ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 10:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สติ๊กเกอร์พิมพ์ประวัติผู้บริจาคโลหิต พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 10:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรร์เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2017 - 10:42
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อAlbumin 30% Bovine Serum จำนวน 55 ขวด อังคาร, 14 กุมภาพันธ์, 2017 - 15:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อAnti-D โคลน RUM-1 จำนวน 30,000 มิลลิลิตร อังคาร, 7 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:08
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ Centrifuge 5810R จำนวน 1 เครื่อง อังคาร, 7 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:04
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้เก็บน้ำยาอุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง อังคาร, 7 กุมภาพันธ์, 2017 - 16:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปี๊บเปล่า จำนวน 40,000 ใบ อังคาร, 7 กุมภาพันธ์, 2017 - 15:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์ทดลอง ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 12:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองแอนติบอดีต่อเม็ดโลหิตแดง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดขวดบรรจุน้ำยา ขนาด 10 ML. จำนวน 450,000 ชุด จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม DNA (DNA Extraction) จำนวน 24,000 ชุดทดสอบ จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ SWABSTICK With 2% And 70% Alocohol ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวก่อนเจาะโลหิต จำนวน 1,162,500 ซอง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:52
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาวิตามิน B1-6-12 สำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2,400,000 เม็ด จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:49
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Folic-Acid สำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2,400,000 เม็ด จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดน้ำยา PRA CLASS I จำนวน 250 ชุดทดสอบ และชุดน้ำยา PRA CLASS II จำนวน 250 ชุดทดสอบ จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับปลอดเชื้อ ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 800,000 ซอง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 INCUBATOR จำนวน 2 ตู้ จันทร์, 9 มกราคม, 2017 - 14:22
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ (AUTOMATIC BLOOD MIXRE) จำนวน 1 เครื่อง จันทร์, 9 มกราคม, 2017 - 14:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดโลหิตอัตโนมัติ (AUTOMATIC BLOOD CELL WASHER) จำนวน 2 เครื่อง จันทร์, 9 มกราคม, 2017 - 14:13

สวทช.SCBInet