ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ จันทร์, 16 ธันวาคม, 2013 - 13:27
ผลการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ดินของสภากชาดไทยใกล้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จันทร์, 9 ธันวาคม, 2013 - 09:41
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 35 เครื่อง,อุปกรณ์ Access Point จำนวน 10 ชุด และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 10 ชุด ศุกร์, 29 พฤศจิกายน, 2013 - 13:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างขนส่งพลาสมาจากท่าเรือกรุงเทพมหานคร ไปท่าเรือ PUSAN ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ใต้) จำนวน 6 ครั้ง พุธ, 27 พฤศจิกายน, 2013 - 10:09
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบราคาซื้อ ถุงขยะดำ จำนวน 9,600 กิโลกรัม และถุงขยะแดง จำนวน 6,800 กิโลกรัม ศุกร์, 22 พฤศจิกายน, 2013 - 11:17
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประมูลราคารับซื้อของชำรุดของ อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2013 - 10:52
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2013 - 09:26
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเม็ดโลหิตแดงชนิดล้างด้วยน้ำเกลือ จำนวน 240 ชุด อาทิตย์, 10 พฤศจิกายน, 2013 - 15:55
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ Whole blood filter จำนวน 40,000 อัน อาทิตย์, 10 พฤศจิกายน, 2013 - 15:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อซพับ จำนวน 36,000 ห่อ อาทิตย์, 10 พฤศจิกายน, 2013 - 15:48
สอบราคาซื้อ Copper Sulphate Pentahydrate (1,000g.) จำนวน 380 กิโลกรัม จันทร์, 28 ตุลาคม, 2013 - 18:07
สอบราคาซื้อสำลีก้อน (ห่อละ 450 กรัม) จำนวน 4,200 ห่อ จันทร์, 28 ตุลาคม, 2013 - 18:02
สำนักงานการคลัง ประกวดราคาจะซื้อจะขายกระดาษถ่ายเอกสาร จันทร์, 7 ตุลาคม, 2013 - 10:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อแก้วพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์ จำนวน 3,000,000 ใบ ศุกร์, 4 ตุลาคม, 2013 - 13:37
สำนักงานบริหาร สอบราคาจ้างจัดทำสมุดไดอารี่สภากาชาดไทย ประจำปี 2557 จันทร์, 30 กันยายน, 2013 - 16:50
วิทยาลัยพยาบาลฯ ประกาศผลการสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2557 จันทร์, 30 กันยายน, 2013 - 09:13
วิทยาลัยพยาบาลฯ ประกาศผลการสอบราคาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ไม่รวมอะไหล่) เครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2557 จันทร์, 30 กันยายน, 2013 - 09:05
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อ Summit Tip จำนวน 15 กล่อง พฤหัสบดี, 26 กันยายน, 2013 - 16:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อ แผ่นตรวจฮีโมโกลบิน จำนวน 798,000 ชิ้น พฤหัสบดี, 26 กันยายน, 2013 - 16:50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยา Anti-Human globulin Anti-IgG, -C3d:Polyspecific สำหรับ Antibody screeningจำนวน 800,000 tests พฤหัสบดี, 26 กันยายน, 2013 - 16:33

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net