งานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 55 : สภากาชาดไทย ใส่ใจชาวประชา สืบสานปณิธาน สมเด็จย่า

 

        สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายทันตกรรม และหน่วยสุขศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดงานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2555 ภายใต้หัวข้อ “ สภากาชาดไทย ใส่ใจชาวประชา สืบสานปณิธาน สมเด็จย่า ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์หลายรูปแบบ ตรวจสุขภาพฟรี พร้อมรับเซียมซีสุขภาพ ณ ตึก ภปร ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สวทช.SCBInet