ข่าวประชาสัมพันธ์

มอ. วิทยาเขตตรัง จัดโครงการอบรมพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
        นางปิยพรรณ  กาฬวงศ์ และนายสถาพร  มุ่งเพียงมั่น วิทยากรยุวกาชาดจังหวัดตรัง ร่วมให้การอบรมอาสายุวกาชาด ในโครงการอบรมพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งจัดโดยงานสวัสดิการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2557...
จันทร์, 24 มีนาคม, 2014 - 09:18
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และ ธ.ก.ส. มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บ
            นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเลย  เป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า...
จันทร์, 24 มีนาคม, 2014 - 09:11
กรีนเวฟ รวมพลอาสาบริจาคเลือด Green Volunteers 1,000 อาสา 100,000 ซี.ซี.
 วันที่ 23 มีนาคม 2557 สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรีนเวฟ 106.5 FM. จัดกิจกรรม "รวมพล Green Volunteers 1,000 อาสา 100,000 ซี.ซี. ...ให้โดยไม่ต้องใช้เงิน” โดยมี แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ...
จันทร์, 24 มีนาคม, 2014 - 09:05
ร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 30  พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย
ศุกร์, 21 มีนาคม, 2014 - 11:03
สร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม
                    วันที่ 21 มีนาคม 2557 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม ภาคตะวันตก พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท...
ศุกร์, 21 มีนาคม, 2014 - 08:51
ตลาดนัดรถไฟ ช่วยผู้ป่วยโรคตายากไร้
            ผู้แทนตลาดนัดรถไฟ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ...
พฤหัสบดี, 20 มีนาคม, 2014 - 16:00
กิจกรรมอบรม สัมมนา ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด
          นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายภาคบริการ และความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวกลุ่มภาคตะวันออกไทย-กัมพูชา-เวียดนาม เพื่อรองรับ AEC ...
พฤหัสบดี, 20 มีนาคม, 2014 - 13:57
รพ.จุฬาฯ คัดเลือกผู้ชนะการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี 2557
รพ.จุฬาฯสภากาชาดไทย จัดงานตัดสินการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี 2557               วันที่ 19 มีนาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานตัดสินการประกวดสุขภาพเด็ก...
พฤหัสบดี, 20 มีนาคม, 2014 - 10:13
พิธีเปิดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557
วันที่ 19 มีนาคม 2557  แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 Theme: Update and Progress in Transfusion Medicine...
พุธ, 19 มีนาคม, 2014 - 16:19
รับมอบโทรทัศน์ LCD เพื่อใช้ในกิจการสภากาชาดไทย
          นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รับมอบโทรทัศน์ แอลซีดี จำนวน 15 เครื่อง รวมมูลค่า 164,850 บาท จากคุณพิเชษฐ์ ธีราโมกข์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการดำเนินงาน บริษัท ซีทีเอช  จำกัด (...
พุธ, 19 มีนาคม, 2014 - 13:31

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net