เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้รับรางวัล Henry Davison Award เนื่องในการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหพันธ์สภากาชาดฯ ครั้งที่ 19

15 พฤศจิกายน 2556  ณ นครซิดนีย์ :

          นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย   ได้รับรางวัล Henry Davison  Awardซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูสภากาชาด และหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่น อุทิศตนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เดือดร้อน และด้อยโอกาส อีกทั้งยังมีผลงานดีเด่นในการเสริมสร้างศักยภาพของสภากาชาดของตนเอง ซึ่งการมอบรางวัล ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ครั้งที่  19  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-15 พฤศจิกายน 2556  ณ นครซิดนีย์  เครือรัฐออสเตรเลีย 

          รางวัลเฮนรี่ เดวิสัน เป็นรางวัลที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Henry Davisonผู้ก่อตั้งสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  ( International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies- IFRC)  การมอบรางวัลจะจัดขึ้นทุก  2 ปี ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และมีการมอบรางวัลครั้งละไม่เกิน 5 รางวัล การมอบรางวัลครั้งแรกมีขึ้นในปี 2548 และต่อมาในปี  2550, 2552  และ 2554 รวมรางวัลที่มอบไปแล้ว 14 รางวัล ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับรางวัลที่ผ่านมา อาทิ อดีตประธานสภากาชาดสาธารณรัฐเกาหลี อดีตเลขาธิการสภากาชาดกัมพูชา อดีตประธานสภากาชาดสเปน เป็นต้น

          สำหรับในปี  2556 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลได้แก่ เลขาธิการสภากาชาดไทย อดีตประธานสภากาชาดเอธิโอเปีย และนาย  George Weber  และอดีตเลขาธิการ  IFRC  โดยการมอบรางวัลจะประกอบไปด้วยเหรียญและประกาศนียบัตร  โดยได้จัดให้มีการมอบรางวัลในพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหพันธ์สภากาชาดฯ  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 

สวทช.SCBInet