สภากาชาดไทย ร่วมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

 

        วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.30 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย จัดงานมุทิตาจิตฉลองพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในงานฉลองพระชันษา 100 ปี และทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นประธานจัดผ้าป่าสามัคคี 84,000 กอง เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป ให้อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า การรับบริจาคโลหิต การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช การลงนามถวายพระพร การบรรยายพิเศษเรื่อง “ใส่บาตรอย่างไร ได้บุญ ไกลโรค” และมีศิลปินดารานักร้องร่วมรณรงค์รับบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระกุศล และการออกร้านอาหารเลี้ยงประชาชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2256-4409 และ 0-2256-4260

 

        และสภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดตราด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสพระชันษาครบ 100 ปี  โดยมีการจัดกิจกรรมติดตั้งพระรูปและโต๊ะหมู่บูชา วางพานพุ่ม ถวายสักการะลงนามถวายพระพร ณ ศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษาครบ 100 ปี ริมถนน 318 บริเวณหน้าศูนย์ราชการุณย์ฯ  จัดนิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ และส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ปลูกกล้วยไม้พิ้นเมืองจังหวัดตราด ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 110,000 ตัว ลงในบึงบัวเขาล้าน โดยมี นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2556

สวทช.SCBInet