กลุ่มบริษัทซียูอีแอล จำกัด และ บริษัทยูนิไทย จำกัด ร่วมช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 168,125 บาท จาก คุณชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทซียูอีแอล จำกัด และ คุณภาพร เทพรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทยูนิไทย จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สวทช.SCBInet