ข่าวประชาสัมพันธ์

กาชาดมอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนด้อยใอกาส จ.นราธิวาส
          พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางเลขา  ซื่อธานุวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส...
พฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม, 2012 - 13:01
สภากาชาดไทย ร่วมแสดงความขอบคุณและยินดีในโอกาสครบรอบ 41 ปี นสพ.บ้านเมือง
            วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมืองก้าวสู่ปีที่ 41 โอกาสนี้ คุณชัยวัฒน์ อยู่น้อย บรรณาธิการข่าวกทม.สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์บ้านเมือง...
พุธ, 23 พฤษภาคม, 2012 - 16:48
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ บริจาคโลหิตวันวิสาขบูชา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิต ในโครงการ  “อิ่มบุญ อิ่มใจ บริจาคโลหิต วันวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ 2-4  มิถุนายน  2555    เวลา 08.30-15.30 น. ณ...
พุธ, 23 พฤษภาคม, 2012 - 09:25
คณะอาจารย์ ม.หอการค้าไทย ศึกษาดูงานการขนส่งและแจกจ่ายสิ่งของในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
          นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ...
อังคาร, 22 พฤษภาคม, 2012 - 14:48
โครงการยิ้มสวยเสียงใส ให้บริการผ่าตัด-รักษา ที่ จ.นราธิวาส
          นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น  ...
อังคาร, 22 พฤษภาคม, 2012 - 14:26
กาชาดจัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยให้แก่นักเรียน จ.อุทัยธานี
          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ปลัดจังหวัดอุทัยธานี และ นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ...
อังคาร, 22 พฤษภาคม, 2012 - 11:07
ผอ.สำนักงานยุวกาชาดฯ เปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management)
          สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management:KM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน...
อังคาร, 22 พฤษภาคม, 2012 - 10:04
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทระบบกลาง (Admission)
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทระบบกลาง (Admission) ดังมีรายนามต่อไปนี้ มารายงานตัวที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ณ โถงตึกราชูปถัมภ์ ชั้นล่าง ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555  เวลา 07.30...
จันทร์, 21 พฤษภาคม, 2012 - 13:37
รวมกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด
    เรือเอกไพโรจน์ ศรีอำไพ ผู้บังคับกองร้อยที่ 536 (ชค.3) นำทหารพรานและอาสาสมัครทหารพราน ร่วมพัฒนาพื้นที่ในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 119 ปี สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้...
จันทร์, 21 พฤษภาคม, 2012 - 13:33
กาชาดจัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัย ให้แก่นักเรียน จ.นนทบุรี
            พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เยี่ยม “...
จันทร์, 21 พฤษภาคม, 2012 - 11:12

สวทช.nectecSCBInet