นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเป็นวิทยากรในประชุมวิชาการ "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา"

                                                            

 

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556  ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้รับเกียรติจาก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มาแบ่งบันประสบการณ์การช่วยเหลือ เกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นไทย ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา” จัดโดยภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์  ณ หอประชุมศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

                         

 

                         

 

สวทช.SCBInet