ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผลการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ดินของสภากาชาดไทย (ถนนสุรวงศ์) พฤหัสบดี, 30 มกราคม, 2014 - 12:34
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 35 เครื่อง, อุปกรณ์ Access Point จำนวน 10 ชุด และเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ จำนวน 10 ชุด พฤหัสบดี, 23 มกราคม, 2014 - 09:40
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนสุรวงศ์ อังคาร, 21 มกราคม, 2014 - 10:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อ HIV 1/2 (แบบ Strip ชนิด Lateral flow type) จำนวน 6,000 tests จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 14:35
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Bovine Serum Albumin 30% Solution Polymer Enhanced จำนวน 55 ลิตร จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 14:28
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อน้ำยาฯ จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 14:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเข็มเจาะปลายนิ้ว สำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1,852,000 ชิ้น จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 13:55
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อหลอดพลาสติก จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 13:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซีเอ็มวี และร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 12:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างทำฉลากถุงบรรจุโลหิต (Blood bag label) จำนวน 1,300,000 ดวง จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 11:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อ Fetal bovine serum จำนวน 515 ขวด จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 11:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาดต่ำ ที่ใช้กับครื่องแยกส่วนประกอบโลหิต สำหรับ Double dose platelet จำนวน 6,120 ชุด จันทร์, 20 มกราคม, 2014 - 11:32
ประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม ขยายเวลารับสมัคร อังคาร, 14 มกราคม, 2014 - 14:14
ประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม พฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2014 - 09:28
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งทำให้เกิดโรคซิฟิลิส พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม, 2013 - 09:34
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อถุงกันกระแทก จำนวน 400,000 ใบ พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม, 2013 - 09:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ จันทร์, 16 ธันวาคม, 2013 - 13:27
ผลการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ดินของสภากชาดไทยใกล้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จันทร์, 9 ธันวาคม, 2013 - 09:41
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 35 เครื่อง,อุปกรณ์ Access Point จำนวน 10 ชุด และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 10 ชุด ศุกร์, 29 พฤศจิกายน, 2013 - 13:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างขนส่งพลาสมาจากท่าเรือกรุงเทพมหานคร ไปท่าเรือ PUSAN ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ใต้) จำนวน 6 ครั้ง พุธ, 27 พฤศจิกายน, 2013 - 10:09

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net