ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดทางโลหิตวิทยา อังคาร, 21 สิงหาคม, 2012 - 09:21
ประกวดราคาซื้อ เครื่องผนึกฝาครอบอัตโนมัติ จันทร์, 20 สิงหาคม, 2012 - 16:24
ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเม็ดโลหิตแดงชนิดมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำ จันทร์, 20 สิงหาคม, 2012 - 15:55
สอบราคาซื้อ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร อังคาร, 14 สิงหาคม, 2012 - 08:44
สอบราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) อังคาร, 14 สิงหาคม, 2012 - 08:36
สอบราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม อังคาร, 14 สิงหาคม, 2012 - 08:34
สอบราคาซื้อ โปรแกรมสำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบ Inverted Phase Contrast อังคาร, 14 สิงหาคม, 2012 - 08:32
สอบราคาซื้อ เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดโลหิตอัตโนมัติ อาทิตย์, 12 สิงหาคม, 2012 - 16:24
สอบราคาซื้อ ตู้แช่แข็ง -80ํC พุธ, 1 สิงหาคม, 2012 - 17:32
สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทยสอบราคาจ้างพนักงานขับรถ 1 คน(เริ่ม1 ต.ค. 55 ถึง 30 ก.ย. 56) พุธ, 1 สิงหาคม, 2012 - 16:54
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่าย Internet ระยะที่ 2 พฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม, 2012 - 11:16
สอบราคาซื้อ ตู้แช่แข็ง -80ํC จันทร์, 2 กรกฎาคม, 2012 - 13:59
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตขาวในผลิตภัณฑ์ Leucoreduced blood พุธ, 27 มิถุนายน, 2012 - 10:41
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ พุธ, 27 มิถุนายน, 2012 - 10:33
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะประกวดราคาจัดทำห้องคลีนรูม จันทร์, 25 มิถุนายน, 2012 - 11:07
สำนักงานอาสากาชาด ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน, 2012 - 11:25
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสอบราคาซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน, 2012 - 09:33
ประกาศศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พฤหัสบดี, 14 มิถุนายน, 2012 - 15:07

สวทช.nectecSCBInet