ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวัดและแยกชนิดฮีโมโกลบิน จำนวน 30,000 tests อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:09
ประกวดราคา จ้างทำฉลากถุงบรรจุโลหิต (Blood bag label) จำนวน 1,350,000 ดวง อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:06
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บพลาสมา จำนวน 2,400 ชุด อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2013 - 12:59
สอบราคาซื้อหลอดแก้วขนาดเล็ก สำหรับบรรจุโลหิต (Micro Hematocrit tube) จำนวน 8,000 หลอด ศุกร์, 1 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:31
สอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับ 12 ชั้น จำนวน 800 แพ็ค และสำลีก้าน จำนวน 600 ห่อ ศุกร์, 1 กุมภาพันธ์, 2013 - 13:22
สอบราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,100 กล่อง อังคาร, 8 มกราคม, 2013 - 09:24
สอบราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 9,000 กล่อง อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 11:39
สอบราคาซื้อพลาสเตอร์ใส จำนวน 4,000 กล่อง อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 11:36
สอบราคาซื้อถุงมือยางแบบไม่ปราศจากเชื้อโรค ชนิดไม่มีแป้ง อังคาร, 18 ธันวาคม, 2012 - 16:59
สอบราคาซื้อถุงมือยางแบบไม่ปราศจากเชื้อโรค ชนิดมีแป้ง อังคาร, 18 ธันวาคม, 2012 - 16:55
ประกวดราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ Barcode เบอร์โลหิต อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 18:05
ประกวดราคาจะซื้อจะขาย ชุดตรวจแบบ Caseet หรือ Card สำหรับตรวจ ABO/Rh/Reverse Grouping และตรวจ Anti-Human Globulin Anti-IgG,-C3d polyspecific อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:42
ประกวดราคาจะซื้อจะขาย Whole blood leukocyte removal filter อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:31
ประกวดราคาจะซื้อจะขาย ชุดเจาะเก็บพลาสมา อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:28
สอบราคาจ้างบำรุงรัษาเชิงป้องกันระบบควบคุมห้องสะอาด อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:23
สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:19
สอบราคาซื้อ ตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด 2-6 องศา อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:15
สอบราคาซื้อ One-way valve connector อังคาร, 20 พฤศจิกายน, 2012 - 15:12
ประกวดราคาซื้อ ถุงพลาสติกใส จำนวน 27,100 กิโลกรัม และถุงพลาสติกสี จำนวน 1,750 กิโลกรัม พุธ, 7 พฤศจิกายน, 2012 - 15:35
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา อังคาร, 6 พฤศจิกายน, 2012 - 11:21

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net