ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อถุงชุดสำหรับบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มล.แบบ Top and Bottom Systemที่มีตัวกรองเม็ดโลหิตขาวสำหรับเม็ดโลหิตแดง ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:13
ประกวดราคาซื้อ Micro column Agglutination Card Anti Human Globulin จำนวน 120,000 tests และ Micro column Agglutination Neutral Cardจำนวน 100,000 tests ศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2013 - 13:07
สอบราคาซื้อ Albumin 30% Bovine Serum จำนวน 55 ลิตร พุธ, 17 กรกฎาคม, 2013 - 09:45
สอบราคาซื้อ ตู้แช่แข็งแบบนอนที่ทำอุณหภูมิในช่วง -25องศา ถึง -35 องศา พุธ, 17 กรกฎาคม, 2013 - 09:41
สอบราคาจ้างต่อเติมพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน พุธ, 17 กรกฎาคม, 2013 - 09:35
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 3 กลุ่ม อังคาร, 16 กรกฎาคม, 2013 - 14:18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย (server) และโปรแกรม (Software) สำหรับระบบเว็บไซต์สภากาชาดไทย อังคาร, 16 กรกฎาคม, 2013 - 10:52
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ศุกร์, 12 กรกฎาคม, 2013 - 14:26
สำนักงานกลาง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารบ้านพัก 3 หลัง บริเวณศูนย์ราชการุณย์ฯ จ.ตราด พุธ, 26 มิถุนายน, 2013 - 14:43
ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว จำนวน 9 รายการ จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 17:25
ประกวดราคาซื้อ ตู้เก็บและเขย่าเกล็ดโลหิต สำหรับเกล็ดโลหิตอย่างน้อย 288 ถุง จอ LED จำวน 2 เครื่อง จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 17:18
ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 5 เครื่อง จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 17:12
ประกวดราคาซื้อ เครื่องสำหรับเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ชนิด 4 หัว จำนวน 7 เครื่อง จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 16:52
ประกวดราคาซื้อ ตู้แช่แข็งชนิดแนวตั้ง ทำอุณหภูมิได้ที่ - 30 องศา หรือต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 6 ตู้ จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 16:43
ประกวดราคาซื้อ ตู้เย็นชนิดยืนที่ทำอุณหภูมิ 2-6 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 ลิตร จำนวน 4 ตู้ จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 16:30
ประกวดราคาซื้อ เครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบมือถือ จำนวน 10 เครื่อง จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 16:22
ประกวดราคาซื้อ เครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 11 เครื่อง จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 16:19
ประกวดราคาซื้อ เครื่องชั่งและเขย่าโลหิตอัตโนมัติ จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 16:14
ประกวดราคาซื้อ พลาสติกหลุมก้มแบบรูปตัวยู แบบ Strip จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 15:59
ประกวดราคาซื้อ ขวดบรรจุน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ขนาด 10 มล. จันทร์, 10 มิถุนายน, 2013 - 15:53

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net