สร้างกุศล เพลิดเพลิน ความรู้ คู่สุขภาพ เที่ยวงานวันแม่ที่สภากาชาดไทย

 

        เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2555 ประกอบด้วย

 

 

        สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยเวลา 11.00 น. ชมการรีดพิษงู ภายในเวทีสาธิตการรีดพิษ ตึก 4 มะเส็ง  และเวลา 14.30 น. ชมการสาธิตการจับงูหลากหลายชนิด พร้อมถ่ายรูปกับงูหลามบนอัฒจันทร์กลางแจ้ง

 

 

        พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย นอกจากจะมีการลงนามถวายพระพร ผ่านทางเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ยังประกอบไปด้วย

-การจัดแสดงพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงงานที่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบของสมุดภาพพระราชดำรัสและในรูปแบบของเสียง

-นำเสนอพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผ่านทางเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ 

-จัดแสดงสมุดภาพทรงงานที่ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ผ่านทางเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ 

-ฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านจอทวีขนาด 50 นิ้ว และสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ได้

-การจัดแสดง E-BOOK ภาพเก่าของสถานที่ หน่วยงาน บุคคลสำคัญ และภารกิจที่สำคัญของสภากาชาดไทย ฯลฯ

-และการจัดแสดง Virtual Map thai red cross society in living museum เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการเข้าใช้งานแผนที่ของสภากาชาดไทย ในรูปแบบของภาพเสมือนจริง

 

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถรับชมได้ที่พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย บริเวณสถานเสาวภาสภากาชาดไทย และสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและสืบค้นได้จากเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยhttp://thairedcross.livingmuseumthailand.com

 

 

        ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์ โลหิต ดวงตา อวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล

ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 5 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา และเชียงใหม่  

 

  

 

        โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
    
กิจกรรมที่ 1 : นิทรรศการ “ พระเกียรติเกื้อก้องหล้าสถาพร ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ตึก “ แพทยพัฒน์ ” เพื่อน้อมเกล้าฯถวายความจงรักภักดีและถวายกตัญญุตารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ ที่พระราชทานให้แก่  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่องเสมอมา
ประกอบด้วย นิทรรศการ 2 ชุด ได้แก่ ...

ชุดที่ 1) นิทรรศการ “ 80 พรรษา สภานายิกา สภากาชาดไทย ” เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับ ...
-    พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
-    การดำรงตำแหน่ง “ สภานายิกา ” สภากาชาดไทย
-    พระราชกรณียกิจ ในตำแหน่ง “ สภานายิกา” สภากาชาดไทย เกี่ยวกับ การต่างประเทศ , ศูนย์ราชการุณย์ , ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ และ รางวัลเชิดชูพระเกียรติคุณ ที่ทรงได้รับมา

 

ชุดที่ 2) นิทรรศการ “ แก้ว .. ตา .. ใจ ” กิจกรรมพิเศษ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สภานายิกา สภากาชาดไทย ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ ...
กิจกรรมที่ 1 : การบริการทางการแพทย์ชนิดพิเศษ “ แก้ว ... ตา ... ใจ ” เป็นการให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ที่ต้องอาศัยวิทยาการและความชำนาญของบุคลากรทางการแพทย์ทุกแขนง ด้วยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าทันสมัย เพื่อรักษาผู้ป่วย ซึ่งในภาวการณ์ปกตินั้น จำเป็นต้องใช้เวลาคอยนาน เพื่อรอรับการรักษา ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูง บริการทางการแพทย์พิเศษ “ แก้ว...ตา...ใจ ” นี้ จะให้บริการรักษาพยาบาลโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 10 โครงการย่อย ดังนี้ ...
 
1.    โครงการ “ ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในคนหูหนวก ”
2.    โครงการ “ เปลี่ยนกระจกตา ”
3.    โครงการ “ เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกแบบผ่านท่อ ”
4.    โครงการ “ ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทสมองรักษาโรคลมชัก ”
5.    โครงการ “ ผ่าตัดหูรูดเทียมชนิด male slings ”
6.    โครงการ “ ผ่าตัดโรคหลอดเลือดโป่งพอง ”
7.    โครงการ “ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหาร ”
8.    โครงการ “ MRI Sim เพื่อการวางแผนการฉายรังสี ”
9.    โครงการ “ รองเท้าสุขภาพสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ ”
10.  โครงการ “ คลอดบุตรกับจุฬาฯ”

 

กิจกรรมที่ 2 : การบริการทางวิชาการ
    2.1 การประชุมการพยาบาล
    2.2 การประชุมวิชาการประจำปี 2555 ครั้งที่ 51
    2.3 การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการสูติ-นรี
    2.4 หนังสือสร้างเสริมสุขภาพ“80 เรื่อง 800 คำถาม ” โดย คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

กิจกรรมที่ 3 : การบริการทางการแพทย์ประจำปี
ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยแบ่งออกเป็น
 
บริการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยไม่จำกัดจำนวน อาทิ ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง,วัดเส้นรอบเอว,วัดความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ แขน,วัดความดันโลหิตสูง-จับชีพจร,ตรวจหากรุ๊ปเลือด พร้อมทั้งแปลผลการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์,บริการตรวจสุขภาพเด็ก นอกจากนี้รพ.ยังได้จัดแพทย์แผนกต่างๆ บริการให้คำปรึกษาในด้านอายุรกรรม,โรคกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ด้านกุมารเวชกรรม,ตรวจภายในสตรีเพื่อคัดกรองภาวะมดลูกหย่อน และให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ฝึกปฏิบัติการบริหารอุ้งเชิงกรานในสตรีที่มีปัญหามดลูกหย่อน,ตรวจมะเร็งปาก มดลูก,ปรึกษาศัลยแพทย์ ตรวจมะเร็งเต้านม ร่วมฟังบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ผู้หญิงอยากรู้...มดลูกหย่อนหรือยัง?”เวลา 08.30-10.00 น. โดย รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะชีวิน และเวลา 10.30-12.00น. เรื่อง “โครงการพร้อมเกษียณ:จากวันแม่ถึงวันพ่อ”โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ และชมรมรักษ์หทัย (สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 80 ราย)  ที่ อาคาร ภปร 18และร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้ปัญหาสุขภาพในเด็ก เวลา 09.00 -12.00 น. ที่ ตึก สก ชั้น 10 ได้แก่เรื่อง การแพ้นมวัว โดย รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ และ โรค มือ เท้า ปาก โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

 
สำหรับบริการตรวจพิเศษโดยจำกัดจำนวน ได้แก่ บริการเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันเลือดรับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง (งดอาหารเช้า) จำนวน 400 ราย,ตรวจและรักษาโรค “นิ้วล็อค” ด้วยการฉีดยา จำนวน 30 ราย,ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกโปร่งบาง และตรวจความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 30 ราย, ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยจักรยานวัดงาน จำนวน 60 ราย,ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 350 ราย,ตรวจวัดระดับการได้ยิน จำนวน 150 ราย,ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และวัดความดันลูกตา จำนวน 250 ราย, ตรวจสุขภาพช่องปากขูดหินปูน จำนวน 60 ราย

 

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ขอเชิญประชาชนทั่วไปนำบัตรประชาชนสามารถลงทะเบียน เข้ารับบัตรคิวตรวจเฉพาะรายการที่รับจำนวนจำกัดได้ด้วยตนเองที่หน้าอาคาร ภปร ชั้นล่าง ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร. 02-256-5487,02-256-4409 และ 02-256-4260

 

        และสภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับผู้เข้าพักในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด จะได้รับการลดหย่อนค่าที่พัก จากราคาปกติ 30 % และหากผู้เข้าพักนำมารดามาด้วยในวันที่ 12สิงหาคม 2555ศูนย์ราชการุณย์ฯ จะยกเว้นค่าบำรุงห้องพักให้ 1ห้อง 1คืน โดยต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมายืนยัน (ยกเว้นวันเสาร์) ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงความเป็นมาของชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อ พ.ศ.2522 มีทั้งภาพถ่าย ภาพวาด หุ่นจำลองเท่าของจริง มีสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าพักตากอากาศ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำหรับตกปลา การเดินทางปีนเขาล้านศึกษาธรรมชาติ หรือสูดอากาศบริสุทธิ์บนหาดทรายที่ขาวสะอาด สามารถเดินเล่นได้อย่างปลอดภัยเพราะมีชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 คอยดูแลให้ความอุ่นใจแก่ผู้มาพักผ่อน มีสวนไม้มงคลประจำจังหวัด 76 จังหวัด สวนสมุนไพร สวนผลไม้ตะวันออกให้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วย ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3952-1838 ,0-3952-1621,081-962-2803

 

คําขวัญวันแม่ ประจำปี 2555

 

มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น

ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา

อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา

อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ

สวทช.SCBInet