ร่วมสร้างพลังน้ำใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ “ให้ความรัก...ได้ความสุข...กับช่อง 3...ปีที่ 8”

 

ขอเชิญร่วมสร้างพลังน้ำใจด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ ให้ความรัก...ได้ความสุข...กับช่อง 3...ปีที่ 8”  ระหว่างวันที่ 9 - 22 มกราคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี  ราชบุรี  นครราชสีมา ขอนแก่น  อุบลราชธานี  นครสวรรค์ พิษณุโลก  เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา  งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์  พร้อมรับปฏิทินดารา ช่อง 3แบบตั้งโต๊ะ เป็นที่ระลึก 

สวทช.SCBInet