ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาซื้อแก้วพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์ อังคาร, 30 ตุลาคม, 2012 - 16:11
สำนักงานการคลัง สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ จันทร์, 29 ตุลาคม, 2012 - 15:42
สอบราคาซื้อสำลีก้อน (ห่อละ 450 กรัม) จำนวน 3,780 ห่อ พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม, 2012 - 15:09
ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด 2x2 นิ้ว 12 ชั้น จำนวน 27,900 ห่อ พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม, 2012 - 13:57
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 21 คูหา ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ศุกร์, 5 ตุลาคม, 2012 - 10:52
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างจัดทำปฏิทินและสมุดไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2556 พุธ, 3 ตุลาคม, 2012 - 16:30
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างทำปฏิทิน และสมุดไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2556 อังคาร, 2 ตุลาคม, 2012 - 14:33
ขายทอดตลาดรถยนต์ของสภากาชาดไทย จำนวน 2 รายการ จันทร์, 24 กันยายน, 2012 - 11:12
สอบราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ Private Link ความเร็ว 1 Mbps พฤหัสบดี, 20 กันยายน, 2012 - 14:12
สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต และสัญญาณเช่า Leased Line speed 8 Mbps พฤหัสบดี, 20 กันยายน, 2012 - 13:58
สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจะซื้อจะขาย กระดาษถ่ายเอกสาร จันทร์, 17 กันยายน, 2012 - 10:22
สอบราคาซื้อ อาหารว่างสำหรับผู้บริจาคโลหิต ขนมปังไส้ต่างๆ ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 16:44
สอบราคาจ้างบริการบำรุงสวน กวาดใบไม้ และจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณรอบอาคาร ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 16:35
สอบราคาจ้างบริการบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 16:29
สอบราคาซื้อ เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดโลหิตอัตโนมัติ ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 16:17
ประกวดราคาจ้าง ทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 16:08
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 15:54
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศุกร์, 7 กันยายน, 2012 - 15:35
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ แบบ Double dose พฤหัสบดี, 6 กันยายน, 2012 - 11:11
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ แบบ Single dose พฤหัสบดี, 6 กันยายน, 2012 - 11:03

สวทช.nectecSCBInet