนวน 450,000 ชุด พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ จำนวน 76 เครื่อง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติกเพาะเลี้ยงเซลล์ ขนาดพื้นที่ 175 ตารางเซนติเมตร จำนวน 15,000 ขวด พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:53

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net