“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ประจำปี 2555” สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

 

“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ประจำปี 2555”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักพระราชวัง (โรงละคร) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ประจำปี 2555” อุดหนุนสินค้าผู้ประสบภัย เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2555   ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00น. ณ วังสวนกุหลาบ รายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำรายได้ช่วยผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

ในปีนี้เน้นแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราชดำริ เช่น อาหารปลอดภัยในชุมชนเมือง และชุมชนชนบท เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองทั้งในยามปกติ และในยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ภายในงานมีการเปิดตัว ร้านผลพลอยพอเพียง เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ที่ใช้หลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นผลผลิตจากชาวบ้าน ที่มูลนิธิ เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูอาชีพ นำผลพลอยได้จากการทำงานหาเลี้ยงชีพ ร่วมถึงการจัดจำหน่ายพืชผลเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ การสาธิตการปลูกพืชไร้ดิน โรงเรือนเห็ดอินทรีย์ช่วยน้ำท่วม และร้านค้าส่วนพระองค์ มีสินค้าฝีพระหัตถ์ยอดนิยม อาทิ ตับบด 3 สูตร ไส้กรอกหมูเห็ดเสวย และผักสดจากสวนครัวส่วนพระองค์

ส่วนสินค้าที่เป็นไฮไลท์ คือ ถ่ายอนามัย ฟอกอากาศ พร้อมทั้งข้าวสารพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณค่าทางอาหาร เป็นข้าวที่มีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน และโรคอ้วน

 

 

สวทช.SCBInet