ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทักษะวิทยากรยุวกาชาดในการสอนปฐมพยาบาล
                    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทักษะวิทยากรยุวกาชาดในการสอนปฐมพยาบาล...
จันทร์, 3 มีนาคม, 2014 - 16:04
มอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และยิ้มสวย เสียงใสฯ
              มร.จอห์น เคจเดนเนอร์ ผู้จัดการใหญ่บริษัทแอสคอทท์ ประเทศไทย ร่วมกับ CapitaLand Hope Foundation มอบเงินจำนวน 12,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
จันทร์, 3 มีนาคม, 2014 - 15:29
ปิดปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร “ศาลาราชการุณย์”
          สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย จะทำการปิดปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร “ศาลาราชการุณย์” พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด...
จันทร์, 3 มีนาคม, 2014 - 15:15
รายการ เปิดบ้านกาชาด On Social Media เทป 4 ตอน แกนนำด้านเอดส์
  รายการ เปิดบ้านกาชาด On Social Media เทป 4 ตอน แกนนำด้านเอดส์     สามารถรับชมได้ที่นี่ครับ http://www.youtube.com/watch?v=eiPMSsktyDs&feature=youtu.be
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2014 - 17:58
สื่อประชาสัมพันธ์ รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน กำเนิดเครื่องหมายกาชาด (เทป2)
  สื่อประชาสัมพันธ์ รายการ สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย ตอน กำเนิดเครื่องหมายกาชาด (เทป2)      สามารถรับชมได้ที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=mZpOeE9dfDg
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2014 - 11:35
สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับบุคลากร สภากาชาดไทย
          สามารถรับชมได้ที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=_mMEOYpyQz4&feature=youtu.be
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2014 - 11:21
Inlingua สนับสนุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
                  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน  1,000,000 บาท จากคุณนัชชา ต่อเทียนชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท Inlingua พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนโครงการจักษุศัลยกรรม...
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2014 - 11:11
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ความไม่สงบ
              นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ความสงบทางการเมือง ณ ห้องประชุม ชั้น 5...
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2014 - 11:09
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 18
โครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร  รุ่นที่ 18   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรม...
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2014 - 11:09
พิธีมอบป้ายประกาศผลการรับรองขั้นมาตรฐาน ระบบการต้านยาเสพติด QAD
  สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานฯและใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบ ระดับผู้บริหารและครูแกนนำ   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย...
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2014 - 10:35

สวทช.SCBInet

Power By 3Cats.net