แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตกาชาดภาค 5, 6 และ 7

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 5 ภาค 6 และภาค 7   ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554    เวลา 15.15 น. ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
         ทั้งนี้  เหล่ากาชาดจังหวัดภาค  5  ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม  นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  และศรีสะเกษ    เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6  ประกอบด้วย   สกลนคร   อุดรธานี   ขอนแก่น    หนองคาย  หนองบัวลำภู  และเลย   เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ประกอบด้วย   อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  นครพนม มุกดาหาร ยโสธร และ ร้อยเอ็ด      รวมทั้งสิ้น 19   จังหวัด                 

สวทช.SCBInet