โครงการอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด"

 

 

 

 

 

 

      เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน  2554  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประภาศ  บุญยินดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดและนางธีรวรรณ  บุญยินดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม

สวทช.SCBInet