เลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมครัวเคลื่อนที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี


นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมครัวเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ณ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อดูความพร้อมในการให้การช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยต้องการด้วย

สำหรับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ได้มาตั้งครัวเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นจังหวัดที่ 3 ต่อจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะปฏิบัติงานปรุงอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ราษฏรในจังหวัดสุราษฎรณ์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยจะมาตั้งครัวประกอบอาหารพร้อมรับประทานแล้ว หน่วยรถผลิตน้ำดื่มของสภากาชาดไทย ก็กำลังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อผลิตน้ำสะอาดสำหรับปรุงอาหารให้กับมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อปรุงอาหารสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดสงขลา  และสภากาชาดไทยยังได้จัดส่งเรือท้องแบนไปให้บริการแก่ประชาชนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 4 ลำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 3 ลำ  รวมถึงรถสื่อสาร จำนวน 1 คัน ซึ่งจอดอยู่ที่ศาลากลาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี


คณะผู้บริหารของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด
ตรวจเยี่ยมครัวเคลื่อนที่ในครั้งนี้ด้วย

 

 

สวทช.SCBInet