ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกวดราคาปรับปรุงห้องคลีนรูมศูนย์ดวงตา จันทร์, 24 เมษายน, 2017 - 09:22
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับคัดเลือกผู้บริจาคในงานปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต พุธ, 12 เมษายน, 2017 - 09:56
สำนักงานอาสากาชาด ประกาศสอบราคาซื้อทองคำ สำหรับเป็นรางวัลพฤกษากาชาด ประจำปี 2560 พุธ, 5 เมษายน, 2017 - 15:23
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017 - 17:40
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017 - 17:37
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณหลักและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ พุธ, 8 มีนาคม, 2017 - 10:31
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง การสอบราคาจ้างทำเสื้อ"โครงการแล้งนี้ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต อังคาร, 7 มีนาคม, 2017 - 09:51
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์และจัดซื้อพัสดุ จำนวน 4 กลุ่ม ครั้งที่ 2 ศุกร์, 3 มีนาคม, 2017 - 10:48
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาธาตุเหล็ก จำนวน 80,000,000 เม็ด ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์, 2017 - 17:03
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 11,500 กิโลกรัม ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 10:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สติ๊กเกอร์พิมพ์ประวัติผู้บริจาคโลหิต พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 10:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรร์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 10:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อAlbumin 30% Bovine Serum จำนวน 55 ขวด อังคาร, 14 กุมภาพันธ์, 2017 - 15:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อAnti-D โคลน RUM-1 จำนวน 30,000 มิลลิลิตร อังคาร, 7 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ Centrifuge 5810R จำนวน 1 เครื่อง อังคาร, 7 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้เก็บน้ำยาอุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง อังคาร, 7 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปี๊บเปล่า จำนวน 40,000 ใบ อังคาร, 7 กุมภาพันธ์, 2017 - 15:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์ทดลอง ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 12:00

สวทช.SCBInet