บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบ เครื่องดื่ม โออิชิ กรีนที และแซนด์วิชโออิชิ พร้อมนำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น. นางสาวกฤศธร องค์ติลานนท์ หัวหน้าฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบ เครื่องดื่ม โออิชิ กรีนที แคน จำนวน 4,800 กระป๋องและแซนด์วิชโออิชิ จำนวน 1,000 ชิ้น จากนายอนิรุทธิ์ มหธร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้ผู้บริจาคโลหิตในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 พร้อมนำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 

สวทช.SCBInet