ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 54 เตียง จันทร์, 30 มิถุนายน, 2014 - 16:02
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องงานระบบอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ จำนวน 1 งาน จันทร์, 30 มิถุนายน, 2014 - 16:00
สำนักงานตรวจสอบ ประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋ง 2 ตอน จำนวน 1 คัน พฤหัสบดี, 26 มิถุนายน, 2014 - 09:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศุกร์, 20 มิถุนายน, 2014 - 14:15
ศูนย์บริการดลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 40kVA จำนวน 1 ชุด ศุกร์, 20 มิถุนายน, 2014 - 14:12
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 275 กล่อง ศุกร์, 20 มิถุนายน, 2014 - 14:11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐานและจัดจ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม จันทร์, 16 มิถุนายน, 2014 - 15:39
สำนักงานอาสากาชาด ขายทอดตลาดจักรยานยนต์ พฤหัสบดี, 5 มิถุนายน, 2014 - 10:56
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 กลุ่ม ศุกร์, 30 พฤษภาคม, 2014 - 09:33
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพลาสมาและคลังสินค้า จำนวน 1 งาน ศุกร์, 30 พฤษภาคม, 2014 - 09:11
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตทางโลหิตวิทยา จำนวน 224,000 tests ศุกร์, 30 พฤษภาคม, 2014 - 09:09
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 7 เครื่อง ศุกร์, 30 พฤษภาคม, 2014 - 09:07
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาซื้อยาธาตุเหล็ก จำนวน 50,000,000 เม็ด ศุกร์, 30 พฤษภาคม, 2014 - 09:04
สำนักงานตรวจสอบ สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน พฤหัสบดี, 15 พฤษภาคม, 2014 - 09:49
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน พฤหัสบดี, 1 พฤษภาคม, 2014 - 10:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ซองลามิเนต จำนวน 282,000 ใบ จันทร์, 24 มีนาคม, 2014 - 09:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ถุงชุดสำหรับบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มล. แบบ Top and Bottom System จำนวน 859,200 ใบ จันทร์, 24 มีนาคม, 2014 - 09:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HLA ด้วยเทคนิค Microbead SSO (HLA-DNA by SSO kit) จำนวน 9 รายการ จันทร์, 24 มีนาคม, 2014 - 09:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ถุงบรรจุโลหิตสำหรับเก็บรักษาเกล็ดโลหิตได้นาน 5 วัน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มล. จำนวน 93,600 ใบ จันทร์, 24 มีนาคม, 2014 - 09:38
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ ตลับยนับจำนวนครั้งหรือใบมีด (เวเฟอร์) สำหรับใช้ในการตัดและเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตแบบปราศจากเชื้อ จำนวน 428,100 ครั้ง/ใบ จันทร์, 24 มีนาคม, 2014 - 09:36

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net