ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวใน จ.สกลนคร พระราชทานผ้าห่มและเสื้อกันหนาวเด็ก
          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภาวะความหนาวเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้ จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน...
พฤหัสบดี, 31 มกราคม, 2013 - 09:26
งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ "ฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน"
งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ แนวคิดการจัดงาน คือ "ฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก
พุธ, 30 มกราคม, 2013 - 10:29
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แด่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณพรนภา ลำเลียงพล หัวหน้างานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อัญเชิญ...
อังคาร, 29 มกราคม, 2013 - 18:06
กิจกรรมการอบรมและเยี่ยมชม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
  พลโทหฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดการอบรม มี ศ.ดร.กนก  จุยดำวงศ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และ พลเรือตรีวัชภา  พวงไสว  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด...
อังคาร, 29 มกราคม, 2013 - 13:34
19 ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แด่ผู้บริจาคอวัยวะที่สละช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
        ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรอคอยรับน้ำใจที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ด้วยกัน ให้ทุกคนสามารถทำความดีได้แม้ในยามที่ชีวิตสิ้นสูญไปแล้ว และเพื่อผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้...
อังคาร, 29 มกราคม, 2013 - 11:37
Three Men & The Dreamgirls สนับสนุนโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
          ดีเจฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจสื่อ) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากการจัดคอนเสิร์ต Three Men & The Dreamgirls...
อังคาร, 29 มกราคม, 2013 - 10:57
โครงการตรวจวัดสายตาฟรีสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
          ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เปิด “โครงการตรวจวัดสายตาฟรี สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย” โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์ และจักษุมาตร หากมีปัญหาสายตาสั้น ยาว...
อังคาร, 29 มกราคม, 2013 - 10:40
สภากาชาดไทยบรรเทาภัยหนาว จ.ร้อยเอ็ด
          พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด...
จันทร์, 28 มกราคม, 2013 - 16:35
หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง พัฒนางานสภากาชาดไทย
  สภากาชาดไทย จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 15 พัฒนาเชิงรุกผู้บริหารให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย                                ...
จันทร์, 28 มกราคม, 2013 - 15:17
91 ปี ยุวกาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม 91ปี ยุวกาชาดฯ ปลุกจิตสำนึกการเป็นพลังอาสา                                             ...
จันทร์, 28 มกราคม, 2013 - 14:52

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net