โครงการฝึกอบรมหลักตูลต่างๆประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2560 จำนวน 26 หลักสูตร

- เมษายน จำนวน 9 หลักสูตร

- พฤษภาคม จำนวน 17 หลักสูตร

 

Attachmentขนาด
และพฤษภาคม 2560 จำนวน 26 หลักสูตร-1.pdf959.05 KB

สวทช.SCBInet