ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีกาชาด ที่ 11 วิเศษนิยม จำนวน 1 งาน ศุกร์, 13 มีนาคม, 2015 - 14:57
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศุกร์, 6 มีนาคม, 2015 - 09:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อสำลีก้าน (COTTON SWAB) จำนวน 695,300 ก้าน พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อผ้าก๊อซ (Sterilize) ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 650,000 ชิ้น พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:46
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อแก้วน้ำพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์ จำนวน 1,500,000 ใบ พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 20,000 กิโลกรัม และถุงพลาสติกเขียว จำนวน 2,000 กิโลกรัม พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:41
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Taq DNA Polymerase for PCR จำนวน 50,000 เอนไซม์ยูนิต พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:37
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ Rabbit Complement Class I (ABC) จำนวน 870 ml. และ Rabbit Complement Class II (DR) จำนวน 800 ml. พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:34
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาจ้างทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก (ทรงกลม) ขนาด 350 ml. จำนวน 300,000 ขวด พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ Mouse monoclonal antibodies (mAbs) specific จำนวน 4 รายการ พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:29
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหลอดแก้วขนาดเล็กสำหรับบรรจุโลหิต Micro Hematocrit Tube Red Code จำนวน 1,470 กล่อง พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:27
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติเจน HLA-A ด้วยเทคนิค SSP intermediated res จำนวน 204 Tests พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:25
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำถุงใส่ยาธาตุเหล็ก จำนวน 1,410,000 ใบ พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:23
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:22
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ พลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 12,382 กล่อง พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ พฤหัสบดี, 5 มีนาคม, 2015 - 17:19
สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างทำสูจิบัตรและแผ่นพับงานกาชาด ประจำปี 2558 จันทร์, 16 กุมภาพันธ์, 2015 - 09:10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) พุธ, 11 กุมภาพันธ์, 2015 - 09:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ (ABC) จำนวน 870 ml. (DR) จำนวน 800 ml. อังคาร, 3 กุมภาพันธ์, 2015 - 11:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อชุดตรวจหาเอชแอลเอเอนติเจน HLA-DRB/DQB ด้วยเทคนิค SSP จำนวน 210 test อังคาร, 3 กุมภาพันธ์, 2015 - 11:13

สวทช.SCBInet