ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต...
พฤหัสบดี, 27 ธันวาคม, 2012 - 10:56
สภากาชาดไทย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ทรู วิชั่นส์
  สภากาชาดไทย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2556 สถานีโทรทัศน์ ทรู วิชั่นส์ โอกาสนี้นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสำนักงานบริหาร เป็นผู้แทนมอบกระเช้าให้แก่ คุณมัชรี ศรีหาวงศ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการโต๊ะข่าวสังคม...
อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 17:02
ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร นำกระเช้าเข้าอวยพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
วันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร นำกระเช้าเข้าอวยพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1...
อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 14:53
ขยายเวลาประกวดโปสเตอร์โครงการ “65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดินฯ ” ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดโปสเตอร์รณรงค์การบริจาคโลหิตในโครงการ “65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต  ถวายพ่อของแผ่นดิน  ฉลอง 120 ปี  สภากาชาดไทย” เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคโลหิต...
อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 10:59
คณบดีสำนักแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมพบสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร แพทย์จุฬาฯ
          รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานต้อนรับศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.ดร. วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีสำนักแพทยศาสตร์...
อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 09:27
แพทย์ประจำฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา ให้สัมภาษณ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า แก่นิสิตจุฬาฯ
          แพทย์หญิงสุดา สีบุญเรือง แพทย์ประจำฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นิสิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์...
อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 09:17
ครบรอบ 22 ปี สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
             นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 22 ปี สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ...
อังคาร, 25 ธันวาคม, 2012 - 09:03
พสกนิกรชาวไทยเดินทางมาถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย                                         ...
จันทร์, 24 ธันวาคม, 2012 - 16:55
สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ โครงการรับตรง CRIRD–ODOD – โอลิมปิกวิชาการ -โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ
               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตร “แพทยศาสตรบัณฑิต”...
จันทร์, 24 ธันวาคม, 2012 - 16:37
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่เด็กด้อยโอกาสบ้านตะวันใหม่ สมุทรปราการ
          แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
จันทร์, 24 ธันวาคม, 2012 - 16:05

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net