ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบำเพ็ญกุศลให้อดีตประธานฯ และสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้งที่ล่วงลับไปแล้ว
วันที่ 29 ตุลาคม 2555  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ  ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้อดีตประธานฯ และสมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ตลอดจนผู้บริจาคโลหิตที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีนายแพทย์ฉันทกรณ์ ...
จันทร์, 29 ตุลาคม, 2012 - 16:14
ขอเชิญประชุมวิชาการ "Transfusion related acute lung injury (TRALI) : Two - case report from Sanpasitthiprasong Hospital and literature review"
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการวิชาการ ในคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9/2555 เรื่อง "Transfusion related acute lung injury (TRALI) : Two - case report from Sanpasitthiprasong...
จันทร์, 29 ตุลาคม, 2012 - 15:03
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2555 เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี อุดหนุนสินค้าผู้ประสบภัย เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง
          เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ และ...
จันทร์, 29 ตุลาคม, 2012 - 14:51
โครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ
วันที่ 27 ตุลาคม  2555  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์บริการโลหิต และศูนย์ดวงตา ร่วมกับ รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์...
จันทร์, 29 ตุลาคม, 2012 - 14:23
อาสายุวกาชาด เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติคุณ “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ”
            นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย แสดงความยินดีกับ นายศิวนัท  กาวีวน ประธานชมรมอาสายุวกาชาด และนายวรากร  มลฑาทิพย์ อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด...
จันทร์, 29 ตุลาคม, 2012 - 09:24
โครงการ "Test and Treat" ศึกษาอัตราเข้ารับการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV
          ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของการตรวจหาเชื้อ HIV อย่างสม่ำเสมอและให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ทันทีเมื่อติดเชื้อ...
ศุกร์, 26 ตุลาคม, 2012 - 14:21
ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ
  นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายสมพร สถิตย์ภูมิ นายอำเภอรัษฎา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบรถเข็นและถุงยังชีพสภากาชาดไทย ให้เด็กหญิงธันยชนก วานิจ ซึ่งพิการทางร่างกาย หัวใจรั่ว แขนขาอ่อนแรง...
ศุกร์, 26 ตุลาคม, 2012 - 11:20
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล
          ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีตารางการฝึกอบรม ดังนี้      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  11 – 15...
ศุกร์, 26 ตุลาคม, 2012 - 10:40
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 13 รอบ “ชิงชนะเลิศ”
          นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันเป็นประธาน ใน “...
ศุกร์, 26 ตุลาคม, 2012 - 09:56
ป๋อ-ณัฐวุฒิ ร่วมเสวนาเรื่อง "การแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" ในงาน "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก"
         ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ ร่วมเสวนากับทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" ในงาน "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก" ในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 07...
พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม, 2012 - 10:30

สวทช.nectecSCBInet

Power By 3Cats.net