ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์ทดลอง ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 12:00
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองแอนติบอดีต่อเม็ดโลหิตแดง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดขวดบรรจุน้ำยา ขนาด 10 ML. จำนวน 450,000 ชุด จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม DNA (DNA Extraction) จำนวน 24,000 ชุดทดสอบ จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ SWABSTICK With 2% And 70% Alocohol ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวก่อนเจาะโลหิต จำนวน 1,162,500 ซอง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:52
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาวิตามิน B1-6-12 สำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2,400,000 เม็ด จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:49
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Folic-Acid สำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2,400,000 เม็ด จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดน้ำยา PRA CLASS I จำนวน 250 ชุดทดสอบ และชุดน้ำยา PRA CLASS II จำนวน 250 ชุดทดสอบ จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:39
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับปลอดเชื้อ ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 800,000 ซอง จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 11:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 INCUBATOR จำนวน 2 ตู้ จันทร์, 9 มกราคม, 2017 - 14:22
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ (AUTOMATIC BLOOD MIXRE) จำนวน 1 เครื่อง จันทร์, 9 มกราคม, 2017 - 14:18
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดโลหิตอัตโนมัติ (AUTOMATIC BLOOD CELL WASHER) จำนวน 2 เครื่อง จันทร์, 9 มกราคม, 2017 - 14:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า (PLATELET AGITATOR AND INCUBATOR/PLATELET INCUBATOR) 192 ถุง จำนวน 1 ตู้ จันทร์, 9 มกราคม, 2017 - 13:59
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ และจัดซื้อพัสดุ จำนวน 4 กลุ่ม พุธ, 28 ธันวาคม, 2016 - 16:21
สำนักงานจัดหารายได้ สอบราคาจ้างพิมพ์ แผ่นพับ ซองและซองบริการธุรกิจตอบรับ พุธ, 28 ธันวาคม, 2016 - 15:23
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องสอบราคาเช่าใช้สื่อสัญญาณความเร็วสูง อังคาร, 27 ธันวาคม, 2016 - 14:16
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องสอบราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พุธ, 14 ธันวาคม, 2016 - 13:05
จัดซื้อจัดจ้างงานรื้อถอนอาคารตึกแถวเลขที่ 62/117 จำนวน 1 หลัง ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ศุกร์, 9 ธันวาคม, 2016 - 14:26
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาเครื่องเชื่อมสายถุงชนิด 4 จุด แบบตั้งโต๊ะ จันทร์, 28 พฤศจิกายน, 2016 - 13:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ตลับหมึก (Toner) สำหรับเครืองพิมพ์ (HP) พุธ, 23 พฤศจิกายน, 2016 - 11:00

สวทช.SCBInet