ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ บรรยายเรื่องการบริจาคอวัยวะ ให้แก่นายตำรวจ
     นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย บรรยายให้ความรู้เรื่องการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ  ให้แก่ นายตำรวจ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 130 จำนวน 172 คน  ณ ห้องประชุมฤทธิฤาชัย...
พฤหัสบดี, 1 พฤษภาคม, 2014 - 14:27
ผลการตัดสินการประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต โครงการ BRAND’S Young Blood 2013
ผลการตัดสินการประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต โครงการ BRAND’S Young Blood 2013 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท คลิปวิดีโอ “ขอใจแลกโลหิต” โดยทีมลำโพงแตก...
พฤหัสบดี, 1 พฤษภาคม, 2014 - 11:09
สนง.ยุวกาชาดจัดอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
              เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภาากชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2557 ณ...
พุธ, 30 เมษายน, 2014 - 14:45
ขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม จ.เชียงราย
          สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะจัดโครงการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม ภาคเหนือ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...
พุธ, 30 เมษายน, 2014 - 14:37
รายงานการปฏิบัติงานศูนย์ดวงตา ประจำเดือนมีนาคม 2557
    ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2557 ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สรุปผลการปฎิบัติงาน ดังนี้   1.จำนวนดวงตาที่จัดเก็บทั้งหมด 77 ดวง 2.จำนวนดวงตาที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วพร้อมจัดสรร 59 ดวง 3....
พุธ, 30 เมษายน, 2014 - 14:18
เพาะเมล็ดพันธุ์ จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6
            นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด นำทีมวิทยาจารย์ ประกอบด้วย นางสาวเมธิณี จงศรี นายธัชตะวัน เกษกานดา พร้อมด้วยกุลธิดากาชาด ประจำปี 2556 และอาสายุวกาชาด นางสาวทิวาภรณ์ กาญจนมยูร...
พุธ, 30 เมษายน, 2014 - 13:58
ภาพถ่ายเพื่อการเยียวยาผู้ป่วย
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  เปิดตัวโครงการ ART Care ภาพถ่ายเพื่อการเยียวยาผู้ป่วย และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ดียิ่งขึ้น                            ...
พุธ, 30 เมษายน, 2014 - 08:03
ประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5 (2/57)
                                                                 นายเตช บุนนาค...
อังคาร, 29 เมษายน, 2014 - 14:18
วันพยาบาลสากล 2557 ภายใต้แนวคิด พยาบาล : พลังสู่การเปลี่ยนแปลง ขุมพลังแห่งสุขภาวะ
          ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “พยาบาล : พลังสู่การเปลี่ยนแปลง ขุมพลังแห่งสุขภาวะ” (Nurses : A Force for...
อังคาร, 29 เมษายน, 2014 - 11:04
เชิญร่วมกิจกรรมวันรณรงค์โรคหืดโลก ฟรี!
          วันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 12.00– 16.00 น. มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย จัดงาน “วันรณรงค์โรคหืดโลก (World Asthma day)” ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ...
อังคาร, 29 เมษายน, 2014 - 10:45

สวทช.SCBInet