โครงการอบรมอาสายุวกาชาดด้านการปฐมพยาบาล (พื้นที่ประสบอุทกภัย) รุ่นที่ 6

 

 

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดด้านการปฐมพยาบาล (พื้นที่ประสบอุทกภัย) รุ่นที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นางธนพร ส่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ

        การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการ ปฐมพยาบาล การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาชาดให้แก่อาสายุวกาชาด ให้สามารถสร้างและขยายเครือข่ายหน่วยปฐมพยาบาลภายในพื้นที่อุทกภัย และรองรับการเกิดภัยพิบัติในอนาคตต่อไป

สวทช.SCBInet