ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อ Fetal Bovine Serum, 500 ml. จำนวน 600 ขวด พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:17
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้เย็นชนิดยืนที่ทำอุณหภูมิ 2-6 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 ลิตร จำนวน 5 ตู้ พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:01
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งชนิดแนวตั้งทำอุณหภมูิ - 30 องศา หรือต่ำกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 425 ลิตร จำนวน 7 ตู้ พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 11:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตทางโลหิตวิทยา จำนวน 224,000 test พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ขนาด 10 มล. จำนวน 450,000 ชุด พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ จำนวน 76 เครื่อง พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:54
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติกเพาะเลี้ยงเซลล์ ขนาดพื้นที่ 175 ตารางเซนติเมตร จำนวน 15,000 ขวด พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:53
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อ Sample diversion pouch with needle จำนวน 520,000 ชุด พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 10:50
สอบราคาจ้างพิมพ์นิตยสารสนองโอฐ พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 09:07
สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารกาชาดสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม, 2014 - 09:03
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Storage Area Network:SAN) และอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศภายในสภากาชาดไทย พฤหัสบดี, 7 สิงหาคม, 2014 - 11:43
สำนักงานการคลัง สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ อังคาร, 5 สิงหาคม, 2014 - 11:02
สำนักงานบริหาร ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ศุกร์, 1 สิงหาคม, 2014 - 15:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์เลเซอร์, เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์, เครื่องพิมพ์บัตร, เครื่องอ่านบาร์โค้ด เสาร์, 26 กรกฎาคม, 2014 - 17:09
สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจะซื้อจะขาย กระดาษถ่ายเอกสาร ศุกร์, 25 กรกฎาคม, 2014 - 09:30
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พุธ, 23 กรกฎาคม, 2014 - 16:44
ประกาศสอบราคาจัดซื้อแว่นตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตา ตามโครงการ "เหล่ากาชาดห่วงใยผู้สูงวัยมองโลกสดใสด้วยแว่นสายตา ประจำปี 2557" พฤหัสบดี, 17 กรกฎาคม, 2014 - 19:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพลาสมาและคลังสินค้า จำนวน 1 งาน พุธ, 16 กรกฎาคม, 2014 - 18:45
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (SAN Storage Area Network) และอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศภายในสภากาชาดไทย พุธ, 16 กรกฎาคม, 2014 - 10:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบ 22 ชั้น อุณหภูมิ -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ พฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม, 2014 - 11:09

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net